Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Chinese Brutality’ Category

Chinese Brutality (violent clip: +18 yrs pls)

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 4, 2009

Nếu nước Việt Nam bị Việt cộng bán mất vào tay bọn Tàu thì dân Việt sẽ bị đánh đập dã man, tra tấn đến chết như thế này đây:


Chinese Brutality (violent clip: +18 yrs pls)

http://www.dailymotion.com/user/ditmehochiminh/video/x8vour_chinese-brutality-violent-clip-18-y_news

http://www.dailymotion.com/ditmehochiminh


Death of Tendar – Chinese Police Brutality In Tibet (+18yrs)

http://www.dailymotion.com/user/tieudietcs/video/x8rrff_death-of-tendar-chinese-police-brut_news

http://www.dailymotion.com/tieudietcs


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in Chinese Brutality | Tagged: | Leave a Comment »