Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘ky-gia-le-hong-phuc’ Category

Trâm Oanh phỏng vấn ký giả Lê Hồng Phúc

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười 27, 2009

ky-gia-le-hong-phuc

Trâm Oanh phỏng vấn ký giả Lê Hồng Phúc – cựu Giám đốc chương trình Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại (vietnamexodus)

Trâm Oanh phỏng vấn ký giả Lê Hồng Phúc – cựu Giám đốc chương trình Đài Phát Thanh VNHN from ditmehochiminh on Vimeo.

Posted in ky-gia-le-hong-phuc, Trâm Oanh phỏng vấn ký giả Lê Hồng Phúc | Tagged: , | Leave a Comment »