Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Hồng Phúc-Hội Luận Nói Thẳng Nói Thật Ngày 10-10-2009’ Category

Hồng Phúc-Hội Luận Nói Thẳng Nói Thật Ngày 10-10-2009

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười 14, 2009

nha-bao-hong-phuc
1/2 Hồng Phúc-Hội Luận Nói Thẳng Nói Thật Ngày 10-10-2009

1/2 Hồng Phúc-Hội Luận Nói Thẳng Nói Thật Ngày 10-10-2009 from hochiminhsucvat on Vimeo.


2/2 Hồng Phúc-Hội Luận Nói Thẳng Nói Thật Ngày 10-10-2009

2/2 Hồng Phúc-Hội Luận Nói Thẳng Nói Thật Ngày 10-10-2009 from hochiminhsucvat on Vimeo.

Posted in Hồng Phúc-Hội Luận Nói Thẳng Nói Thật Ngày 10-10-2009, nha-bao-hong-phuc | Tagged: , | Leave a Comment »