Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘cong-nhan-bieu-tinh’ Category

60000 Cong Nhan Bieu Tinh – suc vat tran manh hao tay sai suc vat ho chi minh

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 3, 2010

cong-nhan-bieu-tinh

60000 Cong Nhan Bieu Tinh – suc vat tran manh hao tay sai suc vat ho chi minh

Part 1/2:


Part 2/2:

Posted in 60000 Cong Nhan Bieu Tinh - suc vat tran manh hao tay sai suc vat ho chi minh, cong-nhan-bieu-tinh | Tagged: , | Leave a Comment »