Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Thiếu Tử Tế Hay Quá Tử-Tế

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Hai 16, 2008

Thiếu Tử Tế Hay Quá Tử-Tế

Xin kính chào chư-vị

Một bản danh-sách những người thiếu tư-tế đối với nhà lãnh-đạo chống cộng Nguyễn Chí Thiện do Đảng đệ-nhất chống Cọng* = Việt-Tân yểm-trợ đã làm bức-xúc = bực-bội và vô-cùng ngao-ngán trong hàng ngũ người Việt-tị chống Việt-cộng.

Ba chữ Thiếu Tử-Tế trong bảng danh-sánh nầy cũng có nghĩa là đã Còn Tử-Tế đối với một người; một tổ-chức hay một đảng mà nhânđân (nói chung) hay tạp-thể Người Việt Hải-Ngoại Tị-Nạn Việt-Cộng (nói riêng) không cần phải tử-tế với họ.

Thí dụ:

Người Việt-tị có nên tử-tế với ông Nguyễn Cao Kỳ hay không?

Chắc-chắn câu trả lời của đại-đa-số sẽ là không. Và những ai còn một chút thương-hại nên luôn luôn thiếu tử-tế với ông Kỳ tức là đã luôn luôn còn một chút tư-tế đối với ông Nguyễn Cao Kỳ rồi vậỵ

Một người có thành-tích nhục-mạ ông Hồ Chí Minh và đòi tiêuđiệt Đảng Cộng-Sản Việt-Nam; vậy mà đã có thể nộp hồ-sơ lý-lịch** xin Việt-Cộng đi ra nước ngoài để tìm đường cứu nước, và đã được nhà-nước Việt-cộng cấp visa chánh-thức thoải-mái làm Phi-nhân Xuất-ngoại để đi du-thuyết chống cộng. Khi phi-cơ đáp xuống phi-trường thì đã có sẵn sự đón tiếp ân-cần nồng-hậu và cũng đã có sẵn một phong-trào chống cộng dạtđào tình yêu dân-tộc đang chờ người lãnh-đạo đi du-huyết! Thử suy-nghĩ xem người Việt-ti có nên tin-tưởng tuyệt-đối vào đương sự Nguyễn Chí Thiện hay không?

Đồng-bào Việt-tị bản-chất lương-thiện nên ít khi đề-phòng với người tích-cực hô-hào chống Việt-cộng; rất ít ai thèm suy-nghĩ sâu-xa cho nên rất dễđàng gởi con tim của mình theo định-hướng chống Việt-cộng

Thời-gian thắm-thoát trôi mau và khi thời-cơ vừa hội đủ điều-kiện thì Nguyễn Chí Thiện đã bộc-lộ rõ bản-chất của mình; của một người chống cộng có dự-mưu, chống cộng để chiêu-mộ người Việt-tị hướng về tổ-quốc thương yêu; hướng về quê-hương Xã-Nghĩa chùm khế ngọt, và đã khuyên người Việt-tị đừng nên biểu-tình nữa; mà nên theo chánh-sách hòa-giải hòa-hợp = đầu-hàng Việt-Cộng, cũng như cần đối-thoại = xin-cho để thực-hiện đại đoàn-kết dân-tộc theo đúng nghị-quyết 36 của Đảng Cộng-Sản Việt-Nam và nhà-nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam.

Bây giờ câu hỏi được đặt ra ngay lúc nầy là: Thành-phần Việt-tị có cảm-nhận được rằng ông Nguyễn Chí Thiện và ông Nguyễn Cao Kỳ có những hành-động cùng một mục-đích giống nhau hay không?

Tất nhiên câu trả lời của đại-đa-số là: Đích-thực y-chang về tình; về lý cũng như về tưđuy Việt-gian đã đồng dạng 100% rồi

Vậy thì Người Việt Hải-Ngoại Tị-Nạn Việt-Cộng có nên luôn-luôn tử-tế đối với ông Nguyễn Chí Thiện hay không?

Dĩ-nhiên, câu trả lời của đại-đa-số vẫn là Không cũng như là câu trả lời Không cần phải tử-tế đối với ông Nguyễn Cao Kỳ vậỵ Như vậy thay vì cần phải không tử-tế đối với ông Thiện; những ai thiếu tử-tế đối với ông Nguyễn Chí Thiện tức là đã quá tử-tế đối với ông Thiện rồị Tại sao? Vì những người thiếu tử-tế nầy đã có tồn một chút tử-tế căn-bản nhân-sinh; đã thể-hiện lòng từ-thiện của Mẹ Việt-Nam trải dài sự thương yêu, sự thương-hại đến với đứa con quá hư-đốn nầy vậy!

Còn những người vẫn luôn luôn giữ LòngTử-Tế tuyệt-đối đối với ông Nguyễn Chí Thiện qua mọi phương-cách bảo-vệ thì sao? Có phải chăng là ngưu tầm ngưu, mã tâm mã.Đồng-chí cần phải bảo-vệ đồng-chí với nhau để cùng nhau xóa sạch lằn ranh Quốc-Cộng trên căn-bản triệt-hạ Cờ-Vàng nhỉ.

Nếu chúng ta đã bất chợt cảm thấy mình bị say vì ly rượu chống Cọng quá độc nên đã có những bước chệnh-choạng giữa lằn ranh Quốc-Cộng thì xin quí-vị hãy một lần suy-nghĩ lại; xin hãy nhớ lại câu: Hồi Đầu Là Ngạn. Hãy quay về với Chính-nghĩa Quốc-gia và hãy thắp một nén hương trên bàn thờ Tổ-Quốc để cho những giọt lệ thảm sầu của Mẹ Việt-Nam được từ-từ không còn rơi nữa!

Trân-Trọng

Tiểu Bảo

** Hồ-sơ lý-lịch: Muốn chấmđứt nghi-án đạo thơ chỉ có Việt-Cộng mới có thể chứng-minh và chấm dứt được mà thôi.

*Chống Cộng: Chống Đảng Cộng-Sản, Chống Nhà-Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam

*Chống Cọng: Chống Cọng lông của Việt-Cộng

———— ——— ——— ——— —

Xin kính chào chư-vị

Nếu Ông Ngyễn Chí Thiện đã phát-biểu theo chiều-hướng cần đối-thoại với Việt-Cộng để tiến đến hòa-giải hòa-hợp với tập đoàn Viê.t-gian buôn dân bán nước, thì nghi-án đạo thơ của nghi-can Nguyễn Chí Thiện,,, xin phép được đề-nghị nên tạm gác lại để hậu xét vào một dịp thuận-tiện khác.

Vì ở hiê.n-ta.i nghi-án đạo thơ đâu có quan-trọng bằng chuyện Ông Thiện xúi dân Viê.t-ti. đối-thoại = xin-cho, và tự nạp mình đầu hàng = chấp-nhậ n hòa-giải hòa-hợp với bọn Viê.t-Cộng tham-tàn buôn dân bán nước. Ông Thiện đang giúp Viê.t-Cộng thi-hành nghi-quyết 36 hầu nhuộm đỏ Cô.ngĐDồ ng Viê.t-Nam hải-ngoại ti.-na.n Cô.ng-sản.

Trời ơi! Chuyện đời thật là bí-ảo đảo điên! Từ người tích-cực chống Cộng lại trờ thành tên tích-cực chống Cọng. Đáng buồn thay! Đáng giận thay!!

Cảm-tác

Thiện-Ác _ Hòa-Giải Hòa-Hợp

Trung cùng Đảng-Cộng có ai hay

Tâm-sự trở-cờ lý đổi-thay

Của chuyện khuyên người đối-thoạ i đấy

Cơn ghiền dục kẻ xin-cho này

Bão mời hòa-giải theo cơn lốc

Nguyễn giúp tham-tàn giấu đọa đày

Chí Quốc-Cộng đôi đàng khác biệt

Thiện ơi! Hòa-hợp họa vô ngay

Tiểu Bảo

23-10-2008

http://www.hon-viet.co.uk/TieuBao_ThieuTuTeHayQuaTuTe.htm

2 phản hồi to “Thiếu Tử Tế Hay Quá Tử-Tế”

  1. […] Thiếu Tử Tế Hay Quá Tử-Tế […]

  2. […] Thiếu Tử Tế Hay Quá Tử-Tế […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: