Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Đời Sống Của Nữ Tù Nhân Trong Nhà Tù Của Bọn Việt Gian Cộng Sản’ Category

Đời Sống Của Nữ Tù Nhân Trong Nhà Tù Của Bọn Việt Gian Cộng Sản

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 17, 2010

doi-song-nu-tu-nhan

Đời Sống Của Nữ Tù Nhân Trong Nhà Tù Của Bọn Việt Gian Cộng Sản

Lê Thị Công Nhân

http://freedom4vn.wordpress.com/2010/03/18/doi-song-nu-tu-nhan/

Posted in Đời Sống Của Nữ Tù Nhân Trong Nhà Tù Của Bọn Việt Gian Cộng Sản | Tagged: | Leave a Comment »