Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Bình Luận Về Hoàng Sa – Trường Sa SBTN’ Category

Bình Luận Về Hoàng Sa – Trường Sa SBTN

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 11, 2008

Chương trình Bình Luận Tin Tức của đài truyền hình SBTN với luật sư Đỗ Phủ và Tường Thắng. Bình luận về sự kiện Hoàng Sa & Trường Sa 


Phần 1


Phần 2


Phần 3


Phần 4


Phần 5


http://www.vietnamexodus.org

Posted in Bình Luận Về Hoàng Sa - Trường Sa SBTN | Tagged: | 2 Comments »