Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘đại đồ tể súc vật phùng thế tài giết hàng vạn dân miền Nam’ Category

đại đồ tể súc vật phùng thế tài giết hàng vạn dân miền Nam

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 9, 2011

phung-the-tai

đại đồ tể súc vật phùng thế tài giết hàng vạn dân miền Nam

http://www.youtube.com/watch?v=-W9_YU5386M

Posted in đại đồ tể súc vật phùng thế tài giết hàng vạn dân miền Nam | Tagged: | Leave a Comment »