Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for Tháng Bảy 17th, 2008

Kỷ Niệm Quốc Hận Ngày 30/04/2008

Posted by tudodanchu trên Tháng Bảy 17, 2008

Kỷ Niệm Quốc Hận Ngày 30/04/2008
Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »