Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Liên Khúc Phượng Hoàng: Nguyên Khang – Quốc Khanh – Đoàn Phi – Mai Thanh Sơn (Asian 55 Năm Nhìn Lại)’ Category

Liên Khúc Phượng Hoàng: Nguyên Khang – Quốc Khanh – Đoàn Phi – Mai Thanh Sơn (Asian 55 Năm Nhìn Lại)

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 1, 2010

lien-khuc-phuong-hoang

Liên Khúc Phượng Hoàng: Nguyên Khang – Quốc Khanh – Đoàn Phi – Mai Thanh Sơn (Asian 55 Năm Nhìn Lại)
Bao Gồm :
Yêu em
Tôi Muốn
Yêu Đời Yêu Người
Kho tàng của chúng ta
Huyền Thọai Người Con Gái

http://latdocongsan.wordpress.com/2010/05/01/lien-khuc-phuong-hoang/

Posted in Liên Khúc Phượng Hoàng: Nguyên Khang - Quốc Khanh - Đoàn Phi - Mai Thanh Sơn (Asian 55 Năm Nhìn Lại) | Tagged: | Leave a Comment »