Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: Bắc Giang Dậy Sóng’ Category

Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: Bắc Giang Dậy Sóng

Posted by tudodanchu trên Tháng Tám 12, 2010

bac-giang-day-song

Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: Bắc Giang Dậy Sóng

súc vật nông quốc tuấn giết dân Bắc Giang không đội nón bảo hiểm và đàn áp dã man from sucvathochiminh on Vimeo.

Posted in bac-giang-day-song, Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: Bắc Giang Dậy Sóng | Tagged: , | Leave a Comment »