Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Cọng Sản Vẫn Đánh Chết Dân Biểu Tình Ngay tại Thủ Đô Văn Vật’ Category

Cọng Sản Vẫn Đánh Chết Dân Biểu Tình Ngay tại Thủ Đô Văn Vật

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 8, 2009

VN Breaking News: Trong lúc cộng sản Việt Nam chuẩn bị tường trình tại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc về tệ nạn nhân quyền trong nước thì lúc 3 giờ chiều nay 7/5/2009 bạo quyền công an Cộng sản Hà Nội đã đánh chết một cư dân đang tham gia biểu tình đòi dân chủ tại vườn hoa Mai Xuân Thuởng. Nạn nhân tên Trần Thị Oanh, cư dân Vũng Tàu (nguồn TKThanh Thuỷ và Diễn đàn Chánh Trị Tranh Luận Dân Chủ)

http://www.vietland.net/main/showthread.php?s=c30131d34ceeb8cf865f5b7b54938ebf&t=6838

Posted in Cọng Sản Vẫn Đánh Chết Dân Biểu Tình Ngay tại Thủ Đô Văn Vật | Tagged: | Leave a Comment »