Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for Tháng Năm 7th, 2009

1973 North Vietnamese surrender

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 7, 2009

A lecture by Ted Gunderson, FBI (ret.) in which he reports on the 1973 North Vietnamese surrender. Perhaps he meant the spring of ’72, as that is when ‘Operation Linebacker’ was launched to halt the Nguyen Hue Offensive (the Easter Offensive) by the PAVN, which it did, because by the end of January 1973, the Paris Peace Accords were signed and finalized the following June.

http://thesenatorhillary.blogspot.com
http://www.tedgunderson.com
http://www.1-free-dvd.com/
http://www.scribd.com/doc/496170/Terrorists-Activitiesprior-knowledge-furnished-to-the-FBI-6-months-in-advance-of-911

http://www.youtube.com/watch?v=P1dCMqhls5o

http://www.youtube.com/user/thefifthseal

Trong cái video clip này, một nhân viên FBI tiết lộ rằng một vị sĩ quan Mỹ lãnh sự tại VN đã nghe từ phòng truyền tin tại Sàigòn lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của Bắc Việt khi bị Mỹ dội bom vào đầu xuân năm 1973. Thế nhưng bọn CIA đã thay thế toàn bộ nhân viên của phòng truyền tin và ém đi tin này để cho sự điều đình giữa Nixon và Mao Trạch Đông được xúc tiến và dâng miền Nam VN cho Cộng Sãn qua bàn hội nghị Balê giữa Kissinger và Lê Đức Thọ.

http://henvesaigon1.wordpress.com/

Posted in 1972 North Vietnamese surrender | Tagged: | Leave a Comment »