Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘GHPGVNTN- Thích Đôn Hậu – Giết Đồng Bào Huế Tại Khe Đá Mài 1968’ Category

GHPGVNTN – Thích Đôn Hậu – Giết Đồng Bào Huế Tại Khe Đá Mài 1968

Posted by tudodanchu trên Tháng Sáu 1, 2009

GHPGVNTN- Thích Đôn Hậu – Giết Đồng Bào Huế Tại Khe Đá Mài 1968 from ditmehochiminh on Vimeo.

http://thoisukynguyen2000.blogspot.com/2009/05/ghpgvntn-thich-on-hau-giet-ong-bao-hue.html

Posted in GHPGVNTN- Thích Đôn Hậu - Giết Đồng Bào Huế Tại Khe Đá Mài 1968 | Tagged: , , , | Leave a Comment »

GHPGVNTN- Thích Đôn Hậu – Giết Đồng Bào Huế Tại Khe Đá Mài 1968

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 29, 2009

http://www.blogger.com/img/videoplayer.swf?videoUrl=http%3A%2F%2Fvp.video.google.com%2Fvideodownload%3Fversion%3D0%26secureurl%3DqAAAAHZQAKfu6jF-JfdYz_38VlhTGewefgGz_TX4Ar2gZuojTUhjA5PhCYLR1gNBPR4I3Ea17qsf4Hv6V7GralulyNpO4ljuUri2-hSheFB3D0q3cqHVxqrCrPtF0Xc8oG1F9_HcTM-k_kD192GxXmblX5NWgjbONt–Zt0SK0LaLTOjiqIWGRXHDO6c1zJeIsY_woOvihzLLECYtChVkrrKkC4tAEPIJUTzCtTOnhJguDBJ%26sigh%3DAAJTUQzVXwy3Zuf-3wchQC-6aJQ%26begin%3D0%26len%3D86400000%26docid%3D0&nogvlm=1&thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fvideo.google.com%2FThumbnailServer2%3Fapp%3Dblogger%26contentid%3Dcb6c3d8001e688d0%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw320%26sigh%3D2jdLOuL–BzNXIezNMgM-FjocsE&messagesUrl=video.google.com%2FFlashUiStrings.xlb%3Fframe%3Dflashstrings%26hl%3Den

Posted in GHPGVNTN- Thích Đôn Hậu - Giết Đồng Bào Huế Tại Khe Đá Mài 1968 | Tagged: , , , | Leave a Comment »

GHPGVNTN- Thích Đôn Hậu – Giết Đồng Bào Huế Tại Khe Đá Mài 1968

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 20, 2009

GHPGVNTN- Thích Đôn Hậu – Giết Đồng Bào Huế Tại Khe Đá Mài 1968:

GHPGVNTN- Thích Đôn Hậu – Giết Đồng Bào Huế Tại Khe Đá Mài 1968 from hochiminhsucvat on Vimeo.

Posted in GHPGVNTN- Thích Đôn Hậu - Giết Đồng Bào Huế Tại Khe Đá Mài 1968 | Tagged: | Leave a Comment »