Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000- Ngày 12-10-2009’ Category

NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000- Ngày 12-10-2009

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười 15, 2009

nb-viet-thuong
NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000- Ngày 12-10-2009

NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000- Ngày 12-10-2009 from hochiminhsucvat on Vimeo.

Posted in NB Việt Thường - Kỷ Nguyên 2000- Ngày 12-10-2009 | Tagged: | Leave a Comment »