Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Việt Tân đã công khai từ bỏ mục tiêu chấm dứt chế độ CS

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 11, 2008

Việt Tân đã công khai từ bỏ mục tiêu chấm dứt chế độ CS

Trong buổi nói chuyện của ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch đảng VT, tại Sydney, đại diện báo Sàigòn Times có hỏi ông, “Trong phần hỏi đáp trên website của đảng VT có đoạn nguyên văn như sau: Đảng Việt Tân là một tổ chức đấu tranh mang đặc tính cách mạng với mục tiêu lâu dài là canh tân Việt Nam. Nhưng muốn canh tân thì phải chấm dứt chế độ Việt cộng trước. Vì thế mà Đảng Việt Tân đã hoạt động bên trong Mặt Trận để thực hiện mục tiêu chấm dứt chế độ Việt cộng trong suốt hai thập niên vừa qua. Thưa ông ĐHĐ, nội dung của đoạn văn trên cho thấy, chính đảng VT đã xác nhận rõ ràng, mục tiêu của đảng VT là để canh tân VN. Còn mục tiêu của Mặt Trận là để chấm dứt chế độ VC. Như vậy, tại sao hiện nay, trong khi VC vẫn tồn tại, thì quý vị lại quyết định giải tán Mặt Trận? Phải chăng giải tán MT như vậy là quý vị đã từ bỏ mục tiêu chấm dứt chế độ VC? Và trong khi một mặt giải tán MT, mặt khác, công khai hóa VT là qúy vị đã sẵn sàng chấp nhận sự hiện hữu của VC, và chỉ còn theo đuổi mục tiêu canh tân VN?”

Nguyên văn câu trả lời của ông ĐHĐ đã được Sàigòn Times đăng trong số báo tuần trước (SGT 537), trang 55. Đọc câu trả lời của ông, người đọc đều nhận thấy ông đã quanh co, né tránh và dài dòng trình bầy nhiều điểm không liên quan đến câu hỏi. Đặc biệt, câu trả lời của ông còn chứng tỏ, ông đã không nắm vững sự thật, hoặc bao che một sự thật nghiêm trọng: Việt Tân đã công khai từ bỏ mục tiêu chấm dứt chế độ CS!

Tại sao ta có thể nói như vậy? Bằng chứng là chính website của đảng Việt Tân, trong phần hỏi đáp về sự khác biệt giữa Việt Tân và Mặt Trận, đã ghi rõ mấy điểm chính yếu cho thấy đảng Việt Tân đã công khai hoá sự thật quan trọng này. Cụ thể, thứ nhất, về tổ chức, website của Việt Tân xác nhận, trong khi Việt Tân là chính đảng, thì Mặt Trận “là một trận tuyến đấu tranh, quy tụ những đoàn thể, đảng phái, tổ chức cùng chia sẻ một mục tiêu đấu tranh chung”. Thứ hai, về mục tiêu, website của Việt Tân xác nhận, “Mặt Trận đã được thành lập trong giai đoạn chiến tranh lạnh với mục tiêu đấu tranh rõ rệt là vận động toàn dân tổng nổi dậy lật đổ chế độ Việt cộng”. Còn đảng Việt Tân “là một tổ chức đấu tranh mang đặc tính cách mạng với mục tiêu lâu dài là canh tân Việt Nam”. Thứ ba, website của Việt Tân xác nhận, “muốn canh tân thì phải chấm dứt chế độ Việt cộng trước, vì thế mà Đảng Việt Tân đã hoạt động bên trong Mặt Trận để thực hiện mục tiêu chấm dứt chế độ Việt cộng trong suốt hai thập niên vừa qua”.

Từ ba điểm quan trọng trên, có mấy câu hỏi cần được đặt ra. Một, tại sao Việt Tân đã phân nhiệm mục tiêu đấu tranh rõ rệt cho Mặt Trận là “vận động toàn dân tổng nội dậy lật đổ chế độ VC”, nay mục tiêu đó chưa hoàn thành, chế độ VC vẫn còn tồn tại, Việt Tân lại quyết định giải tán Mặt Trận? Rõ ràng, qua những gì được trình bầy trên website, người đọc có thể đi đến kết luận, Việt Tân khi quyết định giải tán MT, là Việt Tân đã công khai từ bỏ mục lật đổ chế độ VC!!! Hiển nhiên, một khi đã “công khai” có nghĩa, trên thực tế, Việt Tân đã ngấm ngầm huỷ bỏ mục tiêu lật đổ chế độ VC từ lâu. Có điều “từ lâu” là từ bao giờ thì chỉ có TƯĐVT mới có thể trả lời.

Hai, Việt Tân xác nhận “muốn canh tân thì phải chấm dứt chế độ Việt cộng trước, vì thế mà Đảng Việt Tân đã hoạt động bên trong Mặt Trận để thực hiện mục tiêu chấm dứt chế độ Việt cộng”. Vậy thì tại sao hiện nay, khi chế độ VC chưa chấm dứt, đảng Việt Tân lại không tiếp tục hoạt động bên trong Mặt Trận, mà lại giải tán Mặt Trận? Và tại sao khi đã thừa nhận “muốn canh tân thì phải chấm dứt chế độ Việt cộng trước”, Việt Tân hiện nay lại chủ trương chấp nhận canh tân trong khi chế độ CSVN vẫn còn tồn tại?

Ba, tại sao Mặt Trận “quy tụ những đoàn thể, đảng phái, tổ chức cùng chia sẻ một mục tiêu đấu tranh chung”, và Việt Tân, có những dị biệt về thành phần tổ chức, “nhưng lãnh đạo Việt Tân và lãnh đạo Mặt Trận là một”??? Nếu quả thật MT “quy tụ những đoàn thể, đảng phái, tổ chức cùng chia sẻ một mục tiêu đấu tranh chung”, thì quyết định giải tán MT, hay ngưng các hoạt động của MT đã được đưa ra bàn thảo, quyết định và thông qua chưa? Nếu có thì khi nào, ở đâu? Đồng bào hải ngoại, những người đã đóng góp tiền của, công sức cho MT suốt mấy chục năm qua, có được MT phổ biến về những quyết định quan trọng này không?

http://tinucchau.bravejournal.com/entry/21836

Việt Tân đưa tin sai lạc lời của BS Nguyễn Mạnh Tiến

SYDNEY: Trong buổi nói chuyện của ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch đảng Việt Tân, tại Sydney, ngày 4 tháng 11 vừa qua, BS Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ tịch CĐNVTD Liên Bang Úc Châu, đã phát biểu một cách thẳng thắn, rõ ràng về quan điểm, lập trường của CĐNVTD/UC; đồng thời BS cũng đã chân thành và thân mật tâm tình về những suy tư về Việt Tân, cùng niềm hy vọng của BS đối với chuyến công tác Úc Châu của ông Đỗ Hoàng Điềm (nguyên văn bên phải phần trên). Tuy nhiên, khi đảng Việt Tân loan tin về buổi nói chuyện, đã tường thuật hoàn toàn sai lạc lời của BS Nguyễn Mạnh Tiến (nguyên văn bên phải phần dưới). Hậu quả đã dẫn đến những phản ứng sâu rộng trong các hội đoàn, đoàn thể, cũng như đông đảo người Việt tại Úc.

Sau đây là nguyên văn thắc mắc của một thính giả đài 2VNR ngày 09-11-2007 lúc 20 giờ.

Nữ thính giả đặt câu hỏi: Theo như tôi theo dõi trên báo chí thì thấy Bs đã có những cái nhận định và những cái suy nghĩ trong cái buổi nói chuyện của ông Đỗ Hoàng Điềm vừa qua, thì theo như tôi đọc được cái bản tường trình trên Webside VT đó thì Bs có những cái chia sẻ những ngộ nhận của đồng bào đối với VT về những cái chuyện làm của VT đã qua vậy đó. Điển hình là VT kêu gọi người tỵ nạn CS về VN làm ăn buôn bán hay là đào kinh vét mương, xây trường học vậy đó. Thì xin hỏi Bs là có phải Bs cũng chia sẻ những ngộ nhận của đồng bào đối với việc làm của VT không? như là cái bản tường trình của VT có nghĩa là dồng nghĩa là Bs tán đồng và ủng hộ những cái chủ trương cộng tác hay là hòa hợp hòa giải của đảng VT hay không ạ. Xin Bs cho ý kiến, cám ơn Bs.

BS Tiến trả lời: Vâng thì nếu mà những người có đi tham dự cái buổi nói chuyện của ông ĐHĐ và có nghe những lời phát biểu của tôi đó thì có lẽ rằng sẽ rõ cái lập trường của cá nhân tôi cũng như là của chung CĐ NVTD Liên bang Úc châu. Thì trong cái lời phát biểu của tôi đó thì tôi có nói rất rõ. Thứ nhất: là cái lập trường của CĐ Úc Châu của chúng ta là trước sau như một, luôn luôn chúng ta chống tuyệt đối, chống triệt để cái chế độ độc tài CSVN, do biết là cái chế độ này, nó xảo trá và nó gian manh, cho nên không bao giờ chúng tôi chấp nhận bất cứ một hình thức hòa hợp, hòa giải, công tác hay đối thoại nào, khi nào chế độ CSVN còn hiện hữu, và chúng tôi cũng nêu lên một cách thẳng thắn về những cái nghi ngờ, những nghi vấn, những lời dị nghị, những cáo buộc mà nhiều đoàn thể chũng như đồng hương ở trong cộng đồng có với đảng VT, và chúng tôi nói nhân có cái ông đảng trưởng ở đây thì chúng tôi yêu cầu rất rõ là ông phải làm thế nào để mà giải tỏa những cái thắc mắc đó, đánh tan tất cả những cái cáo buộc đó, để mà có thể tiếp tục đồng hành với tổ chức CĐ/NVTD Úc Châu như những đoàn thể, hội đoàn thực sự yếu nước ở trong CĐ mà làm cái công việc tiếp tục tranh bđấu cho tự do, dân chủ cho VN, thì cái lập trường của chúng tôi, cái lời tuyên bố của chúng tôi rất rõ. Chúng tôi không hề chia sẻ như là cái bản tin của VT, bản tin VT tôi cũng không được đọc mà tôi cũng nghe người ta nói như vậy. Nếu gọi là chia sẻ những ngộ nhận, có nghĩa là chúng tôi công nhận những điều ấy là ngộ nhận, thì chúng tôi không có công nhận như vậy là bởi vì cho đến giờ phút này, những điều cáo buộc, những điều nghi ngờ đó, theo chúng tôi thì bước qua buổi nói chuyện của ông ĐHĐ vẫn chưa hề được giải tỏa. Tại vì ông ấy chỉ nói là không, không có những chuyện đó, không có chuyện hòa hợp, hòa giải, không có chuyện kêu gọi người ta về nước tham gia cái này cái kia. Thì nếu mà gọi chối bỏ là giải tỏa thì cái điều này để cho đồng hương, hay là mọi người tự nhận xét. Theo chúng tôi thì nó không phải là giải tỏa.

Hoàng Nam: Điều đó có nghĩa là Bs không có ngộ nhận gì cả?

Bs Tiến: Dạ không, chúng tôi ở trong cái cương vị của chúng tôi là chúng tôi nêu ra những nghi ngờ, những thắc mắc, những cáo buộc, những dị nghị, phản ảnh những chuyện đó từ đồng hương, từ đoàn thể, đó là công việc của chúng tôi.

Hoàng Nam: Thưa Bs, những cái lời nêu ra của Bs trong cái buổi nói chuyện của ông Đỗ Hoàng Điềm thì ông ĐHĐ trả lời với Bs như thế nào?

Bs Tiến: Thì như tôi nói đó, ông ĐHĐ chỉ nói là không, không phải như thế đâu, người ta hiểu nhầm chúng tôi, chúng tôi không có những chuyện đó. Nhưng mà theo tôi hiểu, như vậy thì cũng chẳng giải tỏa được cái gì, nó chỉ là chối bỏ mà thôi, không đi đến đâu cả.

Hoàng Nam: Vâng, Hoàng Nam hiểu được ý của vị nữ thính giả vừa đặt câu hỏi, thì trong cái bản tin mà VT đăng đi tổng kết cái buổi nói chuyện của ông ĐHĐ, Chủ Tịch đảng VT nhân dịp chuyến viếng thăm Úc Châu thì Hoàng Nam cũng có nhận được bản tin đó. Thì trong đó đại khái nói là “Riêng Bác sĩ Chủ Tịch Liên Bang đã bày tỏ sự chia sẻ với Việt Tân về những ngộ nhận về Việt Tân trong thời gian qua và hy vọng rằng buổi nói chuyện hôm nay của Ông Chủ Tịch Đỗ Hoàng Điềm sẽ giải tỏa được tất cả”. Đó là lý do vì sao mà thính giả, đồng hương ở đây người ta thắc mắc.

Bs Tiến: Thì tôi có nói thế này, tôi mong rằng, tôi mong rằng tất cả những nghi vấn, những dị nghị, những cáo buộc đó chỉ là ngộ nhận. Tại sao tôi lại mong như thế, bởi vì trong cái cuộc tranh đấu chung này mình không muốn mất ai cả. Nếu những cáo buộc đó là thật thì mình mất một người đồng hành. Đó là lý do tại sao tôi mong, tôi mong nhưng không phải là tôi tin nhé, tôi mong thôi, tôi nói rất rõ, tôi nghĩ là ngôn ngữ của tôi rất clear.
*

Được biết, ngày Thứ Ba, 6 tháng 11, bản tin của Việt Tân tường thuật buổi nói chuyện của ông Đỗ Hoàng Điềm, đã được ông Lê Ánh, Trưởng cơ sở đảng Việt Tân tại Sydney, gửi tới hàng trăm địa chỉ email trong đó có các vị lãnh đạo cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, truyền thông tại Úc. Ngoài ra, bản tin đó cũng đã được đưa lên website của Việt Tân ngày 7 tháng 11.

Hiểu rõ, trong số những dị nghị chỉ trích đảng Việt Tân của CĐ người Việt hải ngoại trên khắp thế giới, có những dị nghị chỉ trích “xuất phát từ những sự kiện cụ thể đã xảy ra trên thực tế”, đồng thời là một lãnh đạo cộng đồng liên bang vững vàng lập trường, nên trong buổi nói chuyện có mặt ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch đảng Việt Tân, thay vì phát biểu một bài diễn văn thuần tuý nghi lễ, BS Nguyễn Mạnh Tiến đã có một bài diễn văn rất chặt chẽ, mạch lạc, thẳng thắn và đầy đủ ý nghĩa. Chỉ trong thời gian ngắn gọn có vài phút đồng hồ, BS đã nêu lên được 5 điểm quan trọng. Thứ nhất, BS nhấn mạnh, sức mạnh đấu tranh của cộng đồng người Việt tự do tại Úc có được là nhờ cơ chế thống nhất, làm việc dân chủ, đoàn kết, và đặc biệt nhờ sự vô tư và độc lập của CĐ đối với các tổ chức tôn giáo và chính trị. Thứ hai, BS ghi nhận những đóng góp của anh em đảng VT tại Úc. Thứ ba, BS tái khẳng định lập trường chính trị minh bạch, trước sau như một của CĐNVTD Úc Châu Liên bang và các Tiểu bang, Lãnh thổ là không chấp nhận chế độ CSVN, và “nỗ lực vận động bằng mọi cách để giải thể chế độ CSVN, phục hồi tự do, dân chủ và nhân quyền cho tổ quốc và nhân dân VN”. BS cũng một lần nữa minh định, “CĐNVTD Úc Châu không chấp nhận việc hòa hợp hòa giải, cộng tác với cái chế độ gian xảo và lưu manh đó dưới bất cứ hình thức nào”. Thứ tư, BS thẳng thắn thừa nhận, trong thời gian qua, trong cộng đồng người Việt hải ngoại đã có nhiều lời dị nghị, chỉ trích đảng VT, trong đó có những dị nghị, chỉ trích phát xuất từ những sự kiện cụ thể đã xảy ra trên thực tế. Và thứ năm, BS đề nghị, ông ĐHĐ trong chuyến viếng thăm Úc Châu lần này, cần “làm sáng tỏ những nghi vấn, giải đáp thoả đáng những thắc mắc, và khẳng định rằng đảng VT vẫn giữ lập trường trước đây là tranh đấu triệt để chống độc tài CSVN, không tìm cách hợp tác, chia chác quyền lực với CS như những lời cáo buộc”.

Hiển nhiên, nội dung bài diễn văn của BS Chủ tịch Nguyễn Mạnh Tiến rất trong sáng, rõ ràng và chân thành. Bài diễn văn đó đã thể hiện đầy đủ những suy tư, nguyện vọng cùng lập trường trước sau như một của đông đảo người Việt yêu tự do tại Úc, và có thể nói trên toàn thế giới. Tuy nhiên, qua cách hành xử của ông Đỗ Hoàng Điềm trong buổi nói chuyện tại Sydney, cũng như tại Brisbane, nhiều người đã thất vọng khi thấy rõ thái độ né tránh, tảng lời, nguỵ biện của ông. Qua các sự kiện cụ thể đã xảy ra trên thực tế, đông đảo người Việt tại Úc có quyền nghi ngờ lập trường của đảng VT, có quyền cho rằng VT đang chệch hướng, có quyền tin VT đang hoà hợp hoà giải với CS, có quyền cho rằng VT đang tìm cách hợp tác chia chác quyền lực với CS,… Vậy mà ông Đỗ Hoàng Điềm đã quên mất vai trò quan trọng của một chủ tịch đảng trong việc giành lại niềm tin của đồng bào, cố tình tảng lờ những đòi hỏi (hay nói đúng hơn, những lời cố vấn, khuyên nhủ, gợi ý tế nhị) hợp tình và hợp lý của BS Chủ tịch Nguyễn Mạnh Tiến, “Trong chuyến đi Úc Châu lần này của ông ĐH Điềm, người Việt tại đây đang chờ đợi ông làm sáng tỏ những nghi vấn, giải đáp thỏa đáng những thắc mắc, và khẳng định rằng đảng VT vẫn giữ lập trường trước đây là tranh đấu triệt để chống độc tài CSVN, không tìm cách hợp tác, chia chác quyền lực với CS như những lời cáo buộc.” Thay vì vậy, ông ĐHĐ lại dùng kiến thức phù phiếm và sự ba hoa của mình để nói chuyện ai cũng biết và biết từ khuya, như tại sao CSVN cai trị đất nước suốt 32 năm qua; ông khoác lác bàn về một giải pháp đấu tranh bất bạo động đã có cả thế kỷ, và mọi người đã chấp thuận cả mấy thập niên; ông còn huênh hoang kể về những chuyện chính ông cũng không hiểu tại sao, như chuyện ông được TT Bush tiếp kiến; rồi ông kêu gọi người Việt hải ngoại làm những chuyện lạ lùng, như gửi tiền về VN, cứ mỗi 100 Mỹ kim sẽ có được một người dân đi khiếu kiện;…

Trong lúc Chủ tịch Đỗ Hoàng Điềm tiếp tục sai lầm và tiếp tục sa lầy trong trong chuyến công tác Úc Châu, thì đảng Việt Tân cho phổ biến bản tin về buổi nói chuyện của ông Đỗ Hoàng Điềm, trong đó có câu tường thuật sai nghiêm trọng lời phát biểu của BS Nguyễn Mạnh Tiến. Hiển nhiên, sự sai sót này không phải vô tình, mà do cố ý, với mục đích đánh lạc hướng dư luận, khiến người đọc hiểu trái ngược ý quan trọng BS Tiến muốn nói.

Nhận thấy nhu cầu cần làm sáng tỏ vấn đề, ngày 7 tháng 11, BS Nguyễn Mạnh Tiến đã gửi emal cho đông đảo quý vị lãnh đạo, đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể và truyền thông tại Úc, trong đó có đính kèm bài diễn văn của BS. Tuy nhiên cho đến tối Thứ Ba, 13 tháng 11, Sàigòn Times vẫn không hề nhận được bất cứ bản tin đính chính nào từ ông Lê Ánh, Trưởng cơ sở Việt Tân Sydney và là người đã gửi bài tường thuật của Việt Tân. Không những thế, cho đến tối Thứ Ba, 13 tháng 11, Sàigòn Times cũng không thấy bất cứ phần đính chính nào trên website của đảng Việt Tân, trong khi bài tường thuật với những câu xuyên tạc lời của BS Tiến, vẫn được giữ nguyên.

Trước việc làm xuyên tạc, và thái độ trắng trợn cưỡng từ đoạt lý của Việt Tân, người Việt bỗng nhớ đến câu tục ngữ “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Phải chăng, sau thời gian “tiếp cận” với CSVN để đào mương đào giếng, Trung Ương đảng VT đã lây nhiễm được lối làm việc xuyên tạc và thái độ trắng trợn cưỡng từ đoạt lý của chế độ CS???

http://tinucchau.bravejournal.com/entry/21835

Diễn Đàn Bạn Đọc

Hoàng Tuấn Phụ Trách

SGT số 538

Xin Hỏi “Ngày Tự Do” hay “Ngày Tranh Đấu Cho Tự Do”???

Phạm Đình Hạ – Darra QLD

Trong những bài viết trên báo SGT tôi thấy có nhiều bài nói Việt Tân lấy tên “Ngày Tự Do Cho VN” cho ngày Quốc Hận 30-4. Nhưng theo những bài viết trên website của Việt Tân cũng như qua lời giải thích của đảng viên Việt Tân mà tôi biết thì họ nói họ không hề gọi ngày Quốc Hận 30-4 như vậy, mà họ gọi là “Ngày Tranh Đấu Cho Tự Do VN”. Cá nhân tôi thì tôi không đồng ý gọi ngày Quốc Hận 30-4 là “Ngày Tranh Đấu Cho Tự Do VN”, nhưng thiết tưởng gọi như vậy cũng không có gì sai trái. Lấy ngày Quốc Hận thành ngày tranh đấu cho tự do VN là điều hợp lý, ý nghĩa, cũng như trước đây có người đề nghị gọi đó là ngày Quốc Kháng. Tôi thì tôi dứt khoát không đồng ý với Việt Tân cái chuyện về VN tiếp cận canh tân, xây dựng đất nước, hay đào mương đào giếng, vì làm như vậy khi chế độ CS còn tồn tại thì rõ ràng là tiếp tay cho CS rành rành ra còn cãi cái gì nữa mà sao họ nỏ miệng như vậy. Nhưng xin hỏi việc Việt Tân gọi ngày Quốc Hận là “Ngày Tự Do Cho VN” có đúng hay không? Nếu có xin nêu bằng chứng rõ ràng để cho chúng tôi được rõ. Trọng kính – Phạm Đình Hạ.

Kính thưa ông! Việc gọi “Tháng Tư Đen” thành “Tháng Tư Xanh”, hay gọi ngày Quốc Hận 30-4 thành “Ngày Tự Do Cho Việt Nam”, cũng như việc tổ chức cái gọi là “trưng cầu dân ý” nhằm chọn “Ngày Tỵ Nạn Việt Nam” thay thế ngày Quốc Hận 30-4… đều là những âm mưu của Việt Tân nhằm xoá bỏ ngày Quốc Hận 30-4, ngày được coi là vết nhơ trong lịch sử VN. Đối với CSVN, mấy chục năm trước, họ coi đó là ngày chiêán thắng, nhưng sau này, chính CSVN cũng nhận thấy đó là ngày chứng tỏ với dân tộc VN, với thế giới, dã tâm xâm lăng Miền Nam và tội ác của họ đối với thế giới. Quan trọng hơn nữa, CSVN nhận ra, nếu tiếp tục duy trì hai chữ “Quốc Hận” mỗi dịp kỷ niệm 30-4, sẽ đánh thức trong tâm trí người Việt yêu nước tại VN cũng như hải ngoại, tội ác CSVN đến muôn đời. Chính vì lý do đó, nên trong những năm gần đây, CSVN đã cố giảm thiểu tầm quan trọng khi tổ chức ăn mừng “ngày chiến thắng 30-4”

Riêng việc gọi ngày Quốc Hận 30-4 là “Ngày Tự Do Cho Việt Nam”, chúng tôi có bằng chứng cụ thể qua nhiều văn thư lưu hành nội bộ của chính đảng viên Việt Tân. Cụ thể, trong văn thư Số 4 đề Ngày 22 tháng 9 năm 2005, gởi “quý chiến hữu toàn đảng và quý chiến hữu trong Vụ Giám Sát Việt Tân” của bà Việt Khanh, đảng viên Việt Tân thuộc Cơ Sở San Jose., Bắc Cali. có đoạn nguyên văn như sau trong phần “2. Ảnh Hưởng Lên Những Hoạt Động Của Đảng Sau Ngày Công khai hoá”:

“Các công tác chính thức do Trung Ương VT điều động và hổ trợ trên mặt nổi có hai công tác quan trọng: Công tác M20 (ngày 30 tháng 4/05) và Công tác U05 (tháng 12/05). Chủ đề và hướng khai triển của cả hai công tác nói trên, khởi đầu đều đã tạo nên những tranh cãi nơi cộng đồng người Việt và trong nội bộ chiến hữu. Công tác M20 do có sự điều chỉnh kịp thời của BTC, qua việc thay đổi danh xưng của ngày M20 từ Ngày Tự Do Cho VN thành Ngày Tranh Đấu Tự Do Cho VN”.

Qua đoạn trích dẫn trên, chắc ông đã thấy, nguyên thuỷ, VT định lấy tên “Ngày Tự Do Cho VN” đặt cho ngày Quốc Hận 30-4. Sau vì sự phản đối của cộng đồng, và thấy âm mưu bị bại lộ, nên VT đã cho thêm hai chữ “Tranh Đấu”, thành “Ngày Tranh Đấu Tự Do Cho VN”. Điều này cho thấy, mọi công tác của VT đều có dụng ý rất nguy hiểm. Bằng chứng là khi soạn thảo cho chủ đề “Xoá ngăn cách, vượt thử thách” cho Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Thế Giới năm 2005 mà VT gọi tắt là U05, VT cũng đã có những dụng ý rất sâu xa. Cụ thể, cũng trong trong văn thư Số 4 đề Ngày 22 tháng 9 năm 2005, gởi “quý chiến hữu toàn đảng và quý chiến hữu trong Vụ Giám Sát Việt Tân” của bà Việt Khanh, có đoạn nguyên văn như sau:

“Công tác U05 với chủ đề ‘Tuổi trẻ Việt Nam: Xoá Ngăn Cách, Vượt Thử Thách’ mà theo sự giải thích của c/h NQB đại diện cho Tuổi Trẻ Lên Đường và hai c/h đại diện VT là ĐQV và ĐĐG trên đài TNT Houston vào tuần lễ thứ hai của tháng 9/2005, thì nội dung của chủ đề ‘Xóa Ngăn Cách, Vượt Thử Thách’ không chỉ nhắm vào sự xóa bỏ khác biệt giữa thanh niên VN trên toàn thế giới nhưng còn đi xa hơn trong sự kêu gọi người hải ngoại vượt qua những thử thách, để tiến tới việc xóa bỏ những ngăn cách ý thức hệ giữa người dân trong và ngoài nước, để mà ngồi lại với nhau trên nhu cầu từ thiện, nhân đạo, mà lo cho đời sống cơm no áo ấm của người dân trong nước trước khi hướng họ đến mục tiêu tranh đấu cho tự do dân chủ Việt Nam. Giải thích này chỉ cho thấy một điều là nội dung tương tự như kêu gọi của nghị quyết 36, nhưng VT nói là thực hiện với cái ý hướng kêu gọi đấu tranh!”

Để mục tiêu ‘xóa bỏ những ngăn cách ý thức hệ giữa người dân trong và ngoài nước, để mà ngồi lại với nhau trên nhu cầu từ thiện, nhân đạo, mà lo cho đời sống cơm no áo ấm của người dân trong nước”, trong thời gian Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Thế Giới được Mạng Lưới Lên Đường tổ chức tại Sydney, Phương Nam Đỗ Nam Hải đã gửi một thông điệp đến Đại Hội, công khai kêu gọi mọi người xoá bỏ lằn ranh Quốc Cộng. Tưởng cũng nên nói rõ, Phương Nam Đỗ Nam Hải đã đến Úc suốt suốt 8 năm không phải du học, không phải di dân tay nghề. Và theo lời của một vị lãnh đạo cao cấp của VT tại Úc trong dịp trò chuyện với báo Sàigòn Times, thì chính một nữ đảng viên then chốt của VT tại Melbourne đã “móc nối” Phương Nam Đỗ Nam Hải. Có điều chính vị lãnh đạo cao cấp này xác nhận PNĐNH là du sinh, trong khi chính PNĐNH thì lại khẳng định sang Úc không phải với tư cách du sinh.

Nói đến du sinh VN, chúng tôi cũng xin thưa thêm với ông Hạ, chắc ông còn nhớ trước đây, trong một số thông báo của cộng đồng, ông Đoàn Việt Trung đã kêu gọi người Việt tại Úc nên tiếp cận du sinh, gây qũy cho du sinh, kiếm nhà cho du sinh, để biến các du sinh thành những đấu tranh dân chủ một khi họ trở về VN. Sự thực đây chỉ là những trò núp danh “tuyên truyền du sinh” để tiếp tay cho CSVN, giúp đỡ du sinh VN mà thôi. Để hiểu rõ hơn chủ trương này, mời ông theo dõi tiếp văn thư Số 4 đề Ngày 22 tháng 9 năm 2005, gởi “quý chiến hữu toàn đảng và quý chiến hữu trong Vụ Giám Sát Việt Tân” của bà Việt Khanh, có đoạn nguyên văn như sau:

“Trên mặt tuyên vận và chính vận, ngoài những hướng cụ thể hướng về Quốc Nội như đến gần với du sinh, gây quỹ cho du sinh, kiếm nhà ở cho du sinh, hoạch định sự vận động Quốc Hội Hoa Kỳ gia tăng số lượng visa nhập cảnh cho du sinh VN, vận động đồng hương hải ngoại nhất là thanh niên nên trở về thăm nước vì đó là quyền và trách nhiệm của mỗi cá nhân, kêu gọi người Việt hải ngoại không nên ngăn chặn các chủ trương đầu tư buôn bán với VN, nên mua sách báo VN từ trong nước để làm quà cho nhau, vân vân. Một mặt khác thì các c/h TUĐ khi đi đến các cơ sở hướng dẫn về đường lối mới lại đưa ra lời tuyên bố là trong tương lai VT có thể vì quyền lợi của 80 triệu người dân trong nước sẽ phải quay lưng với 3 triệu người hải ngoại.”

Để có thể hiểu rõ lý do nào khiến ông Đoàn Việt Trung kêu gọi người Việt hải ngoại giúp đỡ du sinh VN, tưởng cũng nên nhắc lại để ông Hạ hiểu, ông ĐVT là người đã tự vỗ ngực nhận mình có sáng kiến “Chọn Ngày Tỵ Nạn VN”, rồi tự động đem CĐNVTD Liên Bang Úc Châu đứng chung với VT và các tổ chức ngoại vi của VT để cùng vận động cho việc “Chọn Ngày Tỵ Nạn VN”. Sau này, mọi chuyện đổ bể, mọi người mới biết, kế hoạch “Chọn Ngày Tỵ Nạn VN” chẳng phải là sáng kiến của ông ĐVT mà là của Trung Ương Đảng VT, nhằm thực hiện âm mưu xoá bỏ “Ngày Quốc Hận 30-4”. Có điều cho đến nay, mọi người vẫn chưa biết rõ, ông ĐVT thực hiện “sáng kiến chọn ngày tỵ nạn VN” cùng hàng loạt “sáng kiến” khác là do ông vô tình bị gài bẫy, hay do ông là thành viên của đảng VT.

Cuối cùng cũng xin thưa với ông Hạ, ở trên chúng tôi có nhắc đến vai trò của Mạng Lưới Lên Đường trong việc tổ chức Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế Giới Kỳ 4 tại Sydney với chủ đề “xoá ngăn cách vượt thử thách” là do Việt Tân lèo lài giật dây. Điều này, trong buổi nói chuyện của ông Đỗ Hoàng Điềm tại Sydney vào ngày 4 tháng 11 vừa qua, cả ông Đỗ Hoàng Điềm lẫn ông Nguyễn Hoàng Thanh Tâm đều cực lực bác bỏ. Tuy nhiên, trong cuốn Những Ưu Tư Về Việt Tân Chệch Hướng do BS Trần Xuân Ninh và qúy đảng viên Việt Tân Cách Mạng xuất bản, có đăng nguyên văn lá thư đề ngày 3 tháng 1 năm 2006 (ngay sau Đại Hội TNSV VNTG Kỳ 4), của ông Nguyễn Kim, Chủ tịch đảng VT chệch hướng, gửi “Ch/h Đặng Quốc Sủng và toàn Đảng Bộ Úc Châu, Ch/h Trần Đình Tâm và toàn Ban Thanh Niên, và Tất cả các ch/h đã tham gia và đóng góp cho công tác U05”. Trong thư có một số đoạn quan trọng như sau:

“Sau hai năm dài chuẩn bị với nhiều âu lo và cố gắng, cộng với đủ loại khó khăn phải vượt qua, tôi hân hoan loan báo và chúc mừng, công tác U05 không những đã thành công mỹ mãn so với các chỉ tiêu đã đề ra, mà còn đặt tiền lệ cho một số hình thức sinh hoạt chưa từng có trước đây; đặc biệt là sự tham gia của anh chị em du sinh và các nhà phản kháng trong nước.

Thành quả U05 quả thật mang nhiều ý nghĩa quan trọng:

– Chúng ta đang đi đầu trong việc bình thường hóa sự liên hệ với khối du sinh để mở cánh cửa với thanh niên trong nước nhằm mưu tìm những tâm hồn cùng lý tưởng, muốn đấu tranh đưa dân tộc ra khỏi thảm trạng hiện nay.

– Qua tiếng nói của các nhà dân chủ trong nước, chúng ta thấy được sự vui mừng và hy vọng của quốc nội khi thấy lực lượng đấu tranh hải ngoại bắt đầu hiện thực y’ định cùng với đại khối dân tộc chống lại thiểu số cầm quyền độc tài hìện tại.

– Chúng ta càng thấy chủ trương tiếp cận để từng bước cùng đồng bào quốc nội đứng lên là con đường hợp lý và hợp thời. Con đường mà chúng ta đã phải tạm thời dừng lại trong một số năm để củng cố lực lượng và nay lại tiếp tục dấn bước.

Hiển nhiên và trước hết, U05 là thành quả của toàn Đảng chúng ta, với vô số các đóng góp âm thầm của nhiều đảng viên trên khắp thế giới, cách riêng là tại từng buổi gây quỹ, vận động tại các địa phương, các anh em trong PalTalk trong việc quảng bá U05… . Do đó, đây là niềm vui và hãnh diện chung của tất cả chúng ta.

Nhưng trong niềm vui chung đó, tôi muốn đặc biệt khen ngợi Ban Thanh Niên thuộc Khối Dân Vận Hải Ngoại, đã khéo léo phối hợp công trình tim óc của nhiều VTTrẻ từ khắp nơi. Và cũng đặc biệt khen ngợi sự dóng góp hết lòng hết sức của toàn Đảng bộ Úc Châu vào công tác này. Các ch/h đã vượt qua rất nhiều trở ngại và khó khan trong thời gian qua; và các hỗ trợ từ Trung Ương cũng không được phong phú so với các đại hội trước. Chính vì thế mà ngoài lời khen ngợi, tôi muốn gởi đến quí ch/h sự tri ân chân thành của cá nhân tôi.

Dĩ nhiên, trong những ngày tháng trước mặt, chúng ta sẽ không nghỉ ngơi trong hào quang U05, nhưng sẽ khai dụng ngay kết quả này để tìm kiếm các đầu mối, các cơ hội nhằm khai triển những kế hoạch và chủ đích trong bức tranh đấu tranh tổng thể của Tổ Chức.

Tôi mến chúc quí ch/h một ít ngày nghỉ ngơi trong hân hoan và sẽ lại cùng bước tới với toàn Đảng, tràn đầy sinh khí mới từ THÀNH CÔNG U05.

Đọc kỹ lá thư trên, ông Hạ cùng qúy độc giả chắc chắn nhận rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa đảng VT và BTC Đại Hội TNSV VNTG Kỳ 4. Đọc phần kính gửi, người đọc đều biết Đặng Quốc Sủng là ai. Riêng Trần Đình Tâm thì dư luận trong nội bộ đảng VT cho biết đó là Nguyễn Hoàng Thanh Tâm. Điều này không biết đúng hay sai, nhưng rõ ràng Nguyễn Hoàng Thanh Tâm đóng vai trò then chốt trong Mạng Lưới Lên Đường, cũng như trong Đại Hội Kỳ 4, và hiện nay cũng là nhân vật quan trọng trong đảng VT. Thêm vào đó, trong giai đoạn một năm trở lại đây, đảng Việt Tân có gửi một số thông báo, ký tên Trần Đình Tâm. Điều này cho thấy giả thuyết Trần Đình Tâm và Nguyễn Hoàng Thanh Tâm là một, là điều hợp lý.

Hy vọng những giải thích trên đây giúp ông Phạm Đình Hạ cùng quý độc giả hiểu rõ hơn những việc làm của đảng VT. Trước khi dừng bút, cũng mong ông Hạ hãy hiểu, lịch sử phát triển các phong trào đấu tranh của người Việt Quốc gia trong suốt thế kỷ qua tại VN, cũng như hơn 30 năm nay tại hải ngoại, không bao giờ có những trò thủ đoạn như Việt Tân đã làm. Chỉ có những người CS mới có những trò thủ đoạn đó. Đó là sự thực ai ai cũng biết và cũng thừa nhận. Vì vậy, chúng tôi có thể nói, trong nội bộ Trung Ương Đảng VT chệch hướng hiện nay, có thể có những tên VC nằm vùng trà trộn, giật dây, để một mặt dùng VT gây phân hóa cộng đồng người Việt hải ngoại, biến cộng đồng người Việt hải ngoại thành những con bò sữa chạy theo nắm cỏ “tự do dân chủ” mà thực chất là nuôi béo CS; một mặt dùng VT hóa giải phong trào đấu tranh giành tự do dân chủ trong nước, dùng VT để đưa các nhà đấu tranh tự do dân chủ chân chính tại VN ra tòa và vô tù CS; và mặt khác, dùng chính VT làm mất uy tín của đảng VT, khiến người dân Việt hết tin tưởng vào công cuộc đấu tranh lật đổ CS.

Bộ Mặt Thật Đã Lộ Diện

Trần Hoàng Long -Cabramatta- NSW

Đọc báo SGT tuần qua trong mục “Những Điều Trông Thấy” tôi thấy cái tựa đề “Hy Vọng rồi Thất Vọng” quả thật là rất chính xác về cuộc nói chuyện của ông Đỗ Hoàng Điềm tại Sydney vừa qua. Đọc bài viết, tôi đã tìm thấy được một sự đồng cảm với tác giả, vì bao nhiêu hy vọng sẽ được giải tỏa những thắc mắc về đảng Việt Tân, nay đã tan thành mây khói. Thực sự tôi và một số bạn bè cũng mong Việt Tân có được những đường lối trong sáng và lương thiện, để ít nhất chúng ta có một hy vọng khá hơn, và có thể có những người đồng hành thuỷ chung trong công cuộc đấu tranh chung này. Tuy vậy, qua buổi sinh hoạt của Đỗ Hoàng Điềm, chúng tôi không thể tìm thấy một ánh sáng nào mà hình như còn tạo thêm tối tăm trong mọi vấn đề. Phải chăng VT đã có quá nhiều khuất lấp để không thể giải bày một cách minh bạch cùng mọi người. Suốt buổi sinh hoạt mấy tiếng đồng hồ, với một số câu hỏi của cử tọa, nhưng cũng chẳng câu nào được ông Đỗ Hoàng Điềm trả lời chính xác và làm sáng tỏ vào đúng trọng tâm, nó quanh quẩn như lạc vào đám rừng hoang mông lung nơi một phương trời xa lạ..

Ngay lúc đầu tiên khi Bs Tiến phát biểu, có lẽ ai cũng hiểu khi “những sự kiện cụ thể đã xẩy ra trong thực tế” của VT là những sự kiện gì, và chúng tôi nghĩ rằng câu nói này tựa như một lời khuyên nhủ Đỗ Hoàng Điềm nên giải thích với thiện chí trong minh bạch, trong ánh sáng lương tri của VT. Rất tiếc chúng tôi đợi chờ mã cũng chả thấy một ánh sáng nào khả dĩ có thể tạo được một chút niềm tin nơi họ. Ngược lại chúng tôi chỉ thấy Đỗ Hoàng Điềm mồm năm, miệng mười, liến thoắng, đưa cử tọa đi vòng quanh cho qua chuyện. Đã thế, hai ngày sau, chúng tôi lại được đọc một bản tường trình trên Web của VT với những lời lẽ rất mập mờ, bóp méo và xuyên tạc lời nói của Bs tiến một cách thô thiển và trắng trợn. Rồi đến đêm thứ sáu vừa qua, nghe Bs tiến trả lời một thính giả trên đài 2VNR chúng tôi mới vỡ lẽ là VT đang chơi trò đồng hóa vai trò Chủ Tịch Cộng Đồng Liên Bang Úc Châu là người của họ, và tự vỗ tay khen là chuyến đi này của Đỗ Hoàng Điềm đã thành công mỹ mãn. Tuy nhiên, trong đêm Thứ Sáu, trong khi trả lời vị nữ thính giả, một lần nữa Bs Tiến đã sáng suốt tái xác định lập trường của CĐ NVTD Úc Châu nói chung là “lập trường trước sau như một, luôn luôn chúng ta chống tuyệt đối, chống triệt để cái chế độ độc tài CSVN, do biết là cái chế độ này, nó xảo trá và nó gian manh, cho nên không bao giờ chúng tôi chấp nhận bất cứ một hình thức hòa hợp, hòa giải, cộng tác hay đối thoại nào với chế độ CSVN”. Tiện đây cũng xin thưa, trong cuộc đấu tranh này, nếu chỉ chống CS không thôi là một sự thiếu sót rất lớn. Mà chúng ta còn có bổn phận chống lại bất cứ cá nhân hay thế lực nào mang đặc tính của CS như lừa đảo niềm tin, tâm huyết của người dân, mưu đồ lợi ích cho cá nhân hay phe nhóm, dù người ấy hay tổ chức ấy đang mặc chiếc áo Quốc gia hay CS. Trước khi dứt lời cũng xin thành thật cám ơn Bs Tiến và vị thính giả của đài phát thánh 2VNR đã làm sáng tỏ thêm bản chất của VT.

http://www.tinparis.net/thoisu/1107_15BandangVietTasangUc.html

2 phản hồi to “Việt Tân đã công khai từ bỏ mục tiêu chấm dứt chế độ CS”

  1. […] Việt Tân đã công khai từ bỏ mục tiêu chấm dứt chế độ CS […]

  2. […] Việt Tân đã công khai từ bỏ mục tiêu chấm dứt chế độ CS […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: