Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Đời Sống Của Nữ Tù Nhân Trong Nhà Tù Của Bọn việt-gian-cộng-sản (Lệ Tuyền)’ Category

Đời Sống Của Nữ Tù Nhân Trong Nhà Tù Của Bọn việt-gian-cộng-sản (Lệ Tuyền)

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Một 17, 2010

suc-vat-le-thi-cong-nhan

Đời Sống Của Nữ Tù Nhân Trong Nhà Tù Của Bọn việt-gian-cộng-sản (Lệ Tuyền)

http://www.dailymotion.com/swf/video/xfobyh?additionalInfos=0
Đời Sống Của Nữ Tù Nhân Trong Nhà Tù Của Bọn việt-gian-cộng-sản (Lệ Tuyền)
Uploaded by nodictator. – News videos hot off the press.

Posted in Đời Sống Của Nữ Tù Nhân Trong Nhà Tù Của Bọn việt-gian-cộng-sản (Lệ Tuyền) | Tagged: | Leave a Comment »