Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

GIẤC MƠ LÃNH TỤ 39/62

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 19, 2009

GIẤC MƠ LÃNH TỤ

Phần 39/62

Tương quan giữa Đạo Cao Đài và Cộng sản Việt Nam

Đạo Cao Đài được chính thức thành lập vào na(m 1926. Người sáng lập là ông Phủ Ngô Va(n Chiêu, tòng sự tại Phú Quốc. Ông là người rất tin giáng khẩu của các thần linh và thường dùng bàn xoay để tiếp xúc với thế giới vô hình. Một hôm, ông tiếp xúc được với một vị tự xưng là Cao Đài và vị này cho ông được tôn thờ dưới hình một con ma(‘t. Được thuyên chuyển về Saigon, ông cùng với một số bạn bè thường cầu cơ và được Đức Cao Đài giáng đồng dạy cho biết những triết lý tu và sống đạọ

Ngày 7/10/1926, ông Ngô Va(n Chiêu đã cùng 28 người ra tuyên ngôn chính thức lập đạo Cao Đài và xin Thống đốc Nam Kỳ cho phép hoạt dộng chính thức. Đơn được chấp nhận. Ông Lê Va(n Trung được bầu làm giáo chủ đầu tiên của đạo nàỵ

Sau khi được thành lập, đạo Cao Đài đã bị Đảng CSĐ lên án na(.ng nề và coi tôn giáo này là công cụ của thực dân Pháp.

Trong Nghị quyết của Đại biểu Đại hội lần thứ 1 của Đảng CSĐ họp từ 27-31/3/1935, CS nhận định như sau :

“Cuộc vận động phổ biến và mở rộng tôn giáo như : Đại biểu Hội nghị Chấn hưng Phật giáo ở Ba(‘c Kỳ, lập trường dạy Phật học ở Cao Miên, cải lương đạo Phật, khuếch trương đạo Cao Đài ở Nam Kỳ, cuộc tuyên truyền của một bộ phận bọn lãnh tụ Cao Đài giả bộ cổ động phản đế và cho ra(`ng đạo Cao Đài là Cộng sản chủ nghĩa hòa bình (?), là những mưu mô của đế quốc lấy mê tín che lấp tư tưởng đấu tranh giai cấp để kéo quần chúng ra khỏi cách mạng tranh đấu ” (“Lịch sử Đảng CSVN”, nxb Sách Giáo khoa Mác-Lênin, 1978, tr. 124).

Một Nghị quyết của Ban Trung ương đảng khác lại viết về đạo Cao Đài như sau :

“Quần chúng có ít nhiều tinh thần phản đế (quốc) theo đạo Cao Đài và Phật giáo khá cao, nhất là sau những na(m khủng bố 1930-1931, đạo Cao Đài ở Nam Kỳ kéo được một số đông tín đồ, nhưng nhờ thực tế thức tỉnh và nhờ phong trào dội lướt lên của một số quần chúng theo các đạo ấy đã dần dần nhận rõ con đường đoàn kết tranh đấu để đòi quyền lợi, đã có một số ra khỏi đạo Cao Đàị Đế quốc chủ nghĩa Pháp rất xảo quyệt, đã tìm cách lợi dụng những trào lưu tôn giáo để mê hoa(.c quần chúng. Những Hội Chấn hưng PG ở Nam-Ba(‘c-Trung do bọn hưu quan và địa chủ cầm đầu có kế hoạch của cơ quan mật thám chính trị bày vẽ. Còn bọn lãnh tụ Cao Đài lúc trước phần nhiều bị bọn tay sai Nhật mua chuộc và lừa gạt quần chúng tín đồ theo ảnh hưởng thân Nhật. Từ khi đế quốc Pháp dự vào chiến tranh, vì tình hình ca(ng tha(?ng và vì đế quốc Pháp tìm cách mua chuộc, phần nhiều lãnh tụ Cao Đài lúc này đã trở nên tay sai đế quốc Pháp, hô hào tín đồ ra đầu quân giúp “mẫu quốc”, che đậy sự tráo trở đầu hàng đế quốc Pháp của chúng ba(`ng câu :”Đi lính để quay mũi súng đánh Tây”. Tóm lại, bọn lãnh tụ Cao Đài là bọn có bản tính phản động, đòn xóc hai đầu, tùy theo cơ hội hoa(.c làm tay sai cho đế quốc này, hoa(.c bán mình cho đế quốc khác, còn quần chúng tín đồ Cao Đài thì có ít nhiều tinh thần phản đế, nhưng còn nhiều mê tín thần bí nên bị bọn lãnh tụ xỏ lá lừa gạt” (“Lịch sử Đảng CSVN”, nxb Sách Giáo Khoa Mác-Lênin, 1978, tr. 124).

Ma(.c dù Đảng CSĐ nhận định như thế nhưng thực tế không phải thế. Đạo Cao Đài về sau trở thành một tổ chức chống Pháp và chống CS mạnh mẽ nhất của miền Nam VN. Họ có cả một tổ chức quân đội rất vững ma.nh. Trong một đại hội Cựu Chiến sĩ Cao Đài được tổ chức tại Anaheim, Caifornia từ 1-3/1/1993, cụ Đa(.ng Quang Dương đã trình bày về Quân đội Cao Đài như sau :

“Tại sao Cao Đài là một tôn giáo mà lại có quân đội ? Nhìn vào lịch sử đen tối của đất nước thời bấy giờ, Nam Kỳ là thuộc địa Pháp, con ngươi mất hết quyền công dân, ngay cả bản thân cũng phải đóng thuế, thì làm sao tín đồ Cao Đài ngồi yên được, cho nên có sinh hoạt chính trị và tổ chức quân sư.. Để bảo vệ tính mạn tín đồ Cao Đài và để bảo vệ quốc gia dân tộc, quân đội Cao Đài tổ chức các Trung đội lưu động hành quân gom dân về các châu vi đạo, các Trung đội lưu thủ bảo vệ các châu vi đạo để đồng đạo được tự do tín ngưỡng. Đồng thời quân đội Cao Đài cũng lập chiến khu Núi Bà Đen, chiến khu Bù Lu để chống lại bọn thực dân.

“Na(m 1954, chiến tranh Đông Dương kết húc, một đại hội Cán Bộ Việt Nam Phục Quốc Hội, một đoàn thể chính trị của người Cao Đài, được triệu tập tại Trường Thiếu Sinh Quân Cao Đài, sau 3 ngày hội thảo, đại hội kha(?ng định :”Ba(‘c chống Nga Hoa, Tây hòa Âu Mỹ, Nam liên kết ba(`ng hữu Á Châu”, một lập trường rất đứng đa(‘n của tín đồ Cao Đài thời bấy giờ” (Phi Loan, “Phóng sự Đại hội cựu Chiến sĩ Cao Đài, Tập san Đại Đạo Phổ Thông, số 1, 4/1993).

Đảng CSĐ đã không htuyết tphục được các lãnh tụ Cao Đài gia nhập VM vì giữa Cao Đài và chủ nghĩa CS có một sự khác biệt không dung hợp được : một đàng vô thần và một đàng hữu thần. Bộ ma(.t tráo trở của các lãnh tụ Đảng CSĐ đã bị các lãnh tụ và tín đồ đạo Cao Đài nhận diện nên không những không tham gia vào các hội cứu quốc của VM mà còn cương quyết chống lạị Vì vậy, CS đã tìm mọi cách tiêu diệt Cao Đàị Nói một cách khác, đối với CS, thuận là sống, nghịch là chết.

Trong 2 na(m 1945 và 1946, có trên 10,000 chức sa(‘c và tín đồ đạo Cao Đài bị tiêu diệt, điển hình nhất là các mồ chôn tập thể 4,000 giáo hữu của đạo này tại Quảng Ngãi và mồ chôn tập thể tại Trà Cao, Tây Ninh.

Sau khi chiếm được miền Nam VN, CS cho ngay một Trung đoàn chiếm đóng Tòa Thánh Tây Ninh và phong tỏa các vùng phụ cận, lục soát toàn bộ khu vực nàỵ Sau đó, CS đã ba(‘t đi các chức sa(‘c quan trọng của đạo Cao Đài như Phối Sư Trần Quang Vinh, Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh, cựu Thiếu tướng Trần Tấn Mạnh và 25 vị chức sa(‘c khác đưa đi cải tạọ Phối Sư Trần Quang Vinh đã chết trong tù. CS đã giấu xác của ông không cho thân nhân và tín đồ nhận về.

Tiếp đó, CS cho bỏ vũ khí vào đa(`ng sau Điện Giáo Tông rồi mở cuộc lục xét ba(‘t Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa và những người cư ngụ trong nội thành Tòa Thánh Tây Ninh, truy tố họ về tội tàng trữ vũ khí bất hợp pháp và tổ chức chống chính quyền, rồi đưa ra xét xử trước Tòa Án Nhân Dân được thiết lập tại sân vận động Long Hoạ Hàng ngàn tín đồ đã vây sân vận động và khóc, CS không thể xét xử được vì thanh thế của ông đối với dân chúng quá caọ Cuối cùng, CS đã đưa ông về quản thúc tại gia nhưng buộc Hội Đồng Chưởng Quản phải giáng xuống hàng Đạo hữụ Hiền Tài Hồ Thái Bạch, con của Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa, bị ba(‘t trong vụ Ma(.t Trận Phục Quốc tại Saigon na(m 1984 và đã bị xử ba(‘n với Trần Va(n Bá và Lê Va(n Quân vào ngày 8/1/1985.

Ma(.t Trận Tổ Quốc của CS huyện Hòa Thành đã đưa Trương Ngọc Anh về tuyên bố giải tán Giáo hội Cao Đài và thành lập một Hội Đồng Chưởng Quản mới đa(.t trực thuộc quyền chỉ đạo của Ma(.t Trận Tổ Quốc Huyện với dụng ý giáng xuống cấp huyện. Tất cả các cơ sở của Giáo hội này được đa(.t dưới quyền quản trị của Ban Quản Lý Nội Ô Tòa Thánh.

Các chức sa(‘c và giáo hữu của đạo Cao Đài chống lại việc giải tán đã bị ba(‘t giam và truy tố về tội chống đốị Sau

đây là các vụ điển hình :

– Tại Đà Na(~ng và Quảng Nam : Na(m 1975 : phạt Nguyễn Hoàng Diệu 10 na(m tù. Tháng 11/1976 : kết án tử hình Phạm Ngọc Trảng, Nguyễn Thành Điểm và Đa(.ng Ngọc Liêm; phạt từ khổ sai chung thân đến 7 na(m tù : Nguyễn Minh Quan, Cao Tường Xuân, Lý Thành Trọng, Châu Thị Mỹ Kim, Trần Va(n Bảo, Lê Ngọc Minh, Phạm Thàn Phước, Nguyễn Va(n Đông, Nguyễn Va(n Đời, Nguyễn Thành Minh, Đỗ Trung Trực, Trần Va(n Phi, Nguyễn Tấn Phụng, Phương Va(n Được, Ngô Va(n Trạng và Tạ Tài Khoán. Na(m 1978 : Nguyễn Phú và Mai Va(n Ca(n bị 3 na(m tù. Na(m 1979 : Trần Ngọc Thành và Nguyễn Va(n Bảy bị hành quyết.

– Tại Saigon : Trong phiên xử ngày 7-8/12/1979 của Tòa án Nhân dân Saigon, những nhân sĩ và đạo hữu Cao Đài sau đây bị tuyên án về tội tham gia ma(.t Trận Giải Phóng Việt Nam : Tử hình : Nguyễn Va(n Mạnh và Lê va(n Nho; chung thân khổ sai : Trần Minh Quang, Đinh Tiến Mậu, Nguyễn Thái Dùng, Đoàn Va(n Ba.ch. Một số bị án từ 10-20 na(m.

– Tại Tây Ninh : Trong phiên xử ngày 10-11/12/1979 các đạo hữu sau đây bị tuyên án vì tham gia Ma(.t Trận Nhân Dân Phục Hưng Quốc Gia Việt Nam : tử hình : Nguyễn Thanh Liêm, Huỳnh Thanh Khiết, Hồ Hữu Hìa và Lê Tài Thượng; chung thân khổ sai : Nguyễn Anh Dũng (tức Phan Đa(ng Chức), Trương Phước Đức, Nguyễn Ngọc Đệ, Võ Va(n Tha(‘ng. Một số đạo hữu khác bị án từ 3-20 na(m tù.

Trên 35 cơ sở tôn giáo của đạo Cao Đài tại miền nam đã bị tịch thụ Na(m 1989, CS tuyên bố tịch thu luôn Thánh Thất Cao Đài Hà Nội ở số 29 Lý Thường Kiệt, Hà Nộị

Như vậy, với chỉ một vài hàng tường thuật như đã trình bày, chúng ta đã thấy rất rõ CS, người từng xưng hô với thế giới và những người trẻ tuổi tại VN ra(`ng họ là những người chống Pháp, chống đế quốc, đã từng hy sinh ra tù vào khám vì giấc mộng “giải phóng dân tộc”, nhưng khi “giải phóng dân tộc” rồi thì CS còn tàn ác gấp tra(m ngàn lần thực dân Pháp, vì chính họ đã uống máu sát phạt, thủ tiêu, đày ải cấm cố người dân Việt của họ chỉ vì tin vào “đấu tranh giai cấp” hão huyền.

(còn tiếp)

knguyen@emr.ca

http://www.chinhnghia.com/giacmolanhtu39.htm

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: