Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘hồ chí minh đẹp nhất tên người’ Category

hồ chí minh đẹp nhất tên người

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 10, 2011

ho-chi-minh

hồ chí minh đẹp nhất tên người

http://www.vimeo.com/29266919

http://www.vimeo.com/29266919

http://www.vimeo.com/hochiminhchode

Posted in hồ chí minh đẹp nhất tên người | Tagged: , | Leave a Comment »