Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Bamboo concrete used in East-West Highway in Vietnam invested by Japanese ODA source’ Category

Bamboo concrete used in East-West Highway in Vietnam invested by Japanese ODA source

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 15, 2009


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in Bamboo concrete used in East-West Highway in Vietnam invested by Japanese ODA source | Leave a Comment »

Bamboo concrete used in East-West Highway in Vietnam invested by Japanese ODA source

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 12, 2009


http://www.dailymotion.com/user/ditmehochiminh/video/x8yt0m_bamboo-concrete-used-in-eastwest-hi_news

http://www.dailymotion.com/ditmehochiminh


http://vietland.net/main/showthread.php?t=6123

Posted in Bamboo concrete used in East-West Highway in Vietnam invested by Japanese ODA source | Tagged: , , , | Leave a Comment »