Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Hồi Ký “Thép Đen” Tập 2’ Category

Hồi Ký “Thép Đen” Tập 2

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 23, 2009

Hồi Ký “Thép Đen” (Đặng Chí Bình)

Tập 2 Phần 01

Hồi Ký “Thép Đen” Tập 2 Phần 01 from HCMQuisling on Vimeo.

http://vimeo.com/3657187


Hồi Ký “Thép Đen” Tập 2 Phần 02

Hồi Ký “Thép Đen” Tập 2 Phần 02 from HCMQuisling on Vimeo.

http://vimeo.com/3657659


Hồi Ký “Thép Đen” Tập 2 Phần 03

Hồi Ký “Thép Đen” Tập 2 Phần 03 from HCMQuisling on Vimeo.

http://vimeo.com/3657992


Hồi Ký “Thép Đen” Tập 2 Phần 04

Hồi Ký “Thép Đen” Tập 2 Phần 04 from HCMQuisling on Vimeo.

http://vimeo.com/3658415


Hồi Ký “Thép Đen” Tập 2 Phần 05 (End)

Hồi Ký “Thép Đen” Tập 2 Phần 05 (End) from HCMQuisling on Vimeo.

http://vimeo.com/3658613


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in Hồi Ký "Thép Đen" Tập 2 | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »