Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘4-7-2009 SBTN Binh Luan Tin Tuc ve Ho Chi Minh Nop Don Lam Tay Sai Cong San’ Category

4-7-2009 SBTN Binh Luan Tin Tuc ve Ho Chi Minh Nop Don Lam Tay Sai Cong San

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 10, 2009

4-7-2009 SBTN Binh Luan Tin Tuc ve Ho Chi Minh Nop Don Lam Tay Sai Cong San Tap 1

http://www.youtube.com/watch?v=NAzoeTPr9ZI


4-7-2009 SBTN Binh Luan Tin Tuc ve Ho Chi Minh Nop Don Lam Tay Sai Cong San Tap 2

http://www.youtube.com/watch?v=eQyCwPO79JU


4-7-2009 SBTN Binh Luan Tin Tuc ve Ho Chi Minh Nop Don Lam Tay Sai Cong San Tap 3

http://www.youtube.com/watch?v=YUdipNvB0YA


http://www.youtube.com/user/HoangVinhCalifornia


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in 4-7-2009 SBTN Binh Luan Tin Tuc ve Ho Chi Minh Nop Don Lam Tay Sai Cong San | Leave a Comment »