Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Mối quan hệ mật thiết giữa Tàu và VGCS – Ông Liên thành và Bà Thiên Hương nhận định về Võ Văn Ái’ Category

Mối quan hệ mật thiết giữa Tàu và VGCS – Ông Liên thành và Bà Thanh Huyền nhận định về Võ Văn Ái

Posted by tudodanchu trên Tháng Tám 25, 2010

viet-gian-cong-san

Mối quan hệ mật thiết giữa Tàu và VGCS – Ông Liên thành và Bà Thanh Huyền nhận định về Võ Văn Ái


Mối quan hệ mật thiết giữa Tàu và việt gian cộng sản (NB Việt Thường – KN2000)

Mối quan hệ mật thiết giữa Tàu và việt gian cộng sản (NB Việt Thường – KN2000) from hochiminhchode on Vimeo.


KN2000: súc vật Võ Văn Ái phản chiến với bản cáo trạng dành cho VNCH sau 35 năm

KN2000: súc vật Võ Văn Ái phản chiến với bản cáo trạng dành cho VNCH sau 35 năm from hochiminhchode on Vimeo.


1/2: Ông Liên thành và Bà Thanh Huyền nhận định về lời của Phản Chiến Võ Văn Ái (KN2000)

1/2: Ông Liên thành và Bà Thanh Huyền nhận định về lời của Phản Chiến Võ Văn Ái (KN2000) from hochiminhchode on Vimeo.


2/2: Ông Liên thành và Bà Thanh Huyền nhận định về lời của Phản Chiến Võ Văn Ái (KN2000)

2/2: Ông Liên thành và Bà Thanh Huyền nhận định về lời của Phản Chiến Võ Văn Ái (KN2000) from hochiminhchode on Vimeo.

Posted in Mối quan hệ mật thiết giữa Tàu và VGCS - Ông Liên thành và Bà Thanh Huyền nhận định về Võ Văn Ái, Mối quan hệ mật thiết giữa Tàu và VGCS - Ông Liên thành và Bà Thiên Hương nhận định về Võ Văn Ái, viet-gian-cong-san | Tagged: , , | Leave a Comment »