Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘NB Việt Thường: VGCS Xây Đường Cao Tốc – LM Nguyễn Văn Lý và Lê Thị Công Nhân’ Category

NB Việt Thường: VGCS Xây Đường Cao Tốc – LM Nguyễn Văn Lý và Lê Thị Công Nhân

Posted by tudodanchu trên Tháng Sáu 19, 2010

suc-vat-le-thi-cong-nhan-nguyen-van-ly

Part 1/2:

NB Việt Thường- VGCS Xây Đường Cao Tốc Có Lợi Cho Ai


Part 2/2:

LM Nguyễn Văn Lý và Lê Thị Công Nhân được dàn dựng bởi Tổng Cục 2

Posted in NB Việt Thường: VGCS Xây Đường Cao Tốc - LM Nguyễn Văn Lý và Lê Thị Công Nhân | Tagged: | Leave a Comment »