Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Bùi Tín và Tô Hải đã tự vẫn trong các bài viết hạ đẳng của mình (NB Viết Thường)’ Category

suc vat bui tin suc vat to hai suc vat tay sai suc vat ho chi minh suc vat

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Hai 18, 2009

Bùi Tín và Tô Hải đã tự vẫn trong các bài viết hạ đẳng của mình (NB Viết Thường)

1/2 suc vat bui tin suc vat to hai suc vat tay sai suc vat ho chi minh suc vat


2/2 suc vat bui tin suc vat to hai suc vat tay sai suc vat ho chi minh suc vat

Posted in Bùi Tín và Tô Hải đã tự vẫn trong các bài viết hạ đẳng của mình (NB Viết Thường), suc vat bui tin suc vat to hai suc vat tay sai suc vat ho chi minh suc vat | Tagged: , | Leave a Comment »