Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Lại nói về tính chất Trụ Cột của QLVNCH’ Category

Lại nói về tính chất Trụ Cột của QLVNCH

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 2, 2009

Hồn-Việt phỏng vấn Nhà Báo Việt Thường: Lại nói về tính chất Trụ Cột của QLVNCH

http://www.vimeo.com/3341691

http://www.vimeo.com/user1285161


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in Lại nói về tính chất Trụ Cột của QLVNCH | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »