Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for Tháng Tám 26th, 2008

KHÔNG XEM XÉT LẠI CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH – MỘT LẬP LUẬN PHÁ SẢN

Posted by tudodanchu trên Tháng Tám 26, 2008

KHÔNG XEM XÉT LẠI CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH – MỘT LẬP LUẬN PHÁ SẢN

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam là một tổ chức như thế nào, nó bao gồm những ai, nó đóng vai trò gì trong mấy chục năm qua và trong tiến trình lịch sử Việt Nam … Chắc ai quan tâm, có hiểu biết, và có trách nhiệm với lịch sử đều có thể nhận ra bản chất …

Xin không bàn về cái quốc hội này trong phạm vi bài viết … Vì vấn đề lớn quá … Viết hàng nghìn trang chưa đủ … Chỉ xin được bàn đến cái nghị quyêt số 23 do quốc hội này ban hành với nội dung : “Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1-7-1991” .

Không xem xét lại chủ trương chính sách nghĩa là gì ? Người cộng sản vốn ăn nói lòng vòng để có thể quay quắt, giải thích từ ngữ theo ý mình, thay đổi tuỳ ý … Tuy nhiên với câu này, thì nghĩa khá rõ, ai cũng hiểu là họ không xem xét lại chính sách họ đã ban hành ra … bất kể chính sách đó đúng hay sai, hậu quả của chính sách đó trong khi thi hành như thế nào …

Tại sao lại không xem xét lại chủ trương chính sách ??? mà lại chỉ là chủ trương chính sách về nhà đất và cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất ??? Ai cũng biết chủ nghĩa cộng sản với cái học thuyết cưỡng đoạt, bạo lực … Đã gây không biết bao nhiêu oan trái, cướp của chia nhau, giết người diệt khẩu … Trong những năm 1950 – 1980 của thế kỷ trước nó đã tạo ra làn sóng cưỡng đoạt … Mà chính những kẻ cầm đầu hùng hổ phát ngôn : “Cưỡng đoạt của những kẻ cưỡng đoạt … Được thì được cả thế giới, mất thì chỉ mất có gông xiềng mà thôi” … Làn sóng cưỡng đoạt đó có tên là Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) và Cải Tạo Xã Hội Chủ Nghĩa (CTXHCN) . Vì chính sách này nhắm vào tài sản cho nên không thể gọi tên khác mà chỉ có thể gọi là ăn cướp mà thôi .

Như thế có hai làn sóng ăn cướp của những người cộng sản, làn sóng thứ nhất là CCRĐ, làn sóng này tàn khốc đến mức cùng với việc tịch thu ruộng đất nhà cửa, là máu chảy đầu rơi, chỉ có một dúm người viết còn chưa thạo, mà vừa ra quyết định tịch thu, vừa đem người ra xét xử, tuyên án trong ngày, đến chiều tối, vẫn mấy người đó mang nghi can “Trí + Phú + Địa + Hào” ra cánh đồng thi hành án luôn … Có nơi, có lúc, có người cộng sản cũng cảm thấy rùng mình … Đến độ Hồ Chí Minh cũng phải thừa nhận là sai trái, phải xuất hiện trước quốc dân đồng bào khóc lóc xin lỗi, sửa sai bằng chính sách, bằng văn bản luật pháp hẳn hoi …

Làn sóng ăn cướp thứ hai là CTXHCN , nó cũng vẫn là tịch thu nhà cửa, đất đai, tài sản … Nhưng nó được làm một cách bài bản hơn, chậm hơn, vừa làm vừa nghe ngóng … Tuy nhiên với bản chất của kẻ đi ăn cướp, những người cộng sản không có kỹ năng gì về luật pháp, lại tìm cách che dấu hành vi … Nên dù có chính quyền trong tay, nó vẫn để sảy ra những việc cười ra nước mắt, thiếu xót về thủ tục do chính nó đặt ra … Như khu nhà đất của giáo xứ Thái Hà là một ví dụ : Không có quyết định tịch thu, trưng thu, không có biên bản xác định tài sản vắng chủ, không có biên bản bàn giao của chủ bị tịch thu … Văn bản giao đất cho chủ mới lại diễn ra trước cả khi lấy được nhà đất của chủ cũ … Thời gian đã trôi qua … Bây giờ không có cách nào khắc phục, tạo lập hồ sơ để che giấu hành vi được nữa …

Không xem xét lại chủ trương chính sách về nhà đất và cải tạo XHCN liên quan đến nhà đất nghĩa là không xem xét lại những hành vi ăn cướp, kể cả những hành vi ăn cướp lộ liễu không “chùi được mép” … Xí xoá, hoà giải, hoà hợp, hoà cả làng … Đúng là chỉ có giọng điệu của cộng sản !

Bây giờ thử nhìn lại những chính sách chủ trương của cộng sản Việt Nam từ trước đến nay xem có bao nhiêu cái đã xem xét lại, phải sửa lại, phải thay đổi … :

1. Ngay từ khi nhà nước cộng sản mới hình thành tại Việt Nam, thì cải cách ruộng đất là một chính sách rất lớn phải xem xét lại, sửa lại, thay đổi lại … Sau khi nó làm chết gần nửa triệu dân lành … Có tội rất lớn là có tài sản …

2. Chính sách cải tạo XHCN tại miền Nam sau 1975 “Thành công” đến độ vựa lúa không còn thóc gạo … nguy cơ chết đói đe doạ cả cán bộ trung + cao cấp … và thế là chính sách này được thay đổi …

3. Chính sách tấn công “Giải phóng” Campuchia, là một chính sách động chạm tầm cỡ quốc tế, được cất nhắc kỹ, bàn thảo trong cả “Quốc tế cộng sản” … Sau cũng phải xét lại, phải rút quân về nước, dù không có một lực lượng quân sự nào đối chọi, nổ phát súng xua đuổi …

4. Chủ trương chính sách theo Trung Cộng để tạo nguồn lực cho cách mạng … Đến cuối thập kỷ 70 thì phá sản, phái xem xét lại … Và thế là việt cộng và Trung Cộng đánh nhau chí chết … Rồi sau đó những năm cuối của thập ký 80 chính sách choảng nhau với Trung Cộng lại được thay đổi thành ra 6 chữ vàng …

5. Đến nay, chủ trương chính sách “Sợi chỉ đỏ xuyên suốt” là độc lập dân tộc + chủ nghĩa xã hội cũng được xét lại, thay đổi : Gán bớt đất cho Trung Cộng để được yên thân ; Cúi đầu thuần phục “Tên đế quốc đầu sỏ” là Mỹ để lập quan hệ ngoại giao … Cầy cục để được gia nhập các tổ chức quốc tế : ASEAN – Một tổ chức trước đây là kẻ tử thù của Việt Cộng (SEATO) được thành lập từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước để chống … CỘNG ; WTO – Một tổ chức mậu dịch quốc tế rõ ràng là của tư bản … Kẻ thù không đội trời chung của học thuyết kinh tế chính trị Mác Lê Nin …

6. Người cộng sản là “hạt giống đỏ” suốt đời hy sinh cho chủ nghĩa cộng sản … Chỉ có thể quản lý các hình thức “kinh tế tư bản ở giai đoạn quá độ lên CNXH” chứ không thể làm tư bản … Vì đó là hình thức người bóc lột người … Chính sách, chủ trương này từ trong học thuyết, cho đến từng giai đoạn cách mạng XHCN luôn được người cộng sản đề cao … Nó là chính sách thuộc loại “Dĩ bất biến” … Vậy mà bây giờ nó đã thay đổi => Đảng viên cộng sản cũng là người (?) cho nên cũng được làm kinh tế tư bản … không phải để bóc lột, mà là để “Tạo công ăn việc làm” … V V … V V …

7. Còn nữa … Thống kê xin được tạm dừng … không phải đã hết …

Vậy tại sao cái quốc hội “Đảng cử dân bầu” kia lại ra nghị quyết kỳ quặc đến vậy ??? Chính sách lớn, thuộc hàng bản chất chế độ thì thay đổi “Như thay tã” trong khi chính sách nhỏ, đánh thẳng vào quyền lợi chính đáng, hợp pháp của dân lại quyết nghị không xét lại ??? Sao không kiên trì đường lối chính sách XHCN ??? Sao không áp dụng chính sách kinh tế chính trị cộng sản đỉnh cao trí tuệ ??? Sao lại thoả hiệp với đế quốc sài lang ??? Sao lại tư bản hoá nền kinh tế cộng sản ??? Định phản lại học thuyết cộng sản hay sao ??? Hay là không thuộc, không hiểu cái học thuyết này ??? Hay cái học thuyết này bị phá sản ??? Hay nó là những kẻ chỉ núp danh cộng sản mà thôi ???

Có phải vì chính sách nào cần xét lại đổi lại để có lợi cho đảng cộng sản, cho đảng viên cộng sản thì nó thay đổi bất cần đến học thuyết … Bất cần đến xương máu của đồng chí đồng bào xưa đã chết cho điều không có … Còn cái nào không liên quan hoặc bất lợi cho nó, nó ra NGHỊ QUYẾT không xét lại … ???

Những người cộng sản hãy mở mắt ra : Nước Úc có cả một ngày gọi là ngày Quốc Hối cho chính sách sai lầm về cưỡng bách giáo dục dù là cưỡng bách bằng nhung lụa, bằng tâm tình cầu tiến, bằng bao nhiêu vật chất tốn kém … Chứ không hề có chút xương máu nào .

Vì các lẽ trên mà kết luận : Không xem xét lại chính sách là một lập luận phá sản ! Nó phá sản cũng như cái chủ thuyết cộng sản lấy mục đích tốt đẹp chỉ có trên giấy để biện minh cho hành vi cướp của chia nhau, giết người diệt khẩu bị phá sản ngay trong hang ổ “Thành trì XHCN” vậy !

Hãy hành động để những kẻ mang danh cộng sản mở mắt ra ! Đừng hy vọng nó tự ra một cái Nghị Quyết xem xét lại cái Nghị Quyết “không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1-7-1991” . THIÊN CHÚA chọn người dũng cảm ! Bạo quyền, vũ khí, mưu sâu, kế độc … Chưa bao giờ và không bao giờ thắng được . Vì CHÚA đã đổ máu mình để tạo ra đá tảng, Trên đá Ngài xây Giáo Hội của Ngài …

GX Thái Hà + Tháng 8 năm 2008 + NGƯỜI

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/thoisu/Phasan.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

MA LAI RÚT RUỘT

Posted by tudodanchu trên Tháng Tám 26, 2008

MA LAI RÚT RUỘT..- TRƯƠNG MINH HÒA

Theo tác giả Hoàng Phong, qua bài viết” có ma hay không?” với phần định nghĩa:” Chữ MA do chữ Phạn MÂRA mà ra, Tiếng Tây Tạng là Bdud, tiếng Nhật là Hajun, tiếng Hán là MO, nhưng người Trung Hoa thường âm tứ tiếng Phạn và gọi là MA-LA, vần” r” không có trong tiếng Trung Hoa, nên người Trung Hoa thường gọi là MA-LA, thay vì MA-RA….theo sách định nghĩa, chữ MA (MÂRA) là” quỷ sứ cám dỗ”, một thứ “quỷ tinh ranh” tượng trưng cho những xu hướng tâm thần bấn loạn và lầm lẫn, cản trở con đường tu tập của một hành giả”.

Người Việt Nam cũng gọi tiếng MA, theo tiếng Phạn, hình như xuất phát từ Phật Giáo, do các tín đồ Phật Giáo người Ấn Độ, là các thương buôn, truyền vào đất Việt, trước tiên là lưu vực sông Hồng ở miền Bắc từ thế kỷ thứ nhất, sau Tây Lịch, lan rộng hàng ngàn năm, ngày nay trở thành nước có đông Phật Tử ở Á Châu. Ma là cái gì ghê gớm, có người tự cho là thấy ma và bị ma nhát, nhưng cũng có người không tin; vì ma mơ hồ, huyền bí, sự xuất hiện của mà thì không kiểm chứng, tùy theo sự tin tưởng và người ta cho là” bóng vía” của từng người, mà ma có thể nhập, hiện ra cho người nào yếu bóng vía thấy, nên tục ngữ có câu:” ma bắt theo mặt người ta”; ai coi như hết thời, trở thành” hồn ma bóng uế” như đám Việt Cộng khủng bố trong Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam của luật sư Nguyễn Hữu Thọ sau 1975, bị đá văng ra khỏi các cơ quan quyền lực, phục viên. Người ta có câu” đi đêm có ngày gặp ma” để hù những người hổng tin và sợ ma; người được thế giới tặng danh hiệu:” vua đi đêm” là tiến sĩ Henry Kissinger, sau nhiều lần đi đêm ngang dọc từ Âu, Á, Phi… để tính chuyện trục lợi cho nước Mỹ, thì năm 1972, trong một chuyến đi đêm lịch sử đã gặp phải” ma Trung Cộng” nên bị đưa vào mê hồn trận, tự ý gở tấm bùa” cấm vận” cho con ma Tàu, từ đó nó mọc thêm nanh, tác yêu tác quái thế giới. Những người” nặng bóng vía” hay là hổng tin ma, tự tin, thì thường là hổng thấy ma nhát, được giới sợ ma cho là:

” Cao tài long hổ phục.
Đức Trọng quỷ thần kinh”.

Cao cấp hơn ma là quỷ, yêu, tinh, quái….là những” đỉnh cao trí tuệ loài ma”, nên nhiều khi lộng hành, hiện hình cả ban ngày, khiến giới sợ ma càng” hoảng vía, kinh hồn”, nếu là yếu tim cũng dám bị” stroke” khi thấy quỷ, yêu, tinh hiện nguyên hình nhát, dù có niệm Phật, đọc kinh, đưa cây thánh giá, thì” tình hình không thể đảo ngược được”. Tây cũng tin có ma, nổi tiếng là ác quỷ Dracular, hiện hình, hút máu, bay như dơi vào đêm tối…nhưng ngoài đời thì có mấy ai được” đoàn tụ” với ác quỷ Dracular, chỉ thấy nó xuất hiện trên màng ảnh do Hollywood thực hiện mà thôi. Nhiều người Việt tin có ma, nhất là theo các tôn giáo, con nít vì không nhận xét, ngây thơ nên dễ sợ ma khi được cha mẹ, người lớn” nhát ma” để nín khóc, hổng dám đòi bánh kẹo; dần dần biến con nít trở thành” giai cấp sợ ma không người lái”. Người ta đồn ma phá phách, tác hại, nhưng có ai thấy ma quỷ phá đâu, chỉ thấy học trò lý lắt, tinh nghịch:” nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”.

Nhờ nhiều người tin có ma, quỷ nên một thời” hưng thịnh” nghề thầy Pháp, kiếm ăn được lắm. Tuy nhiên, thầy pháp bị” thoái trào” trước những tiến bộ khoa học, thuốc men, phương pháp trị liệu, khám phá bịnh lý, vi trùng… nên giới bác sĩ đã” lấy hết job” của thầy Pháp từ lâu. Tuy nhiên thầy Pháp lại” quá độ” sang thầy bùa, ngải…vẫn hoạt động âm thầm, tích cực, song hành với giới thầy bói; thầy bùa, nhất là bùa Lổ Ban có” nghiệp chuyên” dùng âm binh thần tướng, với lối cúng kiến, đọc vẽ các” mật nhiệm, mật từ, mật âm” để giúp cho các thân chủ đang lâm vào” tình huống cực kỳ khó khăn” về làm ăn, tình duyên, gia đạo có nơi để” giải tỏa tâm tình người Hà Tỉnh”, là chỗ dưa cuối cùng sau những vấn đề nan giải trong cuộc sống….nhất là ngày nay, sau khi Việt Cộng ban hành ” tà sách” đổi mới để cứu đảng và đồng thời cũng là” tương kế tựu kế” thu tiền, nhận cấp viện, cũng” quá độ” từ Cộng Sản sang tư bản đỏ…. ở hải ngoại, có một số ông chồng già, bỗng sinh tật” hồi xuân” bỏ vợ già, vợ cũ, về Việt Nam cưới vợ nhí, vợ tơ mơn mỡn như bản nhạc” tình già trên đồi cỏ non” của lão già nhạc sỡi PHẠM DUI,” yêu nhau đi, màng đêm xuống rồi”, nay là công dân” chân dép râu” của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, khi mà” bên cầu Viên giới giữa Quốc-Cộng vẫn còn ngăn cách” do chủ nghĩa vô thần, bọn bán nước vẫn còn đây, mà nhạc sĩ Phạm Dui lại vượt cầu biên giới để làm” tà lọt” tuyên vận cho kẻ ác, tiêu tan:”kiếp cầm ca” và trở thành:” kiếp cầm CU cho chó đái”.

Một số bà bị thất bại sau khi dùng son phấn, mỹ phẫm thượng hạng để trang trí cho bộ mặt được” mãi mãi xinh tươi”, thì cố gắng” dậy mà đi”, dùng tiền để” khắc phục” những” mặt yếu cơ bản” về tuổi tác, nhan sắc úa tàn theo thời gian, bằng cách đi tìm những” đốc tờ” danh tiếng nhờ giải phẫu thẫm mỹ: cắt mí mắt, độn mũi, xâm chưn mày, đốt tàn nhang, nhuộm tóc, bom mặt, căng da, chẻ môi, hút mở bụng…..và hình như có bà còn” cụ thể” hơn là đi” vá cửa mình” để cho ông chồng già, có được một thời:” trở lại chuyện hai chúng mình, khi em với em vừa biết đam mê”, nhớ lại cái thuở chàng ngồi rách cả đáy quần, mơ mộng lẫn MƠ MÔNG… đít:” ai biết ai vì đời, cùng ngược xuôi lối mòn, ngày tôi hai mươi tuổi, em đôi tám trăng tròn, ta cùng dìu nhau trên lối nhỏ, xuân nầy thôi bỏ lúc hẹn hò..” và một thuở HỌA DƯỚI MÔNG khi mà người si tình mơ màng trong giấc MỘNG DƯỚI HOA.

Nhưng rồi” có tiền nào mua được hạnh phúc”, những ông chồng già sau khi” ăn cõ non” và từng:” đi qua vùng cỏ non” thì trong lòng động não:” ngỡ mùa xuân đang tới, băng khuâng thời thanh niên..”, thế là các bà từng” bị chồng bỏ, chồng chê” bèn nghĩ đến cái phao cuối cùng là” các thầy bùa”. Chính nhờ thời cuộc mà giới thầy bùa không còn” lạc hậu, lổi thời”, cứ ngồi nhà, lập bàn thờ tổ, đèn nhang nghi ngút, thân chủ ùn ùn kéo tới như” ba dòng thác cách mạng dỏm” mà lượm tiền thoải mái, không cần lao động mà lại vinh quang, nhất là các bà ở nước ngoài về, thì coi như trúng mánh, phước chủ may bùa. Những thứ bùa yêu, bùa lá, bùa mê… đôi khi có kèm theo thuốc LÚ, được cái thầy bùa tận tình hướng dẫn và có” chỉ đạo” cho giới âm binh Đại Càn, âm thầm trong bóng tối, phò trợ cho các thân chủ, rình mò như các tên” du kích Việt Cộng” làm công tác khủng bố dân lành trước 1975, thừa cơ bắn sẽ, giựt mình, đặt chất nổ, pháo kích vào nhà thương, trường học…mà được coi là” cách mạng vùng lên để GIẾT NGƯỜI”, chớ hổng phải” ĐỔI ĐỜI”.

Thuốc Lú có nhiều loại, nếu các bà muốn cho chồng bị U Mê” không ngừng nghỉ” thì cứ tìm cách mua cho bằng được lá cờ đỏ, treo ở Lăng Hồ Chủ địt, lá cờ nầy còn linh hơn là thứ mà người phụ nữ hay” động viên hàng tháng”, mang về nhúng trong ly cocacola, cho ông chồng uống là hy vọng u mê, nói gì nghe nấy, là đạt” chất lượng”, hiệu nghiệp lắm…mấy bà có thấy không, trẻ con ở Việt Nam chỉ:” quàng khăn đỏ” ở cổ thôi, cũng trở thành u mê cả đời, hảy thử” lá bùa tiết canh” xem sao!. Tuy nhiên nếu các thầy bùa giỏi thì sao không dùng phép thuật, âm binh để ếm, giết hết khoảng chừng vài trăm tên ác ôn, quỷ vương trong Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, ếm sập cái Lăng Hồ Chí Minh….thì toàn dân Việt Nam tôn vinh là” anh hùng dân tộc”, khỏi phải làm nghề vẽ bùa, ếm, giải bùa….lúc đó nhân dân nuôi mãn đời, danh thơm cả con cháu.

Ma, quỷ, yêu, tinh….ai hoảng kinh là hay bị nhát, lâu dần trở thành” truyền thống sợ ma” thế là ma càng lộng hành. Những thứ nầy chỉ có người yếu bóng vía, tin có ma thì mới thấy ma, quỷ hiện hình. Nên người ta tin có nhiều loại ma như: ma cà ròng, ma xó, ma da (ở dưới sông, là bà con với Hà Bá), quỷ nhập tràng…..nhưng MA LAI thì cũng có nhiều” nguồn tin”, từng là” bạt vía kinh hồn” giới sợ ma. Ma lai là thứ ma giống như người, tức là cũng bình thường, Tam Cùng với người, như đám Hồ Chí Minh thời suy yếu phải ăn bám nhân dân và sau nầy hại chủ:” cùng ăn, cùng ở, cùng làm”. Ma Lai sống bình thường, cũng lập gia đình và ba đêm là rút đầu ra đi ăn, món ăn” khoái khẩu chất lượng cao” của Ma Lai là” Cứt”, người sợ ma tin là khi bị ma lai” xơi” cái” tàn dư tư bản quí báu của chủ tịch Hồ Chí Minh” là coi như trước sau gì cũng bị” rút ruột” và ngày giả từ gác trọ không xa.

Thời xưa, người ta hay dùng tre gai rào chung quanh các nhà cầu để ma lai ngán mà hổng dám” tiến quân trên đường dài”. Ngày nay ở Việt Nam, thì cầu ỉa cũng phải rào, được dân cảnh báo qua câu tục ngữ:” xã hội chủ nghĩa, cầu ỉa cũng rào”, vì sợ người khác ăn cắp” cứt” mang về bón rẫy cá thể, ruộng…gia tăng sản xuất, đóng góp công sức” xây rựng xã hội chủ nghèo”, đóng góp chỉ tiêu sản xuất tới 9% chớ bộ giỡn hay sao. Ma lai ngày nay hổng còn lén lút, dấu dím và sợ bị” phát hiện”, tại Việt Nam, ma lai lộng hành, nhan nhản khắp nơi, ma lai đi xe du lịch hạng sang, ở nhà lầu, uống rượu Tây, nhà cửa có công an bảo vệ. Ma Lai bây giờ” hiện đại” lắm, cũng là” cùng sống, cùng bốc lột, cùng đè đầu cỡi cổ” dân chúng. Ma lai nầy thuộc loại cao cấp, biến thành” quỷ lai” với các” chính quỷ” thi đua hút máu nhân dân; ma lai gởi ma lai” hậu duệ” sang du học, ma lai, quỷ lai hút máu và rút ruột, ăn chận, róc xương, xẻ thịt, không chừa bất cứ ai, kể cả người nước ngoài.

Mới đây con” quỷ lai” Huỳnh Ngọc Sĩ, phó giám đốc sở công chánh, giao thông thành Hồ bị các báo chí Nhật đưa tên là người nhận hối lội từ 4 tay doanh nhân nước Nhật, lãnh đạo công ty PCI (Pacific Consultants International), gồm các tay” quan hệ với quỷ lai” là: cựu chủ tịch Massayoshi, cựu tổng giám đốc Hunio Takasu, Thành Viên trong ban quản trị Haruo Sakashita và cựu giám đốc văn phòng đại diện ở Hà Nội Tsuneo Sakano…. đưa tiền nhét lên đến hơn 800 ngàn Mỹ Kim để được” quỷ ma” cho trúng thầu xây dựng xa lộ Tây-Nam và đường hầm qua sông Thủ Thiêm.

Dù kẻ đưa hối lộ bị bắt, phỏng vấn theo luật pháp của môt quốc gia dân chủ, nhưng người nhận hối lộ tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vẫn bình an, trái lại còn được cả hệ thống” đảng, nhà nước” binh vực, bao che, cho là những tin tức đó” thiếu trung thực”, nên chúng đề nghị báo chí Nhật nên biết điều mà ngưng đăng những” nguồn tin tiêu cực” đó, có khả năng là” sứt mẻ tình hữu nghị Nhật-Việt” cũng là thứ” túi hở, tiền chui mất” thôi. Vụ nầy đang gây nhiều” sự cố” đang gây xôn xao trong dân chúng và nước Nhật, thì thêm cái” vết nứt của các đường cống dùng làm đường hầm ngầm đặt qua sông Saigon” làm cho vấn đề càng gây chú ý hơn. Đường hầm dài 370 thướt, sẽ được lấp ráp với 4 đốt hầm, nhưng theo sự đánh giá của viên Cục Trưởng Cục Giám Định Nhà Nước là Lê Quang Hùng, thì từ tháng 3 năm 2008,” Cục” đã” phát hiện” ra các vết nứt có bề rộng mà 1 mm, dài từ 2 đến 3 thước, cục trưởng trấn an bằng những” thuật ngữ nghiệp chuyên”, nghe qua thì dân chúng cảm thấy yên tâm, nhưng cũng phập phòng vì chuyện nhà nước nói là điều” đừng nên tin”, bây giờ thì” chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” mà thấy như vụ sập cầu Cần Thơ năm 2007, là coi như quá trễ, rồi các thứ cục như thanh tra, cục quản lý, cục giám sát….cùng nhau” tranh cải” bằng mồm, viết ra tràng giang đại hải những” tham luận”, cuối cùng thì” bị chìm xuống” và các con ma lai tiếp tục” dậy mà đi” rút ruột, hút máu.

Hiện nay, tổ chức bộ máy nhà nước cai trị, tuyệt đại đa số là” lũ khỉ ngồi trên bàn”, tất cả những chức vụ lãnh đạo từ: tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nhà nước, quốc hội, bộ trưởng, thứ trưởng….. đều do đảng đề cử, nên thuộc dạng chức dỏm” không người lái” ( tức là hổng phải do dân bầu). Bây giờ lại xuất hiện thêm nhiều CỤC, trước đây khi mới” phỏng dái” sau 1975, thì có cục đường sắt làm nhiều người dân miền Nam bở ngỡ như câu:” bâng khuâng chiều ba mươi tháng tư…”, tuy nhiên dân chúng thiếu các Cục đường cát, đường phèn, đường chảy, cục đường mống trâu, cục đường thốt nốt… để ăn độn với bo bo, khoai mì, còn” cục đường đi” thì không ai chăm sóc nên thường gây ra tai nạn giao thông, rồi cũng bị đổ vào đầu” tàn sư chế độ Mỹ-Ngụy để lại”, đúng là” trăm dâu đổ đầu tằm”. Các Cục cứ phát huy, như cục thể dục thể thao, cục giám định, cục con nuôi quốc tế ( do cục trưởng Vũ Đức Long lãnh đạo), cục nước thải, cục môi trường…có thể có thêm nhiều Cục, như Cục Du đảng ( do Nam Cam làm cục trưởng trước đây), Cục ma túy (được một số người Việt ở Úc gia nhập, có số tù khá cao)…..nhưng chắc chắn là các chủ Ao Cá Bác Hồ cũng luôn cần” CỤC- CỨT” để cho các đồng chí cá vồ lớn nhanh, lớn mạnh, lớn như thổi…. để bắt lên bán cho các công ty chế biến thành cá Basa xuất khẩu sang các nước” tư bản phản động”.

Trung Cộng cũng như Việt Nam, là nơi sinh ra thế hệ MA LAI, được nâng cấp thành” đỉnh cao trí tuệ loài người”. Ma Lai rút ruột các công trình xây dựng, nên cái gì của xã hội chủ nghĩa xây dựng là không” đảm bảo chất lượng” dù họ luôn dùng hai chữ” chất lượng” để nói về những thứ” hổng chất lượng” mà trấn an nhân dân, lừa đảo thế giới về” chất lượng” sản xuất; nhưng các sản phẩm có hàng chữ” Made in China” được coi là”kém chất lượng” đối với toàn thế giới. Trận động đất ở Tứ Xuyên vừa qua ở Trung Cộng là thành quả”chất lượng” của các công trình xây dựng: nhà cửa, cơ sở của bọn ma lai Trung Cộng thì vẫn bền vững; nhưng trường học, nhà thương, các cơ sở dành cho nhân dân thì SẬP LÁNG, gây chết chóc cho học trò, bịnh nhân….thế mới biết trình độ rút ruột của đám ma lai Trung Cộng cao cấp lắm, là” đỉnh cao rút ruột loài người”.

Ma Lai Việt Nam rút nhiều đoạn ruột trong thân thể Việt Nam, chúng muốn rút cả” những núm ruột nghìn dậm nối liền” từ” nghìn trùng xa cách, người vẫn quay về….nộp tiền” qua du lịch, du hý, du dâm….. đám sư, linh mọp quốc doanh là thứ” ma lai” ngụy trang mặc áo tu sĩ, từ lâu nay cũng hâm hở sang” rút ruột” tín đồ, tín hữu mà vẫn còn nhiều kẻ u mê, đưa túi ra cho đám” ma lai đội lớp tôn giáo” hút thoải mái. Những con ma lai nằm trong các cộng đồng, cũng là thứ ma tam cùng:” cùng tỵ nạn, cùng sống trong nước, cùng sinh hoạt trong cộng đồng”, đã và đang phối hợp với lũ ma, quỷ lai trong nước, hút máu người Việt hải ngoại qua chiêu bài” từ thiện”, máu đã bị hút nhiều mà vẫn cứ cho chúng hút.

Do nhiều công trình bị ma, quỷ lai rút ruột từ” cơ sở, cơ bản” rút từ lúc mới có DỰ ÁN đến cả DẠNG Ứ được” qui hoạch” trên giấy, đến thực hiện, gói thầu…nên các công trình xây dựng cầu đường, vận động trường, khu cư xá….. đều bị rút ruột nhiều lần, thì nào an toàn. Những ai về Việt Nam du lịch, thăm quê hương nên” đề cao cảnh giác trước những công trình bị rút ruột, do những âm mưu diễn biến tham nhũng” khi đi ngang qua cầu, đường hầm ( nếu dự án đường hầm cầu Thủ Thiêm hoàn tất).. Khi thành quả rút ruột xảy ra, thì hậu quả cũng nào tốt và hồ hởi phấn khởi cho dân chúng, và chắc chắn là đảng” MA LAI” hổng có cái” chế độ” bồi thường nạn nhân do các công trình nhà nước xây dựng, như các” nước tư bản phản động” có bảo đảm và bồi thường cho nạn nhân. ./.

http://tinparis.net/vn_index.html

Posted in MA LAI RÚT RUỘT | Tagged: | 2 Comments »

TRI GIẢ, TRI GIẢ & TRI GIẢ TRONG THỜI ĐẠI “ ĐỒ GIẢ”

Posted by tudodanchu trên Tháng Tám 26, 2008

TRI GIẢ, TRI GIẢ & TRI GIẢ TRONG THỜI ĐẠI “ ĐỒ GIẢ”

TRƯƠNG MINH HÒA

Trong giới” khoa bảng..lề” tại Việt Nam, theo giới chức” bình dân học vụ” quan niệm y chang như chuyện” báo cáo thủy văn, khí tượng” tin chắc chắn như bắp là những người có trình độ cao cấp, cao đẳng, cao cẳng, cao giò… mà gốc gác ngày xưa phải được xuất phát từ cái nôi từ:” Văn minh miệt vườn” và sau 1975 có nền văn minh thời thượng thuộc:” Văn hóa Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”, với nhiệm vụ tối cao là đem ánh sáng” văn minh BỘ LẠC” vào miền Nam để” khai hóa nhằm:” Biến người thành vượn chỉ mất 3 năm”; đó là những đỉnh cao trí tệ, thuộc loại trí thức Háng thâm, Háng rộng, Háng dài, Háng Sâu, Háng đen, Háng Trắng, háng lát, háng ghẻ, háng lác, háng lan ben…. nếu là phái yếu thì không nên” Hở Háng” mà can tội:” Công súc tu sĩ” mà vô tình “để lộ cả khung vàng dưới đáy khe” như bà bán gạo, vì sơ ý, bị ông già Tàu cảnh báo giữa chợ với âm mưu diễn biến hòa bình rằng:” nị TẺ LỘN ra” mà chưa” nhận thức” được cái” sự cố” cực kỳ nghiêm túc, có chiều sâu” kách mạng” nầy, sau cùng” giác ngộ” ra khi ông già Tàu cầm cầy gậy chỉ trúng ngay vào” hang Pác Pó” thì bà ta mới thực sự” giác ngộ cách mạng” mà khép giò lại và sau đó tìm mọi cách” khắc phục cái mặt yếu” nầy.

Những người tài ba lổi lạc” hậu” ấy được đảng và nhà nước” nhất trí” nâng cấp thành:” Đỉnh cao trí tệ nòi người”, biến nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thành LÒ xuất khẩu ra loại quân hàm học vụ:” Tiến sĩ Cầu Muối, Bác Sĩ Lò Heo Chánh Hưng, Kỷ Sư Đồng Ông Cộ, cử nhân Cầu Bông, dược sĩ từ trường thuốc rê Gò Vấp…” đầy đường, sát cánh cùng với:” Anh hùng khủng bố” công an nhăn răng, cà chớn đầy đường, quân hại nhân dân, các cấp QUỶ từ quỷ ban nhân dân xã đến thành quỷ…. Đó là lối đào tạo nhân tài theo tiêu chuẩn QUỐC TÉ ( tức là thành phần nầy được đi du học, thường bị TÉ trước các kỳ thi trắc nghiệm trình độ ở các trường đại học do bọn” tư bản phản động” điều hành và chấm điểm):” Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức”, nên văn bằng cũng lạm phát như đồng bạc mang hình Hồ Chí Minh mất giá mãi mãi, dù sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy cũng hổng bao giờ thay đổi.

Người ngoại quốc nào khi vào Việt Nam lần đầu du lịch, có dịp đi từ phường khóm, làng xã đến trung ương, ngay cả những người đảm trách công tác như:” giữ xe, quản lý cầu xí công cộng, Ao Cá Bác Hồ, canh gác động đĩ…” nếu có văn phòng làm việc thì cũng có treo văn bằng với mộc đỏ như màu vải của lá cờ đảng Cộng Sản, hay cũng là màu mà giới phụ nữ ” phát hiện” ra hàng tháng được nhuộm qua tấm băng, khi hang Pác Pó ra báo cáo khẩn trương:” nghiêm túc cấm Bác Hồ không được vào đây hội ý hay làm cách mạng giải phóng với bất cứ tình huống nào”…tức là đâu đâu cũng thấy cán bộ treo bằng cấp đầy cả văn phòng làm việc, nên tưởng nước nầy có nền văn hóa cao lắm mà thán phục. Ngay cả thằng” tưởng thú” tức là thủ tướng không người lái Nguyễn Tấn Dũng với trình độ lớp 7, bây giờ nghe đâu có tới 2 bằng cử nhân, nhưng đi công du, cũng phải nhờ thông ngôn tiếng Anh để” quán triệt” những ngôn từ:” cực kỳ phản động” của đế quốc Mỹ; có thể nói thủ tướng VẸM Nguyễn Tấn Dũng còn cao hơn Háng Học, nay được nâng cấp thành” nhà NÁCH HỌC” vĩ đại, là nhà lãnh đạo kiêm lãnh tiền hối lộ mà trở thành tỷ phú đô la Mỹ, thế mới thấy được thế nào là:” tri giả, tri giả, tri giả….và tri giả”.

Những nhà thuộc giai tầng Háng Học nêu trên, nhất là sau 1975 khi mà những cán ngố, cán dốt, cán khờ, cán ác, cán ngáo….tay cầm Cáng mã tấu, súng Ak:” Tiến vào Sàigon, trận cuối chưa phải là trận nầy” đã ngơ ngác như những anh chàng Tarzan lần đầu được nhìn thấy tận mắt cái:” Nền văn minh cực kỳ phản động, lạc hậu, lỗi thời của tàn dư chế độ Mỹ Ngụy để lại” nhưng cực kỳ chất lượng, nên ai cũng quơ quào đi tìm những:” thứ vật chất phản động” như truyền hình, đài, tủ lạnh, xe hơi, vàng…. để mang về” cải tạo” thành:” tài sản định hướng theo xã hội chủ nghĩa”, được sáng tạo, tối tạo thành:” lấy công cho tư”. Tuy nhiên, nhiều tên Tarzan” thời thượng” đã bị những tay làm hàng nhái, hàng giả, mà đa số là những:” Đồng hương thân thương” của Ngài Mao Chủ Tịch và Trung Quốc vĩ đại, với truyền thống là, đô giả, hàng nhái vô địch:” đã từng bao phen làm bạt vía kinh hồn nhiều gã :” Giặc từ RỪNG RÚ vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào” ngậm bồ hòn, dậm chân khi bị mua nhằm” hàng giả” thế mới đúng là:” tri giả, tri giả, tri giả….”, tức là” mua rồi mới biết hàng giả” thì làm sao kiếm được kẻ bán hàng giả mà đòi trả lại .

Nếu dùng chữ Háng, giải thích theo nghĩ ĐÙI cho dể hiểu và được toàn thể nhân dân chấp nhận rằng:” tri giả, tri giả, tri giả…tức là biết ĐỒ GIẢ thì đừng mua”. Do đó, khi nhắc đến hàng hóa giả, dỏm, nhái…thì cái câu:” Made in China” cũng nên” đề cao cảnh giác trước những âm mưu diễn biến hòa bình….của các hãng xưởng từ Trung Quốc”, từng có thành tích: làm biết bao người” tiền mất, của bỏ” mà đau như thiến, dĩ nhiên là sau khi trao tay là không có chuyện” REFUND” hoặc:” money back guarantee” như các hàng hóa sản xuất từ các nước” tư bản phản động”. Đỉnh cao trí tuệ nòi đười…sau 1975 cũng từng thấm thía những hàng giả, nhưng làm y như thiệt:” Đồ Hồng Kông, làm bên hông Chợ lớn”, ngoài ra còn bị hố khi đem đổi những chiếc đồng hồ mắc tiền ( do ăn cướp khi mới vào) như Omega, Rolex, Longine….lấy các đồng hồ điện tử, mà những Tarzan nầy vô cùng” hồ hởi phấn khởi” lúc đầu khi nhìn thấy chiếc đồng hồ điện tử quá ư là hiện đại và” không người lái” lúc còn pin chạy. Sau nầy khi hết pin, mới hiểu thế nào là” tri giả, tri giả, tri giả…” khi đổi nhằm thứ đồ” cao cấp hơn cả đồ giả” mà trở thành” tá hỏa”..

Tri giả, tri giả, tri giả….là điều mà nhân loại, hay là” loài người tiến bộ thứ thiệt” chớ hổng phải” nòi người tiến bộ, đỉnh cao trí tệ Việt Cộng” quan niệm” ăn cướp vùng lên để đổi đời” theo cái chủ thuyết dạy làm ăn cướp là chủ thuyết Marx Lenin. Do đó toàn thể thế giới lẫn” thế giái, thế háng, thế hang” ngày nay phải luôn luôn đặt trong” tình huống” để cao cảnh giác từ cao độ đến độ thấp nhất, tất cả mọi thứ:” Trước những âm mưu diễn biến làm hàng giả, có cầu chứng MADE IN CHINA” tràn ngập cả thị trường từ các châu lục, đó là” các thế lực làm đồ giả, luôn đe dọa lòng” tín nhiệm” của những người ham mua đồ vừa rẻ, vừa đẹp và bền” dể bị bực mình khi biết đó là những sản phẩm, mà Việt Cộng goi là” chất lượng cao” với tiêu chuẩn BA-TÊ ( Thứ-Thiệt-Tệ).

Cái Giả không bị giới hạn trong vấn đề hàng hóa, mà hầu như mọi thứ giả lan tràn như” bịnh cúm gia cầm” trên toàn cầu; nhân loại trải qua những quá trình lịch sử như: thời đồ đá, đồ đồng, đồ sắt….sau 1975 thì ở miền Nam dân chúng” quá độ” sang thời kỳ” chà đồ nhôm” và sau nhiều thập niên tại Việt Nam cũng như thế giới đang” kinh qua” thời đại ĐỒ GIẢ, có tầm vóc” toàn cầu”, cái giả ngày nay trở thành” thế giới đại đồng giả”, tức là” giả không người lái”; giả từ hàng hóa, bằng cấp, tôn giáo, con người, từ thiện, tổ chức giả….khắp nơi nơi đều là” đồ giả” thì người ta phải: tri giả, tri giả, tri giả…..khi nhìn thấy giả là tránh xa. Có nhiều thứ giả, lẫn lộn vào thứ thiệt, vàng thau lẫn lộn, khiến cho nhiều người bị lầm; do đó bất cứ lúc nào, mọi người nên:” dò xét ít nhất là bảy lần trước khi mua, hàng, tham gia tổ chức, đóng góp từ thiện…”, nhất là những gì xuất phát từ các nước thuộc” đỉnh cao trí tệ nòi người” thì xác xuất giả” vượt chỉ tiêu” hơn những nước” tư bản phản động, lạc hậu lỗi thời”.

Kỳ Thế Vận Hội Bắc Kinh được tổ chức đúng 8 giờ ngày 8 tháng 8 năm 2008, với 5 cái còng số 8 do Hội Nhà Báo Không Biên Giới đặt đúng cái tư tưởng vĩ đại của chủ tịch Mao Trạch Đông là nếu khối Cộng Sản thắng thế thì” năm châu đều bị còng”; tuy nhiên, cái ngày bế mạc thì lại đúng 8 giờ tối, mà ngày là 24 tháng 8, trật bài bản” hẩu, hẩu, hẩu”, là điều mà các quan chức lãnh đạo Bắc Kinh cũng không thấy hài lòng, nếu ngày 28 thì coi như” toàn số 8″ mới đủ bộ, đảng Cộng Sản Trung Cộng tin cái điều” duy tâm siêu hình” dù họ tự nhận là” duy vật”. Đây là kỳ tranh tài thể thao, thể tháo đẳng cấp” thế giái” lần thứ 29 ( nếu lần 28 thì hay biết mấy), là kỳ Ố LIỀM- BÚA ( Olympic) theo tinh thần thế vận hội được” nhốt” trong trại cải tạo” ổ chim sắt” vĩ đại dưới biển máu là” cờ đỏ” của nước Cộng Sản tràn ngập cả vận động trường từ lúc mới khai mạc đến chấm dứt; cuộc tổ chức thế vận lần nầy, thật bất thường, được coi là kết quả của hai bên chỉ THÔNG mà không CẢM: Ủy Ban tổ chức thế vận IOC gồm đa số là các thể tháo gia, thể tháo già, hổng rành về chính trị, chính em và những mưu đồ gian manh của Cộng Sản Trung Quốc, dể trở thành những kẻ” ngây thơ già” nên lầm tưởng là nhờ thế vận mà Trung Cộng sẽ cải thiện tình trạng nhân quyền, có tự do, dân chủ như các nước mà họ đang sinh sống.

Trái lại, Trung Cộng muốn nhân cơ hôi nầy để phô trương một nước Trung Hoa vĩ đại, giàu mạnh là nhờ” áp dụng thành công chủ nghĩa Cộng Sản” và cũng để rửa mối thù mà từ hơn 100 năm qua, bọn” Bạch quỷ” đã lấn lướt, coi thường, vây hãm, chiếm đất; một điều lý thú là năm 1997, Anh Quốc trao trả thuộc địa Hồng Kông lại cho Trung Cộng, thì năm 2008, Trung Cộng lại trao ngọn cờ thế vận cho Anh, gần một con giáp. Hai bên” đồng sàn dị mộng” gặp nhau tại Bắc Kinh, thì thế giới và cái ủy ban Thế Vận mới tá hỏa là Trung Cộng vẫn thờ Mao Trạch Đông ( thủ phạm tàn sát hơn 65 triệu người mà vẫn được các lãnh tụ các nước dân chủ không đá động tới), Trung Hoa Lục Địa vẫn” đông phương hồng” và chế độ không thay đổi, khiến báo chí nước ngoài bị giới hạn. Tuy nhiên IOC đã lỡ trao thế vận cho kẻ gian đăng cay, đành phải:

” Cũng đành nhắm mắt đưa chân.
Thử coi Thế Vận tiến dần tới đâu?”.

Một thế vận hội mà từ lúc rước đuốc với con đường” vạn lý trường chạy” theo đúng kế thứ 36 trong tam thập lục kế” tẩu vi thượng sách”, hình như cây đuốc thế vận nầy cũng nhằm ghi nhớ là cái ngày mà Mao Chủ Tịch cùng hàng trăm ngàn” đồng chí” chạy thụt mạng về phía Bắc, trốn chui trốn nhủi trong hang núi Diên An, trong cái gọi là” vạn lý trường chinh” vì bị quân của Tưởng Giới Thạch truy rượt. Vừa tổ chức thế vận và cũng vừa sợ bị biểu tình từ các du khách Tây Phương, người Tây Tạng và các bộ tộc, giáo phái Pháp Luân Công đòi nhân quyền, tự do tôn giáo; cho nên Trung Cộng đành cắn răng chịu lổ, giả vờ hết vé, để dành cho ưu tiên cho những người” Hán Tộc”, theo đài truyền hình số 7 ở Úc, thì trong ngày khai mạc Thế Vận, Trung Cộng dành hơn 5 sư đoàn công an, bộ đội, mặc thường phục, giả làm khách xem, ngồi kín cả vận động trường” trại cải tạo tổ chim” có sức chứa 91 ngàn, tức là số” phe nhà” chiếm phân nửa, thì có ai dám trương cờ Tây Tạng, ủng hộ tự do tôn giáo….hó hé là lực lượng công an, quân đội đàn áp và đưa đi mất ngay. Do đó, đi dự thế vận hội Bắc Kinh rất là an toàn, an ninh như bất cứ trại tù cải tạo nào ở Hoa Lục.

Ông chủ tịch IOC là Jaque Rogue, gốc Bĩ, đã ngậm phải” củ cải muối” mà vẫn khen ngọt, không dám nhăn mặt, ông cho là” nhờ thế vận hội mà thế giới mới hiểu biểu nhiều về Trung Quốc..”, đúng vậy, thế giới từng biết Trung Cộng là nước Cộng Sản khát máu, ma đầu, tác ác, gian hiểm, là nơi chuyên làm hàng nhái, giả, dỏm, đồ ăn Trung Cộng có nhiều độc chất, quần áo, đồ chơi cũng không an toàn…..bây giờ thì tay nầy bắt, nhưng tay kia thủ sẵn con dao, thừa cơ hội đâm lén, như câu:” nhất đẳng huyền đai, không bằng dao phay chém lén”. Trung Cộng giúp cho Sudan diệt chủng, Miền Điện, Bắc Hàn, đô hộ Việt Nam qua tập đoàn Thái Thú gốc Việt….thò bàn tay lông lá cho các tổ chức phiến loạn Maoist….trên thị trường thì hàng hóa có đề câu” Made in China” là khỏi cần phải nói: dỏm, không bền, độc hại…” hàng Trung Quốc có vất bỏ cũng đừng lấy”. Do đó, cái bản chất giả, dỏm vẫn là truyền thống của Trung Cộng, nên cái tổ chức Thế Vận Hội Bắc Kinh được coi là: thế dị hội, thế dỏm hội, thế gian hội…..cũng đâu có sai. Ngay trong lễ khai mạc, đồ giả tung ra ngay: bắn pháo bông giả, em bé nhép môi cho giọng hát em bé thật ca., trong cuộc tranh tài thì lực sĩ khai gian lận tuổi…và hy vọng rồi đây sẽ tìm thấy những cái giả khác, khi mà thế giới đã nhận biết Trung Cộng là thứ có” nghiệp chuyên” giả.

Thế giới ngày nay cũng không thiếu gì chuyện giả, như ở Nam Hàn, nhà sư Phật Giáo ( chắc là trí thức Phật Giáo) là Ji-Gwang, vào ngày 18-8-2007 đã lên tiếng xin lổi vì đã xài bằng tiến sĩ giả do đại học quốc gia cấp ở Hán Thành, gây chấn động trong giới” khoa bảng” thứ thiệt và cũng làm giảm uy tín của hệ thống trường đại học quốc gia nầy.

Ở Iran, bộ trưởng nội vụ tên là Ali Kordan, tự nhận có bằng tiến danh dự ở đại học Oxford, London ( Anh Quốc), khi quốc hội Iran” phát hiện” mới đây ngày 8 tháng 8 năm 2008, gây xôn xao trong dân chúng. (http://www.nowpublic.com/world/iranian-ministers-oxford-degree-fake )

Ở Canada cũng có cái vụ” mục sư giả”, một số tín hữu Tin Lành muốn” về nước chúa” sau nầy, hay là có ý đồ đen tối ở thế gian mà tự phong” mục sư” dù chưa được đào tạo ở các trường đại học Tin Lành. (http://www.benedictionblogson.com/2008/07/25/more-canadian-religious-leaders-with-connections-to-diploma-mills-and-unearned-doctorates/ )

Trở lại người Việt, thì” thời đại đồ giả” cũng tác động không ít vào” môi trường hàng giả toàn cầu”; có nhiều người trước 1975, không hề đi lính ( trốn lính là chắc), khi sang đến trại tỵ nạn, khai lính Việt Nam Cộng Hòa để sớm định cư; một số bộ đội, cán bộ Việt Cộng lấy giấy tờ quân nhân để đi tỵ nạn; nên thời ông thủ tướng John Howard ở Úc, ông bộ trưởng Cựu Chiến Binh Bruce Scott kêu gọi cộng đồng người Việt Tự Do hảy tố cáo những tên Việt Cộng len lõi, hưởng tiền cấp dưỡng của bộ Cựu Chiến Binh ( Veteran affairs). Sĩ quan giả cũng” mọc lên như nấm” là thứ” sĩ quan không người lái” lính, hạ sĩ quan….tự nhiên” vinh thăng tại bàn nhậu”, chớ hổng phải” vinh thăng tại mặt trận”; một số sĩ quan thì tự động thăng cấp, nên có ông thiếu úy, bây giờ lên thiếu tá, trung sĩ y tá thành” trung tá y sĩ” là giả đấy.

Tuy nhiên, quân lực Việt Nam Cộng Hòa có chính nghĩa nên mới có nhiều người giả danh, giả quan, giả lính; chớ bộ đội Cộng Sản, có ai giả là thượng úy, thượng tá, tỉnh ủy…. để hù và lấy oan với người Việt tỵ nạn hải ngoại bao giờ?. Tại các nước có quân tham chiến, một số người chưa hề sang Việt Nam, vậy mà giả làm cựu chiến binh đồng minh, mang huy chương giả đi diễn hành…. Con người cũng giả nhiều thứ, nhất là sau thời kỳ Việt Cộng mở cửa để tồn tại trong” tương kế tựu kế”, nhiều bà bị chồng đá đẹp, về Việt Nam cưới vợ nhí, thế là các bà vợ từng “biết nhau tư thuở mười ba, năm em mười tám, thiếp đà 5 con” trở thành ” quá date”, bị chồng thay lòng đổi dạ sau khi Việt Cộng Đổi mới, bèn ” biến ghen tuông hành động”, dùng tiền đi sửa sắc đẹp, mua các loại mỹ phẫm hảo hạng; nên nhiều bà có tuổi “đáng bà nội, bà ngoại” mà nhìn mặt tưởng là ” gái mười tém” sau khi được các bác sĩ giải phẩu thẫm mỹ ra tay cứu giúp, nhưng hổng phải giúp chùa, trả tiền cao như câu “bánh dừa đi, bánh tét lại”, có bà còn nắm vững cả những” nguyên tắc chỉ đạo chiến lược thời thượng “nghĩ đến việc tân trang cả ngoài lẫn trong để cho các thứ” vũ khí ta mang” đều hiện đại “chất lượng cao”, có sáng kiến nhờ các bác sĩ “vá cửa mình” để cho Bác Hồ ra vào hang Pác pó mà:” lòng phơi phới một tương lai..nên hồ hởi phấn khởi, thể bám trụ, bám chốt, bám hang nầy đến khi giả từ gác trọ” mà vẫn còn hẹn ” kiếp sau” xin được đầu thai lại, gặp nhau để hát bài” tiếng chày trên sóc Bam Bo” với câu:” giã gạo ban đêm”, giã gạo hoài mà không ngừng nghỉ ” đêm bảy ngày ba, ra vô hổng đăng ký hộ khẩu”. Tuy nhiên, nếu các bà không nắm vững câu:” tiền nào của đó” cứ ham rẻ về Việt Nam để biến cải thành “Tây Thi”, có ngày trở thành “Chung Vô Diệm” khi gặp phải bác sĩ giả đầy cả nước, dụng cụ thiếu vệ sinh, mang luôn Sida….thì mất cả chồng lẫn tiền và nhiều khi vong mạng như chơi.

” Phụ nữ ngày nay sửa mệnh trời.
Cải lão hoàn đồng, cũng dễ thôi.
Cô đặng mũi cao nhờ nhựa độn.
Bà căng vú thẳng, tợ xuân thời.
Trong vá cửa mình, căng âm đạo.
Ngoài thỉ giải phẫu, mặt dễ coi.
Đề phòng bác sĩ y khoa giả.
Mặt mày biến dạng, xấu như chơi”

Bác sĩ giải phẫu thẫm mỹ, đúng là cái phao cuối cùng để giúp các bà bị lâm vào cái” tình huống” cực kỳ bi đát, di “tàn dư của tà sách ĐỔI MỚI” của Việt Cộng; cũng tại lũ Việt Cộng mà gia đình tan nát, bỏ nước ra đi, nay thì cũng Việt Cộng mở cửa, gia đình cũng” mở luôn cửa trước lẫn sau” ra tòa ly dị, chia của…thì các bà nào bị tan nát gia đình nên thù Việt Cộng, là nguyên nhân chính đấy. Nhưng xin đừng lo, có tiền là có thể đảo ngược tình hình:

” Từ cuộc giải phẫu hôm nay.
Ta trẻ đẹp gấp mười lần xưa”

Ngoài ra, tại hải ngoại còn có nhiều loại thần dược như: đông trùng hạ dế, Linh chi, yến sào, nhất là sửa con ong chúa 63 ( con ong thường có mật nhưng có sửa mới là chuyện khó tin nhưng có thiệt), nhưng đừng xài sửa con VẸM chúa 36 là có ngày” thân bại danh liệt; điển hình là nhà béo Vũ Ngọc Ém dùng sửa con Vẹm chúa 36 lâu năm, bỗng bị” phát hiện” mà tên tuổi đi tuốt xuống Ao Cá Bác Hồ, ban biên tập tờ Vẹm Weekly, tờ nhật báo Người Vẹm, cũng từng xài sửa con Vẹm Chúa 36; sửa nầy do Việt Cộng sản xuất, cũng là sửa giả đó, ở hải ngoại có đại lý bán, do Cẩu Cao Cầy, nghe nói muốn mua thì lên lạc với trang web: http://www.kỳ nhông house.com (liên lạc hổng được ráng chịu nghe, đừng chửi là chỉ tầm bậy)

Nước ngoài cũng có ĐỐC TƯA-GIẢ, mà lâu nay, người ta tưởng thiệt, như trường hợp của Mông Xừ TRẦN TÊ-TÊ, nay lừng danh là Đốc-Tưa TRẦN ĐẠI SỠI, bắt đầu sự nghiệp” ăn học thành tài” từ năm 1959, đậu bằng tú tài toàn năm 1959 với hạng THỨ ( theo kinh nghiệm thì muốn vô học bác sĩ y khoa, đòi phải đậu tú tài 2 từ hạng bình đến ưu, chắc là hổng đủ tiêu chuẩn), học ban B mà đi theo Hán văn thì coi như” học lộn xòng”, đáng lẽ phải đi ban khoa học chính xác mới trúng địa chỉ văn hóa, nên chuyện bất thường là cậu sinh viên Trần Đại Sỡi bèn nhảy qua học sư phạm ban Hán Văn ( chớ hổng phải HÁNG VĂN, học Háng Văn không cần bằng tú tài, bất cứ ai cũng học được, miễn là có BÁC HỒ còn tốt là có thể học mau lắm), tốt nghiệp năm 1963, thì đúng là học trình sư phạm 4 năm. Nhưng năm 1965, tức là 2 năm sau thì có bằng” BÁC SĨ Y KHOA”, thế mới là bằng giả, có trường đại học y khoa miền Nam hay thế giới tự do nào có học trình 2 năm mà làm bác sĩ? Hoặc vừa học Sư Phạm vừa học Y Khoa cùng lúc .. Quả thật đó là “bậc thiên tài Lường Gạt có Bằng CẠP “! Ấy vậy mà có những thằng ” bác sĩ thiệt ” lại tôn hắn làm tôn sư bên Tàu qua dạy đó ! Ngoại trừ các trường đại học ở nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, với nguyên tắc học:” dốt như chuyên tu, ngu như tại chức” thì bằng nào mà không có. Một điều ngoại lệ, khó tin nhưng có thật là: thời Việt Cộng khủng bố trước 1975, ở các mật khu thường hay có mở các khóa đào tạo” bác sĩ, quân y sĩ”, sinh viên hổng cần bằng tú tài, biết đọc biết viết tiếng Việt và được vô đảng Cộng Sản là đủ tiêu chuẩn, chương trình vừa học lý thuyết và vừa thực tập trên thân thể du kích bị thường, chỉ mất 6 tháng là tốt nghiệp, gọi là Bác sĩ mật khu; bác sĩ nầy giỏi về tài dùng nước dừa xiêm thay cho serum, cấy nhao theo phương pháp Filotov, sau nầy được dân truy tặng danh hiệu:” lương y như đồ tể”….nếu bác sĩ Trần Đại Sỡi học thời đó thì dư thời gian, nói thiệt thì hổng ai” thét méc”, thật thà khai báo là được nhân dân khoan hồng. Tiến sĩ giả cũng không thiếu như P. V. Song…

Người giả, bằng giả là chuyện xảy ra, thì làm văn hóa giả cũng thấy như trường hợp nhà văn NGUYỄN MẠT-GIỐNG, nhà thơ DÊ -TỬ- LU, thẩm phán nhà văn xạo Vẹm TÁN-GÙ ( Lãng Giư), nhạc sĩ VÃNG-THÀNH-U với các bài” không tên” như:” Người con gái không cần ĐI ĐÁI, chuyện ăn ten làm nhiều đau thương..”, Nhạc sĩ PHẠM DUI, trung tâm băng nhạc THÚI-NGHE với MC kiêm nhà văn Ngả Ba Ông Tạ NGUYỄN NỌC NẠN…..một số trang Web giả danh tỵ nạn, kết bạn Cộng Sản như Giáo Điếm, đài phát thanh SRBS, Diễn đàn PHẮNG- NỐ….tu sĩ giả thì nhiều lắm, điển hình như Thích TRÍ XIU, TỆ SĨ…các tu sĩ” về nguồn Pác Pó”, linh mọp C. Đ. Minh, mọp sư Huỳnh.Q Bình…. Tổ chức chống Cộng giả như Mặt Trợn phở bò ( sau đổi thành quán Vịt Tiềm), hai cánh Vịt Tiềm đều là giả chống Cộng cả. Tổ chức có đám THÔNG LỒN, đổi thành Tạp Nhạp Dân chủ Điên Ngoa với kỷ sư Nguyễn Diễn Ca; phản tỉnh cũng GIẢ, Việt Cộng đưa hàng giả phản tỉnh như: cu đại tá BÌNH TÚI, Huỳnh Minh Chán (đã tiêu diêu nơi miền Lê-Mác)….v..v…

Tu giả cũng là cái phong trào” thời thượng”, nên tại Việt Nam, công an được biên chế vào tu, trở thành chức sắc, xuất ngoại dễ dàng như đi chợ; tu giã sinh ra” từ thiện giả” được những kẻ” giả nhân giả nghĩa” lợi dụng lòng hảo tâm để thu tiền; ngày nay thì vấn đề từ thiện trở thành” vở kịch lói vô duyên” tại hải ngoại, khi khám phá ra những kẻ” ăn cơm nhà HÀNG vác ngà voi” cũng là kẻ vác luôn túi tiền để làm” từ thiện theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Ngay cả vấn đề thương tâm là giúp đỡ các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cũng nên cẩn thận, vì những kẻ” lừa thầy phản bạn thường hay giả dạng kẻ nhân từ” lợi dụng lòng tri ơn đối với những anh hùng dân tộc, hy sinh một phần cơ thể cho đất nước, họ quyên tiền, giúp cho cả những tên khủng bố Việt Cộng bị quân ta trừng trị trong lúc gây tội ác; đó là những tấm lòng ĐẠI-BÁC, thì những người muốn tri ân các chiến sĩ cũng nên” chọn tổ chức gởi tiền” chớ lầm tổ chức giúp phế binh Việt Cộng mà sau khi đưa tiền là hối tiếc; thương binh liệt xịu sĩ Việt Cộng là những tên từng đuổi thương phế binh quốc gia để cướp nhà trong các trại gia binh, cư xá phế binh; chúng được đồng đảng ban nhiều đặc quyền, đặc lợi, được cấp dưỡng, và còn vênh mặt là” yêu nước”, nay có người lại quá nhân đạo, làm dùm công tác cho bộ thương binh xã hội Việt Cộng, trong khi lính quốc gia đáng giúp hơn. Tốt hơn hết là các quân nhân biết trong đơn vị, quân trường, còn ai ở lại, giúp đỡ là không bao giờ sai lầm, đó mới là” tri giả, tri giả, tri giả..” còn biết tổ chức giả mà cứ nhắm mắt đóng góp là sai lầm, tiền mất mà lại” bức xức” khi biết mình không tri giả trước khi làm từ thiện mà lầm thứ giả.

Trong nước thì bằng cấp giả là” chủ yếu” nâng cao trình độ dân chí, dân rận, dân rệp….Việt Nam là nơi đào tạo nhiều giới khoa bảng đạt tiêu chuẩn:” nhỏ không học, lớn có bằng tiến sĩ”, cái bằng tiến sĩ kiếm dễ như câu” có tiền mua tiên cũng được” chỉ cần có 5 nghìn Mỹ Kim, là các khoa trưởng đại học sẵn sàng cấp bằng tiến sĩ, thì ra các khoa trưởng” độc hại” ở Việt Nam cũng biết” kinh doanh” chỉ có một tờ giấy đáng giá vài xu, thêm cái mộc và chữ ký mà bán được 5 ngàn Mỹ Kim, thì có thương vụ nào làm ra nhiều tiền bằng?.

Nhờ vậy mà trong nước có giới khoa bảng: tiến sĩ Cầu Muối, Bác Sĩ Cầu Chữ Y, dược sĩ trường thuốc rê Gò Vấp, kỷ sư nông nghiệp rừng U Minh, bác sĩ thú y trường lò heo Chánh Hưng…ngoài ra có các trường đào tạo” nghiệp chuyên” cho ra lò những” tiến sĩ may-mặc” ( hổng lẽ may vụt), tiến sĩ thể dục thể thao….dưới tiến sĩ phải là PHÓ TIẾN SĨ, nghe qua cũng oai lắm. Với một đất nước sản xuất ra” quá tải” tiến sĩ thì đây mới đúng là” thiên đàng trí tệ”, trong tương lai, từ anh nông dân, đạp xe xích lô, chị bán hàng rong….. đều có ít nhất là bằng cử nhân và cao hơn là tiến sĩ, thì chắc chắn là nước Việt Nam đáng được thế giới đổ về để học, trao dồi văn hóa, kiến thức.

Thời đại đồ giả ngày nay lên đến” đỉnh cao” có tầm vóc toàn cầu, nên ngay cả các tu sĩ Phật Giáo, khi đi thuyết pháp, đăng báo, thường có kèm theo hai chữ TÊ-ẾCH (TS) mới oai, nhất là các bằng tiến sĩ tốt nghiệp từ viện nghiên cứu LÀO, thì càng có giá trị cao hơn là các trường đại học các nước” tư bản phản động” như Harvard, Cambridge, Oxford…từ những thứ giả coi như ” khắp nơi nơi đều là đồ giả” Tuy nhiên, những người, tổ chức thứ THIỆT yên tâm, do từ nhiều cái giả chung quanh mà cái thiệt mới tăng giá trị, nhờ ánh sáng mà phân biệt được bóng tối, tức là:” vàng thiệt hổng sợ lửa”, và những thứ giả, từ từ cũng lòi ra như cây kim để trong bọc, thế gian không ai mù cả, chỉ có những kẻ gian chủ quan tài” gian lận” mà làm ra nhiều thứ giả, thì mặt giả, hàng giả, tổ chức giả….lần lượt bị lộ ra, đó là hậu quả của những thứ giả phải trả vậy./.

Trương Minh Hòa

Sau đây là những site web làm bằng cấp giả từ cử nhân đến tiến sĩ mọi ngành

http://www.nd-center.com/Samples.html

http://www.diplomamakers.com/

http://diplomacompany.com/

http://www.boxfreeconcepts.com/download/index.html

http://www.diplomasandtranscripts.com/

Nguồn: http://tinparis.net/vn_index.html 

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

MỘT VÀI NÉT PHẬT GIÁO ÚC CHÂU VÀ HUỀ THƯỢNG PHƯỚC HUỆ

Posted by tudodanchu trên Tháng Tám 26, 2008

MỘT VÀI NÉT PHẬT GIÁO ÚC CHÂU VÀ HUỀ THƯỢNG PHƯỚC HUỆ.

TRƯƠNG MINH HÒA

Trước đây, Vietnam Sydney radio có thu băng lời phát biểu của huề thượng THÍCH THANH TỨ tại Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam với những lời vu khống đê tiện, bỉ ổi, vô căn cứ, chụp mũ, được hiểu là” đấu tố” ở cấp cao nhất đối với huề thượng Thích Quảng Độ, thuộc giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước qua những tội danh theo đúng như chính sách, luật rừng của đảng Cộng Sản và bộ máy nhà nước qui định. Tuy nhiên điều nầy không làm cho người ta ngạc nhiên vì Thích Thanh Tứ nầy là sư quốc doanh rỏ như ban ngày, nên phải làm theo yêu cầu bức thiết của chủ nhân là bọn quỷ vương Đỏ ở hang động Bắc Bộ Phủ:” ăn cơm đảng, nói sảng tối ngày” hay là” mượn áo cà Sa, thờ ma Cộng Sản”. Chắc chắn là việc làm của Quỷ Tăng nầy cũng không nằm ngoài chính sách nhằm triệt hạ” toàn bộ” các vị lãnh đạo tinh thần Phật Giáo còn lại ở trong nước, sau khi Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị nạn, đây cũng là kế hoạch chuẩn bị tư tưởng và dư luận cho một đợt đàn áp trong tương lai.

Tại hải ngoại, nhiều người nghe trên các đài phát thanh, đọc báo, biết đến hai tên: huề thượng Thích Thanh Từ, hay thích Thanh Tứ, không biết hai ông có phải là một, hay là hai ông khác nhau? Thời buổi mạt pháp, quỷ ma giả dạng làm Phật khắp nơi, vàng thau lẫn lộn, tuy nhiên qua hành động, thì ma quái vẫn luôn làm điều ác và chánh đạo luôn tồn tại dù bị ma quái bức hại; đó là qui luật” chánh thắng tà”.

Từ hơn hàng chục năm qua, ở hải ngoại xuất hiện huề thượng kiêm thiền sư THÍCH THANH TỪ, đi “hoằng pháp” từ nhiều châu lục, trong khi các chư tôn trong nước như huề thượng Quảng Độ, Huyền Quang… bị tù đày, quản chế khắc nghiệt, thậm chí đến việc đi trị bịnh, thăm nhau cũng bị ngăn chận, khủng bố; tự viện của giáo hội không trực thuộc Mặt Trận Tổ Quốc luôn bị bao vây cô lập ngày đêm với lực lượng công an chìm nổi…thì việc xuất hiện của những tu sĩ ra hải ngoại dễ dàng như đi chợ là điều không ai ngạc nhiên, vì mọi người đều biết họ là ai? Chỉ trừ những người” tu mà chưa tỉnh” hay cũng là đồng bọn nên đón tiếp nồng nhiệt, tổ chức linh đình và” nghiêm túc” cho những tu sĩ” hành đạo” tại các cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản từ nhiều năm qua, dùng bình phong” tôn giáo phi chính trị” để che đậy những” mưu đồ chính trị đen tối, thâm độc” do đảng Cộng Sản chỉ đạo, chỉ khi nào khám phá ra chứng từ như” Giấy Công Vụ” của tên gián điệp đội lớp tu sĩ Thích Thông Kính thì coi như quá trễ, vì tên nầy đã cao bay xa chạy về Việt Nam từ lâu, sau thời gian dài làm nhiều công tác tại các cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại, nhất là các tự viện nào đã chứa chấp, giúp đỡ phương tiện cho hắn.

Thích Thanh Từ dùng những chuyến “hoằng pháp” để giải độc cho đảng mỗi khi có đợt đàn áp tôn giáo trong nước, gây phân hóa trong hàng ngũ Phật Tử hải ngoại với người chống vì biết đây là sư quốc doanh ra hải ngoại làm công tác tôn giáo vận, kẻ ủng hộ do chưa nhận ra sự thật, nên không phân biệt chân giả, xuất phát từ tập quán” kinh tăng” một cách máy móc, hể ai mặc áo cá sa, cạo đầu là người của Phật: từ năm 1994 sang Pháp, nghe đâu với lý do là để trị bịnh và từ chối xuất hiện ở những nơi có treo cờ vàng bao sọc đỏ; sau đó Hoa Kỳ, trùng hợp với việc đàn áp tôn giáo dã man trong nước qua việc bắt bớ huề thượng Quảng Độ, Huyền Quang, đại đức Thích Hải Tạng…và tiếp theo là bắt bớ Phật Giáo cứu tế bảo lục miền Trung…. và nhất là công tác” hạ cờ vàng ba sọc đỏ” là mục đích yêu cầu “cực kỳ khẩn trương thời thượng”; chính đảng Cộng Sản đã từng dùng bình phong ngoại giao với các quốc gia dân chủ để hạ cờ vàng mà không thành công, nên tu sĩ là giới dễ thực thi công tác, họ thường viện lý do” tôn giáo phi chính trị” để hạ cờ vàng trong các buổi thuyết pháp tại các cộng đồng; nếu các nơi đều” kính tăng” như thế, cờ vàng bị mất dạng dần, là bước đầu thành công. Tuy nhiên nhờ sự ý thức, cảnh giác, kinh nghiệm xương máu với Cộng Sản nên kế hoạch hạ cờ vàng hoàn toàn bị thất bại..

Trong mớ hành trang” cực kỳ chất lượng” của sư, còn có bí kíp THIỀN, chắc là đảng và nhà nước đã” đánh bắt” được tâm lý của người Việt hải ngoại cụ thể như: sau bao năm định cư từ hai bàn tay trắng, nay đa số đã thành công, ai cũng đã trở thành” tư sản ngoại bản” nên sợ chết, bịnh hơn những người nghèo khổ trong nước; do đó đảng và nhà nước cần phải” khai triển tối đa mặt mạnh chủ yếu” là dùng Thiền để làm phương tiện, bình phong che đậy những mưu đồ đen tối “tôn giáo vận” bên trong do đảng chỉ đạo, do sư Thích Thanh Từ thi hành. Trong thời gian” công tác Phật Sự dưới sự chỉ đạo của đảng, nhà nước”, Thiền Sư Thanh Từ cho phổ biến những băng video dạy thiền, được một số” đệ tử thuần thành” rất “giác ngộ” lối tu học nầy nên tự động xuất tiền sao lại và cứ thế phổ biến rộng rải, tạo được ảnh hưởng cho một số người vì muốn khỏe để hưởng cái thành quả vật chất, sống lâu và nếu lỡ” giã từ gác trọ “thì cũng hy vọng” tiêu diêu miền cực lạc” nếu nắm vững nguyên tắc thiền do Thích Thanh Từ” chân truyền từ băng video”.

Từ đó có một số người tin tưởng rằng: tu rất” giản đơn” là chỉ ngồi hít thở theo băng video, đúng theo Thầy” làm nháp” cho nhuần nhuyễn như các bài tập thể dục dành cho sức khỏe, kiên trì ngồi hoài, tăng thêm giờ, đến khi” nắp nhạo” mỏng ra, rồi lúc đạt đạo là nó nổ nghe cái” Bóc” tức là hồn đi về cõi trên, chắc mẽm là” đứng gần tòa sen, vui nơi miền tiên cảnh” (đây là lời quảng cáo của một đệ tử của Thanh Từ, tên là Ng… tại Tây Úc cho biết như thế sau khi thực tập thiền một thời gian và tin tưởng như thế).Nhưng Thiền không phải là phép thần thông, mầu nhiệm như chuyện phong thần, huyền thoại…Thiền chỉ là một trong những pháp môn của Phật Giáo nhằm hướng dẫn chúng sanh phương cách nào để giữ cho” thanh tâm trường an lạc”, chớ không phải ngồi thiền để thành Phật, hay Thiền là tấm bản đồ duy nhất chỉ cho người ta” đường lên Thiên Thai” và Thiền Sư cũng không phải là người có trong tay cái chìa khóa mở cửa” Thiên Đình”, bằng chứng là không có vị thiền sư nào” lột da sống đời” tuổi thọ hơn 150 cả; trong một bài viết của huề thượng Thích Huyền Tôn, thuộc Bảo Vương Tự ở Melbourne (Úc Châu), đăng trên tờ Nam Úc Tuần Báo, ngay cả thiền sư Thích Nhất Hạnh, được nhiều người mê và coi như” bậc thầy dạy thiền vĩ đại” còn phải dùng thuốc ngủ khi bị căng thẳng thần kinh, thay vì dùng thiền để cho dễ ngủ và tâm an lạc trong thời gian” tham quan” Úc Châu; học thiền mà không ngộ thiền, dể bị tẩu hỏa nhập ma, trở thành” cuồng thiền” đấy, cho nên cái tâm mới là quan trọng như Nguyễn Du nhắn nhủ:

“Thiện căn bởi tạo lòng ta.

Chư tâm kia mới bằng ba chữ tài”

Nếu Thiền dễ tập và dể thành chánh quả có vẽ “duy vật” như người tập thể dục xuống cân để trị bịnh, diet….thì Thích Thanh Tứ hay Từ nào đó hướng dẫn tận tình cho những tên ác ôn, gây nợ máu dẫy đầy ở bộ chính trị trung ương đảng “hít thở” theo cách hướng dẫn, sau khi chết cũng “tiêu diêu nơi miền cực lạc”, chớ không xuống “thiên đàng Cộng Sản” sống với quỷ sứ, ma vương. Do đó Thiền chỉ là phương tiện hướng dẫn người tu học tiến tới giác ngộ, tìm đến chân lý, là phương pháp, chứ không phải là cứu cánh:

“TẠI TỰ chân Như, TỰ TẠI thiền.

TIỆN NHƯ ăn, ngủ, nghỉ…TỰ NHIÊN.

ẤM THAY! an lạc, lòng AI THẤM?

MÃI NGỒI hít thở, MỖI NGÀY liền.

TẦM TƯ tưởng Phật, TỪ TÂM giác.

CÁI DỖ cám dâng, CỐ GIẢI phiền

TÂM TƯ giải thoát, TƯ TÂM ngộ.

ĐÃ TU, dẹp hết, ĐỦ TA yên.”

Hay là:

“TIỀN THÂM tri thức, ấy TÂM THIỀN.

TÁI PHONG thiền định, TÔNG PHÁI duyên.

MIỀN THƠ cõi Niết, MƠ THIỀN đạo.

THÙ TĂNG giả đạo, THẰNG TU tiền.

AN TU là lẽ, U-TAN hết.

LÚC ĐỘNG tâm tư, LÓNG ĐỤC liền.

TÔNG THIỀN an lạc, TIỀN THÔNG trí.

LÁT GỢI công danh, LỢI GÁC bên”

Huề thượng Thích Thanh Từ có chứng “dị ứng” lá cờ vàng ba sọc đỏ, nên ông ta đi đến đâu, cũng đều yêu cầu những người tổ chức cho ông “thuyết pháp” phải dẹp lá cờ đó, chắc chắn là ông rất có “ái lực” với cờ đỏ sao vàng, dù ông vẫn luôn mặc chiếc áo cà sa màu vàng; vào tháng 11 năm 1994, ông qua Mỹ, đến San Jose, được sự đồng tình hay thông đồng của vị trụ trì chùa Đức Viên là sư bà Đàm Lựu, nên nơi nầy hạ lá cờ vàng để sư ” hồ hởi phấn khởi” thuyết pháp, do đó chùa nầy phải mướn thêm an ninh, ngoài cảnh sát trước đoàn biểu tình đông đảo bên ngoài, khiến sư phải lén “đi ngã sau” chuồn mất sang chùa Quảng Đức bằng chiếc xe thùng bít bùng của một Phật Tử phò trợ ( nghe nguồn tin cho là: sư bà ĐàmLựu đã viên tịch, nhưng việc làm của bà sư bà nầy vẫn còn lưu lại ở cõi thế gian nầy lâu dài trong lòng người Phật Tử, đúng là” hùm chết để da, người ta chết để tiếng”).

Sang Úc Châu, năm 1996 cũng cái bịnh dị ứng, bị đồng bào phản đối, tuy nhiên cũng có vài nơi ở tiểu bang miền Đông nước Úc cũng rất” hoan hỷ” hy sinh biểu tượng hồn thiêng sông núi là lá cờ vàng ba sọc để để làm vừa lòng thầy ( xin đồng hương ở đó coi lại ai đã thông đồng với Thích Thanh Từ hạ cờ vàng trước đây). Riêng tại tiểu bang Viễn Tây nước Úc ( Western Australia) được ban tổ chức gồm các ông” Bình, Diện, A, Chấp” ra thông báo về việc huề thượng Thanh Từ dành các buổi thuyết pháp và quy y từ ngày 3 đến 7 tháng 12 năm 1996 tại các chùa Chánh Giác, Quan Âm và chùa Pháp Giới ( tăng sĩ là người Úc), trước khi thầy đến thuyết pháp, ngày 2-12-1996 những người trong ban tổ chức gồm ông A, Diện và một người khác ở các tiểu bang miền Đông là ông Thảo ( từ Melbourne sang) đến chùa Chánh Giác đòi hạ lá cờ quốc gia tại bàn thờ các vị anh hùng dân tộc và đồng bào tử nạn trên đường tìm tự do; lúc ấy nhờ sự hiện diện của hai cựu quân nhân là ông Giao (địa phương quân, cũng là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo), Phùng ( Biệt Cách Dù 81), nên bọn người nầy bị thất bại trong việc hạ cờ vàng; tuy nhiên họ chưa từ bỏ mục tiêu, đề nghị lấy lá cờ Phật Giáo che bàn thờ có lá cờ vàng, vì ngại Thích Thanh Từ bị dị ứng, cũng không mãn nguyện, sau đó mới giảm chỉ còn một buổi thuyết pháp, rồi lặng lẽ biến mất.

Được biết đợt Thanh Từ sang Úc 1996, trùng hợp với việc hơn 200 Công An tấn công chùa Thiên Mụ ở Huế, san bằng tu viện Long Thọ ở Đà Lạt… Đợt 2 đến Úc Châu, cũng không đạt mục đích yêu cầu, riêng tại Tây Úc, quá bể vì do ảnh hưởng lần hạ cờ trước đây bất thành nên không có chùa nào chứa, ngoại trừ Thiền Đường Tuệ Căn, là căn nhà bình thường, do hai chị em Thái Thị Tuyết, Thái Thị Sương, sinh viên du học trước 1975, khuynh tả làm chủ ( người viết có trong tay một số tài liệu về hai chị em nầy), dùng cái carport làm nơi thuyết pháp, cũng thất bại khi số người đi nghe không quá 15 người; tuy nhiên trong khoản thời gian ” hoằng pháp” của Thích Thanh Từ vào tháng 12 năm 2002, cả hai đài phát thanh sắc tộc toàn quốc SBS ( sydney lẫn Melbourne) dành suốt một tuần lễ để quảng cáo liên tục cho sư tại các tiểu bang; không biết ban tổ chức cho Thích Thanh Từ có trả tiền quảng cáo thương mại, hay là dùng tiền thọ thuế của dân để giúp sư từ Việt Nam sang hành đạo? Hoặc là đài phát thanh đã” giác ngộ” môn thiền của Thanh Từ? Hay là đài phát thanh có người của sư nằm trong đó?.

Được biết, chuyến ” hoằng pháp” nầy của Thích Thanh Từ lần nầy với phái đoàn hùng hậu gồm 10 người, trong đó có 8 thanh niên, gồm 4 nam và 4 nữ tháp tùng, mặc thường phục, từ Việt Nam, có thể đây là đám công an giả dạng để bảo vệ Thanh Từ, do bị tẩy chay lần trước 1996? Ngoài ra còn có một vị sư tên là thượng tọa Thích Nhật Quang, nghe đâu hiện nay trụ trì chùa Ấn Quang? Nếu không lầm thì người viết có gặp sư nầy từ năm 1973, ở chùa Phật Tổ Cà Mau, có sư trẻ pháp danh là Thích Nhật Quang, ở Saigon phái xuống” để tu hành” ( tuổi sư trẻ, chắc chắn là trốn quân dịch), sư có ý định mở trường Bồ Đề, tôi được một người bạn là nhà giáo tên T.T N ( xin tạm dấu tên) hướng dẫn, sau nhiều lần tiếp xúc, tôi rất ngạc nhiên khi nghe thầy chửi thề (Đ. M) trước khi niệm Phật, không biết có phải là Thích Nhật Quang năm xưa? Trong thời gian hoàng pháp thì quốc hội Cộng Sản bầu cử vào ngày 19-5-2002, theo tin tức thì huề thượng Thích Thanh Tứ ( tục danh Trần Văn Long), đắc cử đại biểu đơn vị Hoàn Kiếm, không biết có phải Thanh Từ nầy?

Một bằng chứng khác, trong tờ GIẤY CÔNG VỤ của tên sư gián điệp Thích Thông Kỉ nh ( tục danh Đoàn Công Thành,(*) bí danh Đồng Điển, do phòng Công An Thành Hồ cấp, số 0243/CV), phần bên phải ở dưới có đoạn ghi lời giới thiệu sau đây, tuy không rõ ràng vì là bản sao, nhưng có thể đọc và hiểu, xin được ghi lại sau đây:

“Gt: liên hệ với đc… tức Trần Văn Canh vì ông ta cầm đầu nhóm tu sĩ phần đông Úc,… nhóm Thích ( thiền?) Thanh Từ”.

Hai pháp danh Thích Thanh Tứ hay Thích Thanh Từ, chỉ khác nhau dấu sắc và huyền, nhưng cũng giống nhau như” hai giọt nước” cùng đồng qui là sư quốc doanh cả, cầu mong những Tam Tạng thời đại hảy cảnh giác kẽo quỳ xá nhắm quỷ giả dạng Phật, thì vô tình giúp cho quỷ phá nhà chay, làm hại đạo Pháp, tổn thương uy danh Đức Phật. Trong Phật Giáo có ba thứ: Thầy-Chùa-Phật tử, nếu thiếu một trong ba thứ đó thì khó phổ hoằng đạo pháp. Thầy có chùa mới qui tụ nhiều người cũng hướng về Phật pháp, nếu chùa không có thầy thì nơi nầy trở thành” nhà thờ Phật” chỉ dành để lạy, cúng kiến mà thôi. Nhưng Phật Tử là quan trọng nhất, là dân của Phật, vì chùa, thầy mà không có Phật Tử vãng lai, cúng dường, vung bồi công quả để chùa càng to, thầy càng được nhiều người biết đến thì cả Chùa và Thầy đều chịu bó tay như câu nói của Pascal:” ông tòa mà không có anh cảnh sát, chỉ là anh chàng mơ mộng”; như chính quyền mà không có dân thì biết cai trị ai đây?. Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, vị khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo công nhận:

“Đời không đạo, đời vô liêm sĩ.

Đạo không đời, đạo biết dạy ai?”

Do đó, việc tẩy chay các chùa quốc doanh ở hải ngoại là cần thiết để ngăn chận, không giúp tài chánh, đóng góp bất cứ hình thức nào, kể cả họ lấy danh nghĩa từ bi để phát động làm từ thiện, cứu tế…. Mọi sự đóng góp nêu trên, là vô tình giúp phương tiện cho quỷ ma giả thành sư, nên tẩy chay là bảo vệ đạo pháp hữu hiệu. Bọn quỷ đỏ Vô thần Cộng Sản tung ra đòn tôn giáo vận, nhưng mọi người đều ý thức, không ủng hộ, cúng dường, công quả, bái kính bọn sư đầu đỏ quốc doanh, thì chúng không thể tác oai tác quái được, dĩ nhiên là dần dần tự hủy diệt như quan mà không có lính, chính quyền không có dân thì cai trị cho ai?. Tất cả đều tùy thuộc vào thái độ của mọi người, nhất là những ai còn tấm lòng” đạo pháp gắng liền với dân tộc”.

Việc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thành lập Văn Phòng Viện Hóa Đạo 2 gần đây cũng là một biện pháp cần thiết để bảo tồn chánh pháp, là bước tiên liệu những đàn áp trong tương lai, thì sự vu cáo của huề thượng, kiêm đại biểu Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam Thích Thanh Tứ cũng là dấu báo hiệu Phật Giáo trong nước sắp bị một đại nạn nữa, xin tất cả hảy cùng nhau cầu nguyện và có hành động thiết thực để hổ trợ cho các chư tôn công đức trong nước đang đương đầu với bao thử thách” pháp nạn” sắp tới. Từ khi có mặt của quỷ đỏ vô thần đến nay, tất cả các tôn giáo đều bị quỷ ma tấn kích, xâm nhập; là chính sách tận diệt tôn giáo thâm độc, nên tôn giáo hiện nay đang phải đương đầu với hai thứ” ma trong, quỷ ngoài”, bị đặt trong thế lưỡng đầu thọ địch, vô cùng nguy hiểm và phức tạp, điển hình như vụ Tứ Quái Già Lam và Thân hữu Tứ Quái Già Lam…trở thành” tứ quái Già Hồ” đã bị báo chí phanh phui ra những bàn tay lông lá của quỷ đỏ quấy động hàng ngũ lãnh đạo giáo hội Phật Giáo từ trong và ngoài nước, nhất là kỳ tổ chức đại lễ Phật Đản quốc tế năm 2008 tới đây do giao hội nhà nước đăng cai, từ đó lộ ra những khuôn mặt” lừa Phật, phản đạo”, cho nên mỗi Phật Tử, tín đồ các tôn giáo hảy dùng cái tâm thức, là kiếng chiếu yêu để nhận dạng ra ma quái giả dạng thành tu sĩ, mọi sự lầm lẫn đều gây tác hại vô cùng đến dân tộc, đạo pháp.

Riêng ở Úc Châu, có huề thượng Thích Phước Huệ, được coi là tu sĩ Phật Giáo được nhiều người biết đến, nổi tiếng qua thành tích” tu đạo” rất ư là” chất lượng cao” và từ thiện, được đài phát thanh đánh bóng như là một vị sư có tấm lòng” đại bác” (đại là lớn, bác là bác ái, chớ không phải là súng CÀ NÔNG ). Trước năm 1975, tu sĩ lúc còn là đại đức, pháp danh THÍCH TẮC PHƯỚC, tục danh là TRẦN VĂN CANH, tự là BẢY CANH, thuộc Phật Giáo Ấn Quang của thượng tọa Thích Trí Quang lãnh đạo ( ai cũng biết Phạm Văn Bồng, tự là Kiều Tuấn Cương, là ai ).

Đại đức Thích Tắc Phước Là cánh tay đắc lực, giữ chức vụ” Trưởng Ban Thông Tin” khối Ấn Quang, là chức vụ coi như là công cụ tuyên truyền, nếu trong môn võ Thiếu Lâm là người” giữ tàng kinh các”. Thời gian đó, chủ trương nhà in ấn mang tên” Những cánh sen vàng”, là người hoạt động trong nước, còn hải ngoại có đại đức Thích Nhất Hạnh, là người vận động giới Tây Phương ủng hộ cho Hồ Chí Minh. Theo quyển Bạch Thư của huề thượng Thích Tâm Châu, phát hành tại chùa Phật Quang (Úc Châu) 1994, nói về đại họa Phật Giáo ở Úc Châu, thì nào năm 1965, đại đức Thích Tắc Phước từng có phạm giới, dù không nói là giới gì, nhưng tăng sĩ thường phạm giới quan hệ” hữu cơ” với người khác phái chớ có giới nào đáng nêu lên.

Sau năm 1975, khối Phật Giáo Ấn Quang huy động hơn 500 tăng ni đón đoàn quân” giải phóng” là thứ giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào, kế tiếp là sinh nhật Hồ Tặc, 19 tháng năm 1975, chùa Ấn Quang cử hành trọng thể, hơn cả vía phật, hình như từ đó mà Hồ Chí Minh được” đứng ngồi gần tòa sen”, được chuẩn bị thành Phật, nay thì Dũng Lò Vôi chính thức” nâng cấp” Hồ quỷ vương thành” bồ tát” tại chùa Đại Nam Quốc Tự; được biết trong cái VÍA Hồ Chí Minh 19-5-1975, một tăng sĩ đọc tham luận kể lể công đóng góp cho” cách mạng” của Phật Giáo Ấn Quang. Sau đó, không hiểu lý do gì mà đại đức Thích Tắc Phước bỏ” thiên đàng”, đi đăng ký cùng với người Hoa năm 1978, không rõ là đi tìm tự do hay là vì những lý do thầm kín khác, chỉ có sư nầy mới biết mà thôi. Đi êm nhờ tàu tốt của người Hoa, sang Úc Châu định cư, cũng tu như cũ, nhưng lại đổi pháp danh là THÍCH PHƯỚC HUỆ; trong lịch sử tu sĩ, ít có ai đổi pháp danh và có hai chữ ký…. đây là trường hợp đặc biệt; ban đầu chỉ có một giáo hội Phật Giáo, sau đó khi ngôi chùa Phước Huệ ở Sydney xây xong, kinh phí hơn 3 triệu, thì Thích Phước Huệ lén sang tên cho đệ tử ruột và bước kế tiếp là tách rời khỏi giáo hội, thành lập giáo hội mới, lấy tên là” Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất”, không thuộc giáo hội của huề thượng Quảng Độ, Huyền Quang….giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại là thuộc Phật Giáo Trong nước, hiện do huề thượng Thích Như Huệ lãnh đạo ở Úc Châu. Huề Thượng Thích Phước Huệ ( tức là ông Bảy Canh) đặt tên cơ sở in ấn là NHỮNG CÁNH SEN HỒNG, cho phù hạp với” tình huống” tu đạo, tu học” hiện đại”.

Theo huề thượng Thích Huyền Tôn, là người từng bị cánh Phước Huệ dàn cảnh” đấu tố” như cải cách ruộng đất, để đuổi khéo vị huề thượng nầy ra khỏi ngôi chùa Quan Âm mà ngôi vị cao tăng nầy vận động bỏ công vận đông thành lập ở Melbourne, huề thượng Huyền Tôn vốn không muốn tranh chấp như những cảnh đời đen bạc, tranh giành danh lợi, nên đành phải tìm nơi thanh vắng, đệ tử thấy vậy bèn tìm ngôi nhà cho thầy tu, gọi là Bảo Vương Tự; huề thượng Huyền Tôn cho biết là” Tắc Phước có quan hệ hữu cơ với NĂM THỢ MAY” trước đây và kêu gọi Phước Huệ nên sám hối. Ngôi chùa bị” tiếp quản” thành chùa Quang Minh ở tiểu bang Victoria, lần lượt do các đệ tử ruột của Thích Phước Huệ làm chủ như Thích Phước An, Thích Phước Tấn, nay nghe đâu là Thích Minh Hiếu ( sư nầy từ Việt Nam sang tu, chắc là cũng muốn mau đắc quả) Sư Minh Hiếu đang hợp tác tu học với huề thượng THÍCH GIÁC NHÔM, tức là Ất Cái Vồn, cũng là” CAO TĂNG” nhưng” CĂN TAO” còn vướng bận nhiều tục lụy, nghe đâu mua nhiều ngôi chùa để” đầu tư Phật Giáo” và có khả năng bảo lãnh tu sĩ từ Việt Nam nhanh lắm…

Hiện nay huề thượng Thích Phước Huệ là” Hội Chủ” giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, chùa có bản hiệu là” Phước Huệ Công Đức Tùng Lâm” người phàm mắt kiếng cận gọi là” Phước Huệ Công Đức TÙM LUM”, hệ thống chùa phát triển nhờ” cúng dường” và chùa có xây tháp” đựng tro” người quá cố, hổng phải là” gởi chùa đâu nhé”, cái gì cũng phải” tu theo duy vật hiện kim” thôi. Cánh Phước Huệ từng chứa Hoàng Nguyên Nhuận tức là Hoàng Văn Giàu, là chủ bút tờ Chuyển Luân ở Úc Châu ( nay dẹp lâu vì bị phản đối của người tỵ nạn).

Chùa Phước Huệ hoạt động từ thiện, có quỷ cứu tế VABAT, từng được đài phát thanh SBS của Lưu Tường Quang, Ngọc Hân dành nhiều” ưu ái từ thiện”. các phái đoàn từ thiện, gần đây là MỔ MẮT CƯỜM, ra vào Việt Nam dễ dàng, thường là có cán bộ địa phương hướng dẫn để” giúp đỡ đồng bào trong nước”. Phật Giáo cánh Phước Huệ cũng không khác gì cánh Ấn Quang trước 1975, nên Phật Giáo chia hai, đương nhiên là không có” thống nhất” mà vẫn lấy hai chữ THỐNG NHẤT..nói về Business thì cánh Phật giáo nầy nổi tiếng là” chặt đẹp” cho những gia đình nào có thân nhân” giả tử gác trọ”, muốn đọc kinh cầu siêu, nghe nói là các thầy cũng” phân biệt đối xử” với những gia đình” nghèo neo đơn” nhờ cúng tế, ma chay; chắc là nhờ những tăng sĩ tụng kinh giỏi mà vong linh người quá cố sớm” tiêu diêu nơi miền cực lạc” nên nhà giàu mới thỉnh được, còn nhà nghèo thì thông cảm, thầy mà hổng chịu tụng là xuống âm phủ gặp Diêm Vương, hay xuống nước gặp Hà Bá là kiếp sau hổng trở lên làm người.

http://www.hon-viet.co.uk/TruongMinhHoa_MotVaiNetPhatGiaoUcChauVoiHueThuongPhuocHue.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 2 Comments »