Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘4-14-2009 SBTN Binh Luan Tin Tuc voi Do Phu va Tuong Thang’ Category

4-14-2009 SBTN Binh Luan Tin Tuc voi Do Phu va Tuong Thang

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 15, 2009

4-14-2009 SBTN Binh Luan Tin Tuc voi Do Phu va Tuong Thang Tap 1

http://www.youtube.com/watch?v=Lw1dWz7CtIc


http://www.youtube.com/watch?v=EPIQzijaFfE


http://www.youtube.com/watch?v=BcEZs17nJ3M


http://www.youtube.com/user/HoangVinhCalifornia


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in 4-14-2009 SBTN Binh Luan Tin Tuc voi Do Phu va Tuong Thang | Leave a Comment »