Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘NB Việt Thường Góp Ý Về Thư Xin Bỏ Thẻ Đảng Nhà Văn Phạm Đình Trọng’ Category

suc_vat_pham_dinh_trong_tay_sai_an_cut_suc_vat_ho_chi_minh

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Hai 4, 2009

suc_vat_pham_dinh_trong_tay_sai_an_cut_suc_vat_ho_chi_minh

NB Việt Thường Góp Ý Về Thư Xin Bỏ Thẻ Đảng Nhà Văn Phạm Đình Trọng

Part 1 of 2:

NB Việt Thường Góp Ý Về Thư Xin Bỏ Thẻ Đảng Nhà Văn Phạm Đình Trọng from hochiminhsucvat on Vimeo.


Part 2 of 2

suc vat pham dinh trong tay sai an cut suc vat ho chi minh from hochiminhsucvat on Vimeo.

Posted in NB Việt Thường Góp Ý Về Thư Xin Bỏ Thẻ Đảng Nhà Văn Phạm Đình Trọng, suc_vat_pham_dinh_trong_tay_sai_an_cut_suc_vat_ho_chi_minh | Tagged: , | Leave a Comment »