Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Ma tăng việt gian cộng sản Thích Quảng Độ hãy học gương đấu tranh của giáo dân Thái Hà’ Category

Ma tăng việt gian cộng sản Thích Quảng Độ hãy học gương đấu tranh của giáo dân Thái Hà

Posted by tudodanchu trên Tháng Sáu 16, 2009

quangdo1977

Ma tăng việt gian cộng sản Thích Quảng Độ hãy học gương đấu tranh của giáo dân Thái Hà, đừng bày trò “bất tuân dân sự, biểu tình tại gia, kêu gọi người Việt tỵ nạn cộng sản về VN họp với việt cộng” nữa. Bản mặt tay sai cho việt cộng của Thích Quảng Độ đã lộ ra quá rõ rồi!

http://www.youtube.com/watch?v=GSIrK71PimA

Posted in Ma tăng việt gian cộng sản Thích Quảng Độ hãy học gương đấu tranh của giáo dân Thái Hà | Tagged: | Leave a Comment »