Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Bí ẩn báo chí việt-gian-cộng-sản – thầy giáo Đỗ Việt Khoa (NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000)’ Category

Bí ẩn báo chí việt-gian-cộng-sản – thầy giáo Đỗ Việt Khoa (NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000)

Posted by tudodanchu trên Tháng Sáu 13, 2010

do-viet-khoa

Bí ẩn báo chí việt-gian-cộng-sản – thầy giáo Đỗ Việt Khoa (NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000)

NB Việt Thường- Tai Sao VGCS Ra Công Tiêu Diệt Thầy Giáo Đỗ Việt Khoa from ditmehochiminh on Vimeo.

Posted in Bí ẩn báo chí việt-gian-cộng-sản - thầy giáo Đỗ Việt Khoa (NB Việt Thường - Kỷ Nguyên 2000) | Tagged: | Leave a Comment »