Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘KN 2000 pv NB Viet Thuong ve dan quan tu ve’ Category

KN 2000 pv NB Viet Thuong ve dan quan tu ve

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Hai 26, 2009

KN 2000 pv NB Viet Thuong ve dan quan tu ve

KN 2000 pv NB Viet Thuong ve dan quan tu ve from fhg lkklj on Vimeo.

Posted in KN 2000 pv NB Viet Thuong ve dan quan tu ve | Tagged: | Leave a Comment »