Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

GHPGVNTN- Thích Đôn Hậu – Giết Đồng Bào Huế Tại Khe Đá Mài 1968

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 29, 2009

http://www.blogger.com/img/videoplayer.swf?videoUrl=http%3A%2F%2Fvp.video.google.com%2Fvideodownload%3Fversion%3D0%26secureurl%3DqAAAAHZQAKfu6jF-JfdYz_38VlhTGewefgGz_TX4Ar2gZuojTUhjA5PhCYLR1gNBPR4I3Ea17qsf4Hv6V7GralulyNpO4ljuUri2-hSheFB3D0q3cqHVxqrCrPtF0Xc8oG1F9_HcTM-k_kD192GxXmblX5NWgjbONt–Zt0SK0LaLTOjiqIWGRXHDO6c1zJeIsY_woOvihzLLECYtChVkrrKkC4tAEPIJUTzCtTOnhJguDBJ%26sigh%3DAAJTUQzVXwy3Zuf-3wchQC-6aJQ%26begin%3D0%26len%3D86400000%26docid%3D0&nogvlm=1&thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fvideo.google.com%2FThumbnailServer2%3Fapp%3Dblogger%26contentid%3Dcb6c3d8001e688d0%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw320%26sigh%3D2jdLOuL–BzNXIezNMgM-FjocsE&messagesUrl=video.google.com%2FFlashUiStrings.xlb%3Fframe%3Dflashstrings%26hl%3Den

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: