Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do’ Category

Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 23, 2009

Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do Tap 1

http://www.youtube.com/watch?v=2Pkw2uMKTQ0


Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do Tap 2

http://www.youtube.com/watch?v=Zc4RNDB8VzY


Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do Tap 3

http://www.youtube.com/watch?v=FJ03qztYQas


Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do Tap 4

http://www.youtube.com/watch?v=YeQhFcEVOKY


Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do Tap 5

http://www.youtube.com/watch?v=8A4AOBpmdfs


Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do Tap 6

http://www.youtube.com/watch?v=zuY-yYBni8o


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in Hien Tinh Dat Nuoc - Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do | Leave a Comment »