Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Bieu tinh chong suc vat nguyen tan dung toi Dan Mach’ Category

Bieu tinh chong suc vat nguyen tan dung toi Dan Mach

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 16, 2009

Bieu tinh chong suc vat nguyen tan dung toi Dan Mach


Cộng đổng người Việt tại Đan Mạch biểu tình chống chính quyền Cộng Sản Việt Nam qua việc đã bán đất, dâng Trường Sa, Hoàng Sa cho Trung Cộng, cùng phản đối việc vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo, phá hoại đất nước trong việc đưa lính và người của Trung Cộng vô khai thác Bauxite tàn phá quê hương đất Việt, trong dịp thủ tướng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sang kiến nghị với chính quyền Đan Mạch.

http://www.youtube.com/watch?v=ON7fC-RRevE

http://www.youtube.com/user/thlong89

Posted in Bieu tinh chong suc vat nguyen tan dung toi Dan Mach | Tagged: | Leave a Comment »