Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Black April 2003 Commemoration Montage’ Category

Black April 2003 Commemoration Montage

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 14, 2009

Black April 2003 Commemoration Montage from HCMQuisling on Vimeo.

http://www.vimeo.com/3396078

http://www.vimeo.com/user1285252


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in Black April 2003 Commemoration Montage | Leave a Comment »