Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘FBI mời đồng bào hợp tác’ Category

FBI mời đồng bào hợp tác

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười 27, 2009

fbi-moi-dong-bao-hop-tac

FBI mời đồng bào hợp tác

http://www.youtube.com/watch?v=m_ERH2n8Vik

http://www.youtube.com/user/hochiminhsucvat

Posted in FBI mời đồng bào hợp tác, fbi-moi-dong-bao-hop-tac | Tagged: , | Leave a Comment »