Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘9-27-2009 Bieu Tinh Chong suc vat Nguyen Minh Triet’ Category

9-27-2009 Bieu Tinh Chong suc vat Nguyen Minh Triet

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 28, 2009

9-27-2009 Bieu Tinh Chong suc vat Nguyen Minh Triet:

http://sucvathochiminh.wordpress.com/2009/09/28/9-27-2009-bieu-tinh-chong-suc-vat-nguyen-minh-triet/

Biểu Tình Chống Sự Hiện Diện Nguyễn Minh Triết Trước Trụ Sở LHQ:

http://www.youtube.com/watch?v=alAN_yiQroM

http://www.youtube.com/user/VATV2008

Posted in 9-27-2009 Bieu Tinh Chong suc vat Nguyen Minh Triet | Tagged: | Leave a Comment »