Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘2-12-2009 Huynh De Chi Binh – Ong Lien Thanh – Mau Than 1968 Hue’ Category

2-12-2009 Huynh De Chi Binh – Ong Lien Thanh – Mau Than 1968 Hue

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười 1, 2009

2-12-2009 Huynh De Chi Binh – Ong Lien Thanh – Mau Than 1968 Hue Tap 1:

http://www.youtube.com/watch?v=5V9pLM90Z9U

2-12-2009 Huynh De Chi Binh – Ong Lien Thanh – Mau Than 1968 Hue Tap 2:

http://www.youtube.com/watch?v=aaRaHJHKYlM

2-12-2009 Huynh De Chi Binh – Ong Lien Thanh – Mau Than 1968 Hue Tap 3:

http://www.youtube.com/watch?v=9lMkJl7Zo1c

http://www.youtube.com/user/hoangvinhcali

Posted in 2-12-2009 Huynh De Chi Binh - Ong Lien Thanh - Mau Than 1968 Hue | Tagged: | Leave a Comment »