Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for Tháng Năm, 2011

Chân dung bọn phản động

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 29, 2011

chan-dung-bon-phan-dong

Chân dung bọn phản động

http://www.youtube.com/watch?v=pQhQPBHcaF0

http://www.youtube.com/user/notocommunism7

Posted in Chân dung bọn phản động | Tagged: | Leave a Comment »

súc vật thích nhất hạnh tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh tội đồ dân tộc việt gian đảng viên cộng sản đi dụ dỗ nô lệ cho cộng sản

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 28, 2011

suc-vat-thich-nhat-hanh

súc vật thích nhất hạnh tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh tội đồ dân tộc việt gian đảng viên cộng sản đi dụ dỗ nô lệ cho cộng sản

http://www.youtube.com/watch?v=YxBImjBsBSM

Posted in súc vật thích nhất hạnh tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh tội đồ dân tộc việt gian đảng viên cộng sản đi dụ dỗ nô lệ cho cộng sản | Tagged: | Leave a Comment »

bác hồ “tự sướng” ngày sinh nhật bác 19/5

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 16, 2011

self-suck

bác hồ “tự sướng” ngày sinh nhật bác 19/5

http://www.youtube.com/watch?v=oK60F2ZCO3k

Posted in bác hồ “tự sướng” ngày sinh nhật bác 19/5, self-suck | Tagged: , | Leave a Comment »