Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘ho-chi-minh-son-of-bitch’ Category

thằng hồ chí minh ơi mày là đồ chó đẻ – thiên đường mày hứa như thế kia a!

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười 10, 2009

ho-chi-minh-son-of-bitch

thằng hồ chí minh ơi mày là đồ chó đẻ – thiên đường mày hứa như thế kia a!

bitch

Posted in ho-chi-minh-son-of-bitch, thằng hồ chí minh ơi mày là đồ chó đẻ - thiên đường mày hứa như thế kia a! | Tagged: , | Leave a Comment »