Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Ho Chi Minh: cocksucker for Chinese and Russian Communists’ Category

Ho Chi Minh: cocksucker for Chinese and Russian Communists

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 14, 2009


phim tai lieu My: “Declassified: Viet Cong” p1/5

http://www.youtube.com/watch?v=rKxmMARVX6Q


Phim tai lieu My: “Declassified: Viet Cong” p2/5

http://www.youtube.com/watch?v=S62KScn5gJQ


Phim tai lieu My: “Declassified: Viet Cong” p3/5

http://www.youtube.com/watch?v=8_bl7gMRuDE


Phim tai lieu My: “Declassified: Viet Cong” p4/5

http://www.youtube.com/watch?v=Io-fsgoMn60


Phim tai lieu My: “Declassified: Viet Cong” p5/5

http://www.youtube.com/watch?v=KUQ52c2aFdM


http://www.youtube.com/user/Lam168


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in Ho Chi Minh: cocksucker for Chinese and Russian Communists | Leave a Comment »