Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘giao-dan-con-dau’ Category

Công an Đà Nẵng giết chết và cướp quan tài giáo dân Cồn Dầu

Posted by tudodanchu trên Tháng Tám 11, 2010

giao-dan-con-dau

Công an Đà Nẵng giết chết và cướp quan tài giáo dân Cồn Dầu

súc vật thích quảng độ súc vật võ văn ái tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh – súc vật nguyễn văn lý súc vật lê thị công nhân con hoang súc vật lê đức anh hãy xem Công an Đà Nẵng tay sai ăn cứt súc vật nguyễn tấn dũng giết chết và cướp quan tài giáo dân Cồn Dầu

súc vật thích quảng độ súc vật võ văn ái tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh – súc vật nguyễn văn lý súc vật lê thị công nhân con hoang súc vật lê đức anh hãy xem Công an Đà Nẵng tay sai ăn cứt súc vật nguyễn tấn dũng giết chết và cướp quan tài giáo dân Cồn Dầu
Uploaded by ditmehochiminh. – News videos from around the world.

Posted in Công an Đà Nẵng giết chết và cướp quan tài giáo dân Cồn Dầu, giao-dan-con-dau | Tagged: , | Leave a Comment »