Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Đồng hương Nam Úc gặp gỡ ông Liên Thành tác giả "Biến Động Miền Trung"’ Category

Đồng hương Nam Úc gặp gỡ ông Liên Thành tác giả “Biến Động Miền Trung”

Posted by tudodanchu trên Tháng Tám 8, 2009

Đồng hương Nam Úc gặp gỡ ông Liên Thành tác giả “Biến Động Miền Trung”

Đồng hương Nam Úc gặp gỡ ông Liên Thành, tác giả “Biến Động Miền Trung” from hochiminhsucvat on Vimeo.

Posted in Đồng hương Nam Úc gặp gỡ ông Liên Thành tác giả "Biến Động Miền Trung" | Tagged: | Leave a Comment »