Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Con tắc kè hồ hởi Đinh Thạch Bích (Trần Thanh)’ Category

Con tắc kè hồ hởi Đinh Thạch Bích (Trần Thanh)

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 27, 2010

dinh-thach-bich

Con tắc kè hồ hởi Đinh Thạch Bích (Trần Thanh)

http://vimeo.com/11283636

http://ditmedangcongsanvietgian.wordpress.com/2010/04/28/dinh-thach-bich/

Posted in Con tắc kè hồ hởi Đinh Thạch Bích (Trần Thanh) | Tagged: | Leave a Comment »