Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Cha con súc vật hồ chí minh – nông đức mạnh buôn dân bán nước cho Tàu’ Category

Cha con súc vật hồ chí minh – nông đức mạnh buôn dân bán nước cho Tàu

Posted by tudodanchu trên Tháng Hai 20, 2011

ho-chi-minh-nong-duc-manh

Cha con súc vật hồ chí minh – nông đức mạnh buôn dân bán nước cho Tàu

http://www.youtube.com/watch?v=n0bfH4HsyTI

http://www.youtube.com/user/notocommunism7

Posted in Cha con súc vật hồ chí minh - nông đức mạnh buôn dân bán nước cho Tàu | Tagged: | Leave a Comment »