Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for Tháng Hai, 2009

Bạo động vì tranh chấp đất ở Long Thành

Posted by tudodanchu trên Tháng Hai 28, 2009

Một vụ bạo loạn xảy ra vào ngày 18 tháng Hai, là cao điểm của một cuộc tụ tập kéo dài 2 ngày trước đó tại xã Long Hưng, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/riot-in-DongNai-regarding-land-dispute-TGiao-02202009095816.html

http://www.youtube.com/watch?v=G_jejcLb3jE

http://www.youtube.com/user/RFAVideo


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in Bạo động vì tranh chấp đất ở Long Thành | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

KN2000: NB Viet Thuong 26-02-09 Hãy Loại Bỏ VGCS Bán Nước Ra Khỏi Chính Quyền

Posted by tudodanchu trên Tháng Hai 28, 2009

http://www.vimeo.com/3402197

http://www.vimeo.com/user1312346


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in KN2000: NB Viet Thuong 26-02-09 Hãy Loại Bỏ VGCS Bán Nước Ra Khỏi Chính Quyền | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

bai hoc nang ky tu VN

Posted by tudodanchu trên Tháng Hai 28, 2009

http://www.youtube.com/user/khongcongsan


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in bai hoc nang ky tu VN | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

ditmecodosaovang ditmehochiminh ditmenongducmanh ditmenguyentandung ditmenguyenminhtriet

Posted by tudodanchu trên Tháng Hai 28, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=hhyIJEXs-mo

http://www.youtube.com/user/khongcongsan


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in ditmecodosaovang ditmehochiminh ditmenongducmanh ditmenguyentandung ditmenguyenminhtriet | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

ho chi minh suc vat va DCSVN tay sai ban nuoc vn cho tau cong thuc dan do

Posted by tudodanchu trên Tháng Hai 28, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=VVhE5RIJ9tE

http://www.youtube.com/user/khongcongsan


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in ho chi minh suc vat va DCSVN tay sai ban nuoc vn cho tau cong thuc dan do | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

suc vat ho chi minh hiep dam va giet cac be gai mien nam

Posted by tudodanchu trên Tháng Hai 28, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=mLQ4gKVv-eU

http://www.youtube.com/user/khongcongsan


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in suc vat ho chi minh hiep dam va giet cac be gai mien nam | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

da dao cong san dan ap dan oan

Posted by tudodanchu trên Tháng Hai 27, 2009


da dao cong san dan ap dan oan
Uploaded by dadaovietcong


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in da dao cong san dan ap dan oan | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

dan oan keu cuu hai ngoai

Posted by tudodanchu trên Tháng Hai 27, 2009


dan oan keu cuu hai ngoai da dao suc vat nguyen tan dung
Uploaded by dadaovietcong


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in dan oan keu cuu hai ngoai | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

hai chien hoang sa 1974

Posted by tudodanchu trên Tháng Hai 27, 2009


Hai chien hoang sa 1974
Uploaded by dadaovietcong


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in hai chien hoang sa 1974 | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979

Posted by tudodanchu trên Tháng Hai 27, 2009

KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979

P1:

P2: ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979 | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

cong an suc vat nguyen tan dung danh dan oan gay cot song

Posted by tudodanchu trên Tháng Hai 27, 2009


cong an suc vat nguyen tan dung danh dan oan gay cot song
Uploaded by dadaocongsan


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in cong an suc vat nguyen tan dung danh dan oan gay cot song | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

coi chung tran dia gia

Posted by tudodanchu trên Tháng Hai 27, 2009


tran dia gia ditmenguyentandung ditmenguyenminhtriet
Uploaded by dadaocongsan


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in coi chung tran dia gia | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

an to pho mat 1m2 dat

Posted by tudodanchu trên Tháng Hai 27, 2009


an to pho mat 1m2 dat ditmenongducmanh ditmenguyenminhtriet
Uploaded by dadaocongsan


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in an to pho mat 1m2 dat | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Viet cong cho Tau cong chiem VN qua khai thac boxit Tay Nguyen

Posted by tudodanchu trên Tháng Hai 27, 2009


http://vimeo.com/3168021

http://vimeo.com/user1285161


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in Viet cong cho Tau cong chiem VN qua khai thac boxit Tay Nguyen | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

suc vat nguyen minh triet sang nga

Posted by tudodanchu trên Tháng Hai 27, 2009

da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga 1/5


da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga 2/5


da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga 3/5


da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga 4/5


da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga 5/5

http://www.dailymotion.com/tieudietcs


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in suc vat nguyen minh triet sang nga | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »