Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘fbi-moi-dong-bao-hop-tac’ Category

FBI mời đồng bào hợp tác

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười 27, 2009

fbi-moi-dong-bao-hop-tac

FBI mời đồng bào hợp tác

http://www.youtube.com/watch?v=m_ERH2n8Vik

http://www.youtube.com/user/hochiminhsucvat

Posted in FBI mời đồng bào hợp tác, fbi-moi-dong-bao-hop-tac | Tagged: , | Leave a Comment »