Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Hội luận với ông Liên Thành: tác giả Biến Động Miền Trung ngày 9/5/2010 (Chính Khí Việt)’ Category

Hội luận với ông Liên Thành: tác giả Biến Động Miền Trung ngày 9/5/2010 (Chính Khí Việt)

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 12, 2010

bien-dong-mien-trung

Hội luận với ông Liên Thành: tác giả Biến Động Miền Trung ngày 9/5/2010 (Chính Khí Việt)

Hội luận với ông Liên Thành: tác giả Biến Động Miền Trung ngày 9/5/2010 (Chính Khí Việt) from ditmehochiminh on Vimeo.

Posted in Hội luận với ông Liên Thành: tác giả Biến Động Miền Trung ngày 9/5/2010 (Chính Khí Việt) | Tagged: | Leave a Comment »