Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Hồi ký trại cải tạo: Hỏa ngục đỏ – Mối tình tôi (Lucien Trọng)’ Category

Hỏa ngục đỏ, mối tình tôi, Hồi ký trại cải tạo (Lucien Trọng)

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 2, 2009

Hỏa ngục đỏ, mối tình tôi, Hồi ký trại cải tạo (Lucien Trọng)
Hỏa ngục đỏ – mối tình tôi – Hồi ký trại cải tạo (Lucien Trọng)


HỒI KÝ TRẠI CẢI TẠO

LỜI MỞ  ĐẦU

Ngày 30-4-1975, Sàigòn đ̣ược đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Những trại cải tạo được thành lập vội vàng. Hàng triệu người dân tìm cách thoát khỏi nước bằng  tất cả mọi phương tiện. Biết bao nhiêu người đã bỏ thây nơi biển Đông, vì bảo tố, cướp biển, hay vì đói khát. Ta cần đặt câu hỏi, tại sao?

Quyển sách « Enfer Rouge mon amour » được nhà Xuất bản Le Seuil ấn hành vào năm 1980, là một trong những quyển sách đầu tiên giúp cho người ngoại quốc biết đến những gì đã xãy ra sau ngày thống nhất. Vào năm 1983, quyển sách nói trên được viết bằng tiếng Việt và được nhà Xuất bản Sud-Est Asie ấn hành dưới tựa đề: ” Hỏa ngục đỏ, mối tình tôi, Hồi ký trại cải tạo ”

Đến nay ba mươi năm đã trôi qua, thời gian bôi xóa dần những dị biệt chính kiến nhưng chúng tôi là những chứng-nhân của lịch sử không có quyền lãng quên những người đã bỏ thân trong trại cải tạo, hay trên biển cả. Trong mục đích giúp cho những thế hệ trẻ ngày nay, ở tại Việt Nam hay đang sanh sống nơi hải ngoại biết được những gì đã xãy ra trong giai đoạn đó, chúng tôi lấy quyết định đưa quyển sách này lên Internet, nhân dịp kỷ-niệm  ngày 30-4. Chỉ cần vào Web-site dưới đây. Tham khảo và phổ biến tự do trong phạm vi không thương mại.

ic_couverture


ic_lucien


Lucien Trọng, sanh quán Bến Tre, giảng viên Đại Học Nông Nghiệp Sài-Gòn, đã   ở  trại học tập cải tạo hơn ba năm trước khi vượt biên và đến Pháp, sau một thời gian  ở   trại Cherating, Mã Lai. (Bìa và phụ bản tranh sơn dầu của tác giả)

… Tôi không viết quyển sách này để thỏa mãn sự căm giận. Đã bị đẩy đến tận cùng của tuyệt vọng, giờ không còn gì hơn ngoài sự mệt mỏi chán chường. Quyển “Enfer Rouge, mon amour” tôi viết bằng tiếng Pháp là để bày t̉ỏ cùng quốc tế  tiếng nói uất nghẹn của một dân tộc đang bị kềm kẹp, còn quyển sách viết ra tiếng Việt nầy mới là lời tâm sự với những người đồng hương hiện cùng mang chung với tôi tâm trạng đau thương của người dân mất nước, nay đã  trở  thành hỏa ngục Đỏ, mối tình tôi ….

Chúng tôi thành kính ghi ân những chiến sĩ đã hy sinh cho đất nước ở cả hai bên chiến tuyến và chúng tôi tin tưởng vào sự sáng suốt của Nhà cầm quyền để sớm đưa Việt Nam vào một tương lai sáng lạn.
lucien.trong@wanadoo.fr


Phần phụ lục:


a4

a5

a6

a7

a8

a9


Phần hồi ký


p14

p15

p16

p17

p18

p19

p20

p21

p22

p23

p24

p25

p26

p27

p28

p29

p30

p31

p32

p33

p34

p35

p36

p37

p38

p39

p40

p41

p42

p43

p44

p45

p46

p47

p48

p49

p50

p51

p52

p53

p54

p55

p56

p57

p58

p59

p60

p61

p62

p63

p64

p65

p66

p67

p68

p69

p70

p71

p72

p73

p74

p75

p76

p77

p78

p79

p80

p81

p82

p83

p84

p85

p86

p87


http://pagesperso-orange.fr/hoikytraicaitao/index.htm

Posted in Hỏa ngục đỏ - mối tình tôi - Hồi ký trại cải tạo (Lucien Trọng), Hồi ký trại cải tạo: Hỏa ngục đỏ - Mối tình tôi (Lucien Trọng) | Tagged: , | 1 Comment »